01.12.2019, 09:25 | czytano: 1709

„Dla Babiogórskich zapylaczy” - Babiogórski Park Narodowy zrealizował grant na rzecz pszczół

zdj. Babiogórski Park Narodowy
Babiogórski Park Narodowy jest jednym ze zwycięzców konkursu grantowego realizowanego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Środki przeznaczono m. in. na organizację spotkań edukacyjnych, zakup i posadzenie roślin oraz na "hotele dla owadów". W prace włączyli się zarówno uczniowie, jak i seniorzy.
Celem projektu „Dla Babiogórskich zapylaczy” było zwiększenie bazy pokarmowej dla pszczół poprzez nowe nasadzenia na terenie sąsiadującym z Parkiem, zaangażowanie społeczności lokalnej w te prace oraz edukacja i budowanie świadomości mieszkańców na temat ważnej roli owadów zapylających w naszym życiu.
Organizatorzy projektu z Babiogórskiego Parku Narodowego przeprowadzili dzięki współpracy ze Szkołą Podstawową w Zawoi Wilcznej oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoi cykl spotkań edukacyjnych, w których wzięło udział ponad 120 uczniów oraz ponad 30 osób z Domu Opieki Dziennej na Przysłopiu. Uczestnicy spotkań mogli posłuchać o życiu pszczół, ich potrzebach, roślinach przyjaznych pszczołom, a także o tym, jak można im pomóc zapewniając pokarm i miejsca do gniazdowania.


Kolejnym etapem projektu na rzecz „babiogórskich zapylaczy” było utworzenie nowych miejsc z bazą pokarmową. W tym celu zakupiono 200 szt. drzew i krzewów owocowych, które zasadzono przy szkole, przy Domu Opieki Dziennej, przy osadach służbowych Babiogórskiego Parku Narodowego oraz na Polance Odkrywców, stanowiącej element ścieżki edukacyjnej „Mokry Kozub”. Założeniem organizatorów było, aby rośliny były łatwe w pielęgnacji, a jednocześnie wieloletnie, zapewniające trwałość efektów projektu. Posadzone drzewa i krzewy będą nie tylko miejscem pożytecznym dla pszczół, ale z ich owoców będą korzystali także uczestnicy projektu – seniorzy robiąc np. przetwory, a dzieci i młodzież odwiedzający Park – podczas zajęć edukacyjnych.

W ramach projektu zakupiono także hotele dla owadów zapylających, które uczestnicy mogli umieścić w pobliżu użytkowanych budynków. Ponadto seniorzy zadeklarowali, że kolejne domki dla pszczół wykonają już samodzielnie wykorzystując jako podstawę otrzymane materiały.

- Dzięki grantowi mogliśmy posadzić rośliny i stworzyć nowe miejsca przyjazne pszczołom. Stanowią one nie tylko bazę pokarmową dla „babiogórskich zapylaczy”, ale także wykorzystujemy je jako przykłady podczas spotkań edukacyjnych czy spacerów interpretacyjnych. Bardzo ważne było dla nas włączenie w projekt zarówno dzieci i młodzieży, jak też seniorów. Każda z tych grup miała coś wspaniałego do zaoferowania – entuzjazm, wiedzę, staranność czy cierpliwość. Mamy nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu projekt będzie kontynuowany i będzie służył nam wszystkim – mówi Katarzyna Fujak z Babiogórskiego Parku Narodowego.
Babiogórski Park Narodowy wydał też plansze promujące rośliny nektaro- i pyłkodajne w formie gry typu memory w nakładzie 1000 egz. Zakupiono również książki o roślinach bogatych w pokarm dla pszczół oraz o projektach hoteli dla owadów, które przekazano do biblioteki Szkoły Podstawowej w Zawoi Wilcznej i do ośrodka dla seniorów. Ponadto
w szkole, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i w Ośrodku Zdrowia w Zawoi rozwieszono plansze zawierające ciekawostki o pszczołach i przyjaznych im roślinach. Dzięki temu osoby oczekujące w kolejce mogą zapoznać się z interesującymi zagadnieniami dotyczącymi korzyści, jakie płyną z pomocy owadom zapylającym.


O granty w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” ubiegały się w tym roku m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania, jak np. koła gospodyń wiejskich czy rodzinny ogród działkowy. Ostatecznie jury oceniło 217 wniosków, z których 13 otrzymało granty w wysokości 6.400 zł lub 12.000 zł, w zależności od zakresu zaplanowanych działań. Projekty finansowane z grantów były realizowane do końca listopada br.

mat. prasowy, opr.s/ zdj. Babiogórski Park Narodowy
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl