14.03.2020, 16:59 | czytano: 6179

Jak załatwić sprawę w starostwie? Nowe zasady na czas epidemii

Starosta nowotarski Krzysztof Faber prosi o stosowanie się do nowych zasad obsługi stron w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu.
Ograniczenia zostały wprowadzone w celu minimalizacji zagrożenia koronawirusem COVID-19:
1. Wnioski i podania proszę składać drogą elektroniczną poprzez platformę usług publicznych ePUAP,
2. Jeżeli jest konieczna osobista wizyta w siedzibie Starostwa przed przyjściem proszę,
o wcześniejsze umówienie terminu wizyty drogą elektroniczną https://rejestracja.nowotarski.pl/ lub telefoniczne:

Wydział Komunikacji i Transportu - 18-26-138-28, 18 26138-16,
Wydział Geodezji, Katastru i Kartografii -18-26-107-90, 18-26-10-779,
Terenowe Biuro Paszportowe - ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA
Wydział Administracji Budowlano - Architektonicznej - 18-26-613-79, 18-26-107-62,
Wydział Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych - 18-26-613-56,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów - 18-26-613-14
Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 18-26-613-86,

3. Proszę, aby do urzędu wchodzić tylko i wyłącznie od strony ulicy Alei Tysiąclecia.
4. Proszę, aby podczas wizyty w Starostwie przychodzić bez osób towarzyszących, w tym dzieci,
5. W trakcie wizyty proszę o zachowanie odstępu co najmniej 1 metra od pracowników obsługujących i innych klientów,
6. Proszę o przychodzenie do Starostwa dokładnie na umówioną godzinę, aby minimalizować czas oczekiwania na korytarzu,
7. Pracownicy Starostwa, o każdej potrzebie uzupełnienia złożonej dokumentacji będą informować drogą pisemną lub telefoniczną,
8. Pracownicy nie będą, w tracie składania dokumentacji weryfikować jej kompletności i udzielać porad,
9. Na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Targu – www.nowotarski.pl – są zamieszczone wzory druków i wniosków,
10. We wszystkich sprawach organizacyjnych stosuj się do poleceń Pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

Powyższe zasady służą bezpieczeństwu wszystkich osób przebywających na terenie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.
Uwaga!
Jeżeli masz objawy choroby, bądź obniżoną odporność, prosimy abyś pozostał w domu, a wszelkie sprawy urzędowe realizował drogą korespondencyjną lub elektroniczną.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
Sayan16.03.2020, 21:52
Powinniście zamknąć urząd i nie przyjmować stron tak jak zrobiły to inne urzędy, prowokujecie ludzi do załatwiania spraw i wirusa... osoby odpowiedzialne za to że Starostwo jest dalej otwarte nie powinny siedzieć na stanowisku na którym siedzą... Na wejściu ani nie badacie temperatury ani masek nie dajecie, pracownikom również...
Wiesław Kwiatek15.03.2020, 09:23
Do Pana Michała.
Bardzo dziękuję za tą informację, moim skromnym zdaniem powinna ukazać się w głównej informacji Starostwa, ale rozumiem że nikt się nie konsultował z Panem, podziwiam "odwagę " ta informacja napewno pomoże i ułatwi załatwienie sprawy a i ograniczy kontakt osobisty i zmniejszy zagrożenie zarażenia się koronavirusem dla klientów jak i pracowników. DZIĘKUJĘ.

/.../
jaś14.03.2020, 22:26
Może na ten szczególny czas ograniczyć pracę w Starostwie.Tam też mogą sie zarazić pracownicy.Nikt nie jest "koronowiruso odporny".
Michał Krauze14.03.2020, 20:10
Szanowni Państwo,

Obecna sytuacja epidemiologiczna powinna być traktowana jako siła wyższa w rozumieniu przepisów KPA. Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym, jeśli miało ono związek z sytuacją epidemiologiczną.

W związku z powyższym brak zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce w terminie 30 dni, jak również niezarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia, nie będzie wiązało się z nałożeniem przez urząd kary w wysokości od 200 do 1000 zł.

Dlatego jeśli nie jest to absolutnie konieczne, proszę o nie umawianie terminu osobistej wizyty w urzędzie i nie przychodzenie do urzędu. Jednocześnie zachęcam do załatwiania spraw drogą pocztową lub przez platformę EPUAP. Odbioru "stałego" dowodu rejestracyjnego również można dokonać za pośrednictwem poczty przesyłając na adres urzędu pozwolenie czasowe z dołączoną prośbą o przesłanie dowodu rejestracyjnego na podany adres. W kierowanych do urzędu wnioskach lub pismach proszę o podawanie numeru telefonu kontaktowego, co pozwoli na szybszy kontakt w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji.
0714.03.2020, 19:34
on zamkniety w pokoju albo sie zawinie gdzie mu pasuje to sie nikim nie przejmuje, bo do tej pory jakos zawsze sie udawało w imie hasła jakosi to beee......no nie jakosi nie beeee
Rzezok14.03.2020, 19:19
Jak opozycja grzmiała o specustawie w lutym to ni ... jak specustawa wesela w życie to jus były piesek ofiary a minister godol co Bedoń kolejne i były czyli państwo czo nos za morde
Ciotka14.03.2020, 18:31
A do teroz tos chłopie dzymol .śpij dali i bees robił som
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl