02.09.2017, 21:45 | czytano: 945

Wykład o normalnym życiu

Wyjątkowo liczną publiczność zgromadził wykład kierownika Katedry Psychiatrii CM UJ, prof. Bogdana de Barbaro w Rabce-Zdroju. Spotkanie pt. „Normalne życie. Czy jest coś takiego?”, zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec w serii „Światopoglądy”, odbyło się w galerii "Pod Aniołem".
Mimo że odpowiedz na tytułowe pytanie nie została jednoznacznie sformułowana, to wykładowca naświetlił aspekty kulturowego powstawania normy psychicznej w zależności od wielu czynników społecznych np. poglądów religijnych, wykształcenia, czy przynależności do grup etnicznych, jak to ma miejsce w USA. Problemem w relacjach międzyludzkich staje się medykalizacja, w tym psychiatryzacja życia, która polega na zastąpieniu rozumienia naturalnych procesów psychologicznych (np. żałoby, smutku), pojęciami chorobowymi, co ma związek także z polityką firm farmaceutycznych. Człowiek współczesny powinien chronić swoją podmiotowość przed zawłaszczeniem jej przez nacisk otoczenia. Natomiast w sytuacji bezsilności i nasilonego cierpienia psychicznego wyjściem jest pomoc psychiatryczna, której nie powinno się bać. Wykład zakończyły liczne pytania i długie oklaski. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach grantu UM Rabki-Zdroju na zadania w zakresie kultury.
Źródło: organizatorzy, oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl