20.08.2021, 17:54 | czytano: 2129

Polsko-słowackie ćwiczenia

zdj. GP GOPR/FB
Ratownicy GOPR i Horskiej Sluźby słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego rozpoczęli szkolenie w Haligovskich Skałach.
Pierwszy dzień zajęć poświęcony był doskonaleniu znajomości topografii pogranicza Pienin polsko-słowackich oraz omówienie wzajemnej współpracy w tym rejonie.
Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0"/"Človek/Kolega/Záchranár – kompetencie horskej služby 2.0" finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregion Tatry.\opr.s/ zdj. GP GOPR
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl