13.01.2021, 11:09 | czytano: 1982

Nowe opłaty i harmonogram odbioru odpadów w Gminie Kościelisko (komunikat)

Prezentujemy poniżej harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Kościelisko w roku 2021 oraz nowe stawki opłat.

Harmonogram dostępny jest też na www.gminakoscielisko.pl

Informacja w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kościelisko

Od 1 stycznia 2021 r. na podstawie uchwały nr XIX/163/20 Rady Gminy Kościelisko z dnia 26 listopada 2020 r., stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynoszą :
a) 19,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do pierwszych 4 osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku do piątej i każdej kolejnej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji gdy nie jest wypełniany obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 60,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej we wspólnym gospodarstwie domowym.

Możliwe jest zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do ww. stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby skorzystać ze zwolnienia od 1 stycznia 2021 roku właściciel nieruchomości kompostujący bioodpady winien złożyć korektę deklaracji w terminie do 10 lutego 2021 roku zawierającą informację, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Wzór deklaracji dostępny jest TUTAJ

Informacje na temat zasad kompostowania bioodpadów na stronie www.gminakoscielisko.pl

komentarze
z Harendy15.01.2021, 09:34
Brawo Gmina Kościelisko. Niestety Tesko nie uprzedzila mieszkańcow Osiedli Guty Bachledy o zmianie terminu odbioru.Worki z segegacją nie zostały odebrane w środe.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl