08.01.2019, 12:20 | czytano: 4110

Sołtysi z zaświadczeniami

Wójt Antoni Karlak wręczył zaświadczenia o wyborze na sołtysa osobom, które wygrały wybory w swoich miejscowościach.
W Chyżnem wygrał Jan Kazimierz Budziński, w Jabłonce – Janina Andrasiak, w Jabłonce-Bory – Józef Łysiak, w Lipnicy Małej – Krzysztof Chmura, w Orawce – Józef Spytkowski, w Podwilku – Emil Stefan Holla, w Zubrzycy Dolnej – Mateusz Horniak, w Zubrzycy Górnej – Barbara Anna Mastela.
Podczas spotkania omówiono zasady współpracy pomiędzy sołtysami a samorządem gminnym. Sołtysi zostali poinformowani również o konieczności zwołania zebrań wiejskich w najbliższym czasie. Podczas tych zebrań zostaną wybrani członkowie rad sołeckich.

Źródło: UG Jabłonka, oprac. r/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl