12.07.2019, 12:01 | czytano: 3179

Jednodniowa służba wojskowa

Od 13 lipca 2019 do 31 sierpnia 2019 r., w każdą sobotę, Ministerstwo Obrony Narodowej otwiera bramy wybranych jednostek wojskowych na terenie całego kraju dla osób zainteresowanych służbą wojskową.
Na naszym terenie jest to 16 batalion powietrznodesantowy w Krakowie (ul. Wrocławska 62). Uczestnikiem zajęć może być osoba:
- posiadająca polskie obywatelstwo,
- pełnoletnia,
- posiadająca określoną zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kat.A),
- nie karana za przestępstwo umyślne,
- o dobrym stanie zdrowia, co potwierdza składając własnoręcznie podpisane oświadczenie,
- która złoży oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.
Czy osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają umundurowanie żołnierza Wojska
Polskiego?

Uczestnicy ćwiczeń nie otrzymają umundurowania wojskowego, w zajęciach uczestniczy się w stroju odpowiednim do udziału w konkurencjach sprawnościowych, w tym zwłaszcza w obuwiu sportowym.

Co czeka ćwiczących w jednostce wojskowej?

Zajęcia obejmują następujące formy aktywności: podstawy musztry wojskowej, czytanie mapy, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, bieg zespołowy na dystansie 1000 m - liczy się czas ostatniego członka zespołu, rzut granatem ćwiczebnym - liczy się łączny dystans zespołu, bieg slalomem na dystansie 100 m w hełmie i kamizelce na czas, zapoznanie ze stopniami wojskowymi, nauka celowania i strzelanie przy użyciu urządzenia szkolno-treningowego, przeciąganie liny, marsz po trasie na podstawie mapy, statyczna wystawa sprzętu wojskowego.

Każda jednostka wojskowa sama określa szczegółowy wykaz proponowanych konkurencji, stosownie do swoich możliwości i specyfiki działania. Ich szczegółowy wykaz znajduje się na stronie internetowej jednostki wojskowej oraz na jej oficjalnych profilach w mediach społecznościowych.

W czasie wizyty w jednostce wojskowej, przedstawiciele terenowych organów administracji wojskowej będą udzielali informacji o warunkach, możliwościach i formach pełnienia służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP.

Więcej szczegółów na stronie internetowej 16 bpd w Krakowie: www.16bpd.wp.mil.pl.

Czy mogę wybrać sobie jednostkę wojskową, niezależnie od miejsca zamieszkania?
Tak. Można zgłosić się i uczestniczyć nawet w kilku szkoleniach, w różnych terminach. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje spełnienie określonych warunków oraz kolejność zgłoszeń, w przypadku zbyt dużej liczby osób chętnych na szkolenie. 16 bpd przygotował dla uczestników 100 miejsc.

Jakie są jeszcze inne uwarunkowania udziału w szkoleniu?

W ćwiczeniach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia alkoholu oraz środków odurzających na teren jednostki. Zajęcia odbywają się na terenie wybranych jednostek wojskowych w soboty w godzinach 10.00 – 19.00.

Gdzie można się zapisać na szkolenie?

Zapisy na szkolenie przyjmowane są przez wyznaczonych koordynatorów szkoleń, w przypadku udziału w szkoleniu 20 lipca w 16 bpd w Krakowie pod adresem:
6bpd.sekcjawych@ron.mil.pl tel. 261 134 100 GSM: 501 702 107
www.wkunowytarg.wp.mil.pl, facebook.com/WKUNowy Targ, twitter.com/wkunowytarg, wku.nowytarg@ron.mil.pl.

Materiały prasowe WKU Nowy Targ, r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Szukanie głupich wszędzie15.07.2019, 21:08
@ abc
Napisz no mądralo co ty z tego rozumiesz. zapewne jesteś "odpryskiem' tych zagrożonych i sam robisz w pieluchę. W dziecinadę to bawią się nasi politycy.
abc14.07.2019, 22:00
A do" Szukanie głupich wszędzie"
Zmień dziecinko pieluchę, włącz Nickelodeon, i nie komentuj tego czego nie rozumiesz...
10 BDSZ14.07.2019, 21:54
Służyłem m.in. w tej Jednostce, i mimo ze było przes...ne do dziś mile wspominam te czasy:).To była jazda!!! Dzisiejszej młodzieży" rodzaju męskiego" brakuje Wojska, które by nauczyło pokory i wyrobiło charakter!
Pozdrawiam wszystkich "Szturmanów"
Szukanie głupich wszędzie13.07.2019, 21:30
To znaczy, że Izrael jest w poważnych tarapatach!
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl