27.06.2021, 11:00 | czytano: 937

Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych on-line

Tak było w 2019 roku. Fot. Piotr Kuczaj
W formule on-line odbył się tegoroczny 44. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych, którego gospodarzem co roku jest miasto Rabka-Zdrój.
Zespoły oceniała komisja w składzie: Wiesława Hazuka – choreograf, Małgorzata Kiereś – etnograf, Jadwiga Adamczyk – muzyk, folklorysta /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/, Marta Smólczyńska – etnolog /MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu/ i Benedykt Kafel – etnograf. Komisja obejrzała materiały filmowe z widowiskami folklorystycznymi w wykonaniu 11 zespołów z 9 regionów etnograficznych.
Komisja wyróżniła najbardziej wartościowe elementy widowisk przyznając równorzędne nagrody po 2109,- zł dla każdego zespołu sfinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 23.200,- zł (11 zespołów).

1. MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca (pow. limanowski) z programem „Przy potocku” za całościową kompozycję programu i sposób realizacji tematu widowiska.

2. MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic (pow. limanowski) z programem „Zabawy na zogacie” za bardzo dobry scenariusz i reżyserię programu.

3. MAŁY HAŚNIK z Żabnicy (pow. żywiecki) z programem „Przy pasieniu krów” za bardzo dobrą technikę wykonawczą tradycyjnych tańców Górali Żywieckich oraz dobry śpiew.

4. GROJCOWIANIE z Wieprza (pow. wadowicki) z programem „Na pasionku” za swobodę wykonawczą dzieci w programie, bardzo dobre stroje oraz tańce.

5. HONAJ z Dursztyna (pow. nowotarski) z programem „Kied chłopcyska pasom krowy” za spontaniczność i żywiołowość w przekazie istotnych treści folkloru dziecięcego Górali Spiskich.

6. JUZYNA z Zawoi (pow. suski) z programem „Na kamieńcu” za dobór i dobre wykonanie tańców oraz logiczny przebieg wydarzeń programu.

7. TRZEBUNIANIE z Trzebuni (pow. myślenicki)) z programem „Jak dzieciska sły na tuke” za ciekawe ukazanie relacji między dziećmi i ubiory odpowiadające tematowi widowiska.

8. ZAWATERNIK z Leśnicy-Gronia (pow. tatrzański) z programem „Gąsecki” za prezentację i estetykę strojów.

9. MALI MANIOWIANIE z Maniów (pow. nowotarski) z programem „Zabawy i zwada przy pasyniu” za bardzo dobry kierunek pracy z dziećmi oraz konsekwentną realizację tematu widowiska.
10. MALI ŁONIOWIACY z Łoniowej (pow. brzeski) z programem „Na łoniowskiej łące” za dziecięcy klimat zabaw w młodszej grupie oraz poprawny i estetyczny ubiór.

11. MALI LIPNICZANIE z Lipnicy Wielkiej (pow. nowosądecki) z programem „Po majówce u Jaśka muzykanta” za dobrą muzykę, śpiew i dobór tańców.


Wszystkie zespoły otrzymały dyplomy uczestnictwa ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, które zostaną przesłane pocztą. Na 29. Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR, który odbędzie się w Nowym Sączu w lipcu 2022r. Komisja Artystyczna rekomenduje następujące zespoły:

* MALI SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca
* MALI SŁOPNICZANIE ze Słopnic
* HONAJ z Dursztyna
* MALI MANIOWIANIE z Maniów
* ponadto rezerwowo Komisja Artystyczna rekomenduje zespół JUZYNA z Zawoi.

Trudna sytuacja związana z pandemią mocnych echem odbiła się na kondycji i funkcjonowaniu ruchu folklorystycznego. Dziecięce zespoły regionalne przez wiele miesięcy nie funkcjonowały bądź spotykały się sporadycznie stąd liczba i poziom zgłoszonych zespołów wyraźnie spadły w stosunku do lat poprzednich.

Pomimo to Komisja artystyczna wyraża ogromną wdzięczność instruktorom i kierownikom zespołów za przygotowanie programów i ich realizację w formie on-line. Wyrażamy radość, że źródłem budowania programów jest nadal folklor dziecięcy wyrażający się zarówno w formie wzajemnych relacji i spontanicznych zachowań dzieci jak i właściwym doborze ubiorów codziennych. Należy zwrócić uwagę na istotne elementy i rekwizyty gier oraz zabaw dziecięcych stanowiące o ich strukturze. Ponadto ważne jest zadbanie o rytmikę kroków chodu, cwału i podskoków występujących w zabawach. Koniecznym jest natomiast położenie szczególnego nacisku na warsztat wokalny dzieci.

Organizatorzy dziękują Wicepremierowi, Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotrowi Glińskiemu za dofinansowanie zadania w wysokości 25.000,- zł głównie z przeznaczeniem na nagrody finansowe. Wyrazy uznania składamy wszystkim Organizatorom za przygotowanie i sprawną realizację czterdziestej czwartej edycji festiwalu: dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Rabce-Zdroju oraz Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Patronat medialny nad imprezą pełnili: www.sądeczanininfo, www.rabka.pl, www.gorce24.pl, www.podhale24.pl, www.malopolskaonline.pl, Tygodnik Podhalański.

oprac. r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl