29.01.2021, 15:40 | czytano: 1205

Do niedzieli jest czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za listopad 2020 r.

W niedzielę (31 stycznia) mija termin na złożenie wniosku o zwolnienia z obowiązku opłacania składek za listopad 2020 roku. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w branżach oznaczonych ponad 40 kodami PKD. Między innymi chodzi o handel, gastronomię, pozaszkolne formy edukacji, obiekty kultury i sportu, fizjoterapeutów.
Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad (RDZ-B6) można złożyć wyłącznie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
- Ta forma wsparcia z ZUS w ramach Tarczy antykryzysowej 6.0 przysługuje, jeśli płatnik spełni kilka warunków: - rodzaj przeważającej działalności na 30 września 2020 r. był oznaczony kodem PKD wymienionym w Tarczy, - był zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r., - przychód z przeważającej działalności, który uzyskał w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r., - złożył deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne za listopad 2020 r. najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (chyba, że był zwolniony z tego obowiązku) - złoży wniosek do 31 stycznia 2021 roku - przypomina Anna Szaniawska.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku ZUS zwalnia z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 roku.

Rzeczniczka małopolskiego ZUS przypomina, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdza zgodność kodu PKD na wniosku z danymi z rejestru REGON na 30 września 2020 roku. Jeśli płatnik zmienił kod PKD przeważającej działalności w CEIDG/KRS po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, to ZUS nie będzie mógł uznać, że płatnik spełnił warunek prowadzenia działalności z określonym PKD na 30 września 2020 roku. Uznane mogą być tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 roku.

opr. s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl