01.02.2021, 14:00 | czytano: 2463

Odpady komunalne w Gminie Poronin (komunikat)

Informacja dla mieszkańców Gminy Poronin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poronin
Majerczykówka, Murzasichle

Poronin – Kościuszki, Za Torem, Kasprowicza

Poronin – J. Piłsudskiego, A. Gut-Stapińskiej, Tatrzańska, Jesionkówka, Kośne Hamry

Stasikówka, Skupniowa, Małe Ciche, Lichajówki, Błociska, Zgorzelisko

Suche, Rafaczówki, Ząb, Bustryk, Nowe Bystre


Rodzaje pojemników lub worków na:
ODPADY ZMIESZANE
WORKI KOLOR POMARAŃCZOWY

co wolno umieszczać: odpady komunalne pozostałe po segregacji 
i niesegregowane.

ODPADY SEGREGOWANE
WORKI KOLOR ŻÓŁTY

co wolno umieszczać: metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe, kartony po sokach, mleku, opróżnione opakowania

czego nie wolno umieszczać: artykułów wykonanych z połączenia tworzyw sztucznych z innymi materiałami, ubrań, butów, butelek po olejach samochodowych, styropianu, gumy, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po aerozolach, lakierach, dezodorantach, opakowań po olejach, smarach, farbach i lakierach itp, trocin, suchych traw, gruzu budowlanego, popiołu.

PAPIER I TEKTURA
WORKI KOLOR NIEBIESKI

co wolno umieszczać: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury

czego nie wolno umieszczać: papieru zabrudzonego, zatłuszczonego, kalki, tapet, odpadów higienicznych, pieluch

ODPADY SZKLANE
WORKI KOLOR ZIELONY

co wolno umieszczać: butelki szklane, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach bez elementów metalowych

czego nie wolno umieszczać: szkła stołowego, zbrojonego, szyb samochodowych, szyb okiennych, luster, ceramiki, porcelany, żarówek, świetlówek, szklanych opakowań farmaceutycznych, termometrów

ODPADY ZIELONE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
WORKI KOLOR BRĄZOWY

co wolno umieszczać: odpady kuchenne ulegające biodegradacji roślinne (obierki, odpady roślinne itp.), odpady ulegające biodegradacji roślinne (liście trawy, gałęzie, itp.), odpady z targowisk roślinne

czego nie wolno umieszczać: resztek wędlin, mięs, tkanin, materiałów nieorganicznych

POPIÓŁ ,ŻUŻEL
WORKI KOLOR POPIELATY

co wolno umieszczać: wszelkiego rodzaju zimne popioły z palenisk domowych

ODPADY BUDOWLANE
WORKI KOLOR BIAŁY

co wolno umieszczać: wszelkiego rodzaju gruz budowlany, beton, cegły, płytki ceramiczne, regipsy itp.

czego nie wolno umieszczać: odpadów zmieszanych i segregowanych

KAŻDY WOREK WINIEN BYĆ OZNAKOWANY STOSOWNĄ NALEPKĄ Z KODEM KRESKOWYM!


POZOSTAŁE ODPADY

odpady wielkogabarytowe typu meble, odpady elektryczne i elektroniczne, opakowania po chemikaliach np. środkach ochrony roślin, olejach samochodowych, smarach, farbach i lakierach, zużyte opony, baterie i akumulatory, odbierane będą 
w trakcie zbiórek ogłaszanych przez Gminę.

Przeterminowane lekarstwa - „leki cytotoksyczne i cytostatyczne”, „leki inne” zbierają następujące apteki:
Apteka w Poroninie, ul. Józefa Piłsudskiego 1, 34-520 Poronin,
Apteka w Zębie, Ząb 40d, 34-521 Ząb.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl