30.10.2021, 19:14 | czytano: 1923

Jak dawniej ubierali się górale pienińscy - promocja albumu

Fot. UMWM
W Muzeum Pienińskim w Szlachtowej miała miejsce promocja kolejnego tomu z serii albumów wydanych przez Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu o strojach ludowych regionu.
Seria pt. „Krakowiacy, Lachy, Górale - stroje wsi małopolskiej” ukazuje urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice.
W spotkaniu promującym VIII album pt. „Górale Spiscy, Górale Szczawniccy i Pienińscy” udział wzięli m.in.: Iwona Gibas - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Monika Gubała - Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Proboszcz szczawnickiej parafii - ks. Tomasz Kudroń, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorz Niezgoda, Radny Powiatu Nowy Targ - Tomasz Hamerski, przedstawiciele organizacji pozarządowych i szkół, radni oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu reprezentowane przez dyrektora Piotra Gąsienicę wraz pracownikami odpowiedzialnymi za projekt.

Wielkie wyrazy uznania otrzymała współautorka publikacji Barbara Węglarz - Kierownik Oddziału Muzeum Pienińskiego w Szlachtowej.

Podczas spotkania można było zobaczyć stroje regionalne prezentowane przez mieszkańców naszego regionu, m.in. przez małżeństwo Marię Dziedzinę i Andrzeja Dziedzinę Wiwra, Tomasza Hamerskiego, Zbigniewa Przychodzkiego, Michała Polaczyka i Artura Majerczaka. Piękne góralskie korale prezentowała Agnieszka Ciesielka – prezes Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan.

Składający się z 10 tomów album jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą Małopolska Źródłem Tradycji, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

jd/
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl