30.12.2020, 12:19 | czytano: 2830

Promocja Almanachu Nowotarskiego 2020 (zdjęcia)

zdj. Arkadiusz Stefaniak-Guzik
NOWY TARG. W niecodziennej oprawie odbyła się tegoroczna promocja 24. Almanachu Nowotarskiego. Z uwagi na pandemię i związane z nią ograniczeniami - spotkanie, które miało miejsce w nowotarskim Ratuszu, przebiegało bez udziału autorów i sympatyków tej tak ważnej dla naszego Miasta i regionu publikacji.
Aby utrzymać dotychczasowy charakter, wzorem lat ubiegłych - poszczególne działy były prezentowane przez Komitet Redakcyjny Almanachu. Byli to: prof. dr hab. Stanisław A. Hodorowicz, dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, dr Barbara Zgama, mgr Iwona Hodorowicz i mgr Lucyna Czubernat.
Spotkanie rozpoczął prezes Podhalańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, które jest wydawcą publikacji, dr Maciej Hodorowicz. Podziękował sponsorom, bez których nie byłoby możliwe wydanie książki oraz wszystkim autorom i całemu kolegium redakcyjnemu za trud i wkład w powstanie tego dzieła. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław A. Hodorowicz. W swoim wystąpieniu, pełnym powagi i wzruszenia, nawiązał do obecnego trudnego dla wszystkich czasu, przypomniał sylwetki osób, którzy odeszli, a byli związani ze stowarzyszeniem i almanachem, a także krótko omówił treść publikacji.

Składamy szczególne podziękowania Wandzie Szado-Kudasikowej i Krzysztofowi Kokotowi za piękną recytację wierszy oraz Pawłowi i Jakubowi Staszlowi oraz Arkadiuszowi Stefaniakowi za oprawę muzyczną. W związku z okresem świątecznym były wzajemne życzenia, a na zakończenie odśpiewano wspólnie kolędę. Całe spotkanie zostało zarejestrowane przez Nowotarską Telewizję Kablową i będzie udostępnione dla wszystkich zainteresowanych w wersji cyfrowej.

Podhalańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, zdj. Arkadiusz Stefaniak-Guzik
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl