17.02.2020, 12:30 | czytano: 2152

Konkurs na film o zjawiskach atmosferycznych w przyrodzie

Zarząd Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Szkole Podstawowej w Zębie zaprasza do udziału w konkursie filmowym.
Cel:
- dostrzeganie piękna przyrody,
- zaprojektowanie i wykonanie filmu,
- pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami,
- zwiększenie świadomości multimedialnej,
- pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych,
- ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych
opracowań zadanych zagadnień.
Warunki:
1.Czas trwania filmu do 5 minut.
2. Uczestnik konkursu uczeń ze szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych może złożyć tylko jedną pracę.
3. Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach dwuosobowych.
4. Film musi posiadać własny tytuł nieodbiegający od tematu konkursu.
5. Prace należy składać na płycie CD lub na innym nośniku.
6. Praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa, temat pracy).
7. Jako nazwę plików należy podać temat pracy.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane, wykonane osobiście przez autora.

Termin składania prac : do 30 kwietnia 2020 roku, prace należy dostarczyć
na adres : Zespół Szkolno-przedszkolny w Zębie, ul. św. Anny 1/3, 34-521 Ząb, do pani Teresy Bafii.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2020 r.

oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Brawa dla tej szkoły20.02.2020, 18:37
To jest wspaniała organizacja z wielkim dorobkiem w uświadamianiu potrzeby ochrony przyrody. Poprzez tą organizację pokolenia zdobywały właściwą wiedzę o ekologii. Wielka szkoda, że obecnie tak słabo rozpropagowana wśród młodzieży. Pora wrócić na tą drogę.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl