03.09.2021, 18:06 | czytano: 1975

Polsko-węgierskie projekty na Orawie

We wrześniu w Lipnicy Wielkiej na Orawie organizowane są dwa projekt polsko-węgierskie współfinansowane przez Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Pierwszym z nich był projekt „Polsko-węgierski obóz językowy na Orawie” zakłada pielęgnowanie propagowanie nauki języka. Obóz będzie miał charakter międzynarodowy, podczas którego obok zajęć lekcyjnych planowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: wycieczki, dyskusje. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie dialogu między społeczeństwami Polski i Węgier, zwłaszcza między młodymi pokoleniami naszych krajów. Chodzi o stwarzanie okazji do spotkań, rozmów, lepszego poznania i wzbogacenia nowymi wartościami wyjątkową w swym charakterze przyjaźń polsko-węgierską.
Kolejny projekt „Orawskie ścieżki Wacława Felczaka” - zakłada pielęgnowanie polsko-węgierskich tradycji i dziedzictwa oraz ich promocję w życiu publicznym i międzynarodowym. Zainteresowanie młodzieży kulturą polską i węgierską, rozwój ich talentów i pasji, poznanie przez młodych ludzi dziedzictwa kulturowego Polski i Węgier, popularyzowania wiedzy na temat działalności kurierskiej prof. Wacława Felczaka wśród młodzieży. Efekt ten zostanie osiągnięty poprzez realizację takich zadań jak: Orawskie chodniki prof. Wacława Felczaka” - wystawa plenerowa. "Śladami prof. Wacława Felczaka" - obóz dla młodzieży polsko-węgierskiej, w tym film reportaż z obozu z informacjami o działalności kurierskiej Wacława Felczaka na Orawie oraz gra edukacyjna „Kurierskim szlakiem Wacława Felczaka”, Polsko-węgierska wieczornica „Orawskie chodniki Wacława Felczaka”.

W sobotę 4 września odbędzie się spotkanie w ramach tego programu.

opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl