23.10.2019, 13:50 | czytano: 2489

Dzień Nauczyciela w Lipnicy Wielkiej (zdjęcia)

Fot. Jakub Wojtyczek
W Lipnicy Wielkiej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, które połączono z obchodami dnia św. Jana Kantego – patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej o godzinie 18:00. Po mszy świętej wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego na program artystyczny połączony z wręczeniem Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka oraz Dyrektora Szkoły.
W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Marzena Bąk, proboszcz parafii pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej wraz z księżmi wikariuszami, przewodniczący Rady Gminy Andrzej Karkoszka, z-ca wójta gminy Lipnica Wielka Jakub Dyrcz, sekretarz Jan Kuliga, prezes Oddziału ZNP Maria Hrustek, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Marzena Michalak oraz dyrektorzy z poszczególnych szkół w Gminie Lipnica Wielka wraz z gronem pedagogicznym oraz pracownikami obsługi. Na uroczystość przybyli również emerytowani nauczyciele z naszych szkół oraz pracownicy administracji.

Kółko Teatralno-Filmowe Obiektywni z Zespołu Szkół w Lipnicy Wielkiej pod kierunkiem pani Aliny Kubackiej i Jolanty Kuligi przygotowało spektakl Sławomira Mrożka pt. Tango. Uczniowie: Natalia Brzegowy, Zuzanna Mentel, Kamila Spyrka, Łukasz Flaszczyński, Dominik Bodzioch, Łukasz Marszałek i Kacper Moczoł wystąpili w rolach głównych dramatu i zaprezentowali swoje talenty przed szanowną publicznością, zgromadzoną w Domu Ludowym z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Spektakl wywołał duże poruszenie wśród zgromadzonych nauczycieli i zaproszonych gości. Jak sama sztuka S. Mrożka tak i występ młodych aktorów oddawał doskonale: problemy rodziny, rolę indywidualisty we współczesnym świecie oraz dominację brutalnej, prymitywnej władzy na jednostką wrażliwą. Mimo młodego wieku i braku doświadczenia, uczniowie zaprezentowali się niezwykle dojrzale pod względem gry aktorskiej.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej Marzena Michalak przedstawiła dane dotyczące zatrudnienia kadry pedagogicznej oraz pracowników obsługi w Gminie Lipnica Wielka w roku szkolnym 2019/2020.

Wójt gminy Lipnica Wielka złożył serdeczne życzenia i podziękowania dyrektorom, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za trud włożony w wychowanie młodego pokolenia oraz za pracę na rzecz szkoły. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają nauczyciele w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Podziękował za zaangażowanie w proces wychowawczy, za otwieranie przed młodzieżą nowych horyzontów wiedzy. Ponadto życzenia i gratulacje złożyli przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka Andrzej Karkoszka, starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Marzena Bąk oraz prezes ZNP Maria Hrustek.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznane zostały Nagrody Wójta oraz Nagrody Dyrektora Szkoły. Otrzymali je nauczyciele, którzy w ostatnim roku szkolnym odznaczali się wyróżniającą pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Pośród tegorocznych laureatów byli pedagodzy, którzy przede wszystkim rozwijali uzdolnienia, uczyli uczniów wrażliwości, otwartości i poświęcenia.
Spotkanie w gronie pracowników szkół i placówek oświatowych oraz władz lokalnych, sprzyjało wymianie poglądów, skłoniło do refleksji pedagogicznej, podsumowało wspaniałe dokonania nauczycieli pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Cieszy fakt, że zawód nauczyciela w naszej gminie odbierany jest jako pasja i poświęcenie, a pedagodzy są mistrzami i autorytetami dla swoich uczniów i pomagają im przygotowywać się do dorosłego życia.
Nagrodę Wójta Gminy otrzymali nauczyciele:

Tomasz Kramarz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
Teresa Baniowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
Bogusława Wziątek, Szkoła Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
Anna Kubacka, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
Maria Flaszczyńska, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
Alina Kubacka, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej.

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali nauczyciele:
Anna Mikłusiak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
Marta Pawlak, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej,
Anna Karlak, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
Krystyna Kuliga, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej,
Aneta Janowiak, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
Ewelina Palenik, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej,
Aniela Lach, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
Melania Węgrzyn, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej,
Zofia Kowalczyk, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
Alicja Kramarz, Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
Zofia Lichosyt, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
Łukasz Piaskowy, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
Krystyna Smoleń, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
Mirosław Smoleń, Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej,
Agata Barszcz, Publiczne Przedszkole w Kiczorach,

Marzena Michalak, Alina Kubacka, UG Lipnica Wielka, zdj. Jakub Wojtyczek
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl