05.10.2017, 20:53 | czytano: 1494

Innowacje na małopolskiej wsi - podsumowanie konferencji RATIO

zdj. organizatora
Temat innowacji na wsi wzbudza czasem zdziwienie i pewne kontrowersje - innowacje kojarzą się przede wszystkim z wielkim biznesem, ośrodkami akademickimi czy międzynarodowymi korporacjami inwestującymi w technologie. Warto więc przede wszystkim odczarować to pojęcie.
Mówiąc o innowacjach, mamy na myśli szeroko pojęte zmiany, dzięki którym pojawiają się nowe usługi lub produkty i polepsza się jakość życia, a co za tym idzie - osiągnięty zostaje pożądany efekt w obrocie gospodarczym.
Podczas regionalnej konferencji zorganizowanej przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Ludźmierzu, postawiono pytanie: „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”. W spotkaniu wzięło osób ponad 70 osób: samorządowców z terenów wiejskich, przedstawicieli biznesu, Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski, badaczy i naukowców z Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Sejmu RP.

Czy zatem dla rozwoju innowacji na wsi trzeba innego podejścia? Dlaczego należy zadawać pytanie o innowacje na wsi? Bo tereny wiejskie charakteryzują się znacznie większymi barierami dla rozwoju innowacji - począwszy od infrastrukturalnych (np. dostęp do Internetu), po dostęp do wiedzy, narzędzi i instytucji mogących wspierać procesy proinnowacyjne. Właśnie w kontekście tych barier oraz przemian, które dokonały się na wsi, niezbędne jest poszukiwanie nowych rozwiązań i instrumentów adekwatnych do sytuacji małopolskiej wsi.

Jak wskazała prof. Monika Stanny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wieś małopolska jest bardzo zróżnicowana – charakteryzuje ją wysoka prężność demograficzna, gęstość zaludnienia oraz duże rozdrobnienie agrarne. Funkcjonują tu duże miejscowości wiejskie o utrwalonym wielodochodowym modelu rodzin oraz tradycji migracji czasowych za pracą. Wyraźnie widoczny jest tu również odpływ młodych za pracą, ponieważ wieś ta ma wciąż rozbudowane funkcje rolnicze. Dlatego też koniecznym jest stworzenie przestrzeni dla rozwoju działalności pozarolniczej i rozwoju przedsiębiorczości, za którymi idą właśnie innowacje.

Zróżnicowanie Małopolski stawia nowe wyzwania – jak zauważył Janusz Sepioł, Generalny projektant Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, wieś w poszczególnych częściach regionu ma inne funkcje i specyfikę, a właśnie w tym kontekście należy projektować rozwój i myśleć o inkubowaniu innowacji.

W dyskusję o przyszłości i kierunkach rozwoju innowacji na wsi włączył się aktywnie również Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, członek sejmowej podkomisji ds. polityki regionalnej oraz Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwój i Odnowa Wsi (ARGE). W jego opinii przestrzeń wsi, oraz nowa wizja – projekty przełamujące, to kierunki dla zmian i tworzenia klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjnego działania. Czy szansą na krok w tym kierunku są działania związane z rewitalizacją wsi małopolskiej? Na pewno mamy już pierwsze pomysły, w tym prezentowane przez Annę Mlost, Zastępcę Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W dyskusji o innowacjach nie można zapomnieć też o kwestii bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców, jak podkreślał dr Rafał Solecki, Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, a także liderów lokalnych, na co zwracali uwagę przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Małopolski.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć pod adresem http://beta.mistia.org.pl.

Konferencja odbyła się w ramach międzynarodowego projektu RATIO - Działania regionalne na rzecz wprowadzania innowacji do programów operacyjnych, poświęconego rozwojowi i promocji innowacji na terenach wiejskich.

mat. prasowy, opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl