29.11.2021, 18:46 | czytano: 12518

Radni zdecydowali o maksymalnym wynagrodzeniu dla burmistrza Miasta

Radni Miata Nowy Targ/ zdj. arch. Podhale24
NOWY TARG. Rada Miasta zdecydowała o podwyżce dla burmistrza. Zgodnie z opinią Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju - wynagrodzenie włodarza podniesione zostało ponad dwukrotnie, do maksymalnej kwoty dopuszczonej przez Ministra Finansów. Nie wszyscy radni byli zgodni. Jeden nawet przestrzegał zwolenników burmistrza, że "wsadzają go na medialną minę".
Po decyzji rządu, w 2018 r. samorządowcom "obcięto" wynagrodzenia. To wtedy pensja burmistrza Nowego Targu została obniżona do 10 tys 620 zł, czyli ok 7,5 tys netto.
- Zgodnie z wytycznymi ministerstwa, teraz maksymalnie kwota ta nie może przekroczyć w przypadku naszego miasta 20 tys. brutto i nie może być niższa, niż 16 tysięcy zł - wyjaśniał radnym przewodniczący Rady Miasta Grzegorz Luberda. Poprosił jednak Artura Pustówkę o opinie prawną. Adwokat potwierdził, że kwota maksymalnego wynagrodzenia nie może maksymalnie przekroczyć 20 tysięcy zł. Zalecił by kwotę wynagrodzenia obniżyć, by kwoty tej nie przekroczyć. Jak dodał "to nie są duże zmiany, a będzie to bezpieczne".

Na pensję burmistrza składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, będący ułamkiem wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w wys. 20 procent zasadniczego. Ponadto burmistrzowi przysługują nagrody jubileuszowe, odprawy i dodatkowe wynagrodzenie roczne. Jak przypomniał Grzegorz Luberda - od ośmiu lat burmistrz nagrody nie otrzymał.

"Oberwie pan w mediach"

- Szkoda, że nie ma pana burmistrza, bo chciałem powtórzyć to, co mówiłem na komisji finansów - skomentował wyjście burmistrza z sali obrad na czas ustalania dla niego pensji - Szymon Fatla. - Widełki dopuszczające wielkość wynagrodzenia to od 16 do 20 tys. zł brutto. Poprzednie wynagrodzenie nie było adekwatne do obowiązków jakie ma burmistrz i pracy jaką musi wykonać. Burmistrzowi Nowego Targu - kto by nim nie był, a obecnie jest nim Grzegorz Watycha - należy się dużo większe wynagrodzenie. Propozycja przewodniczącego Luberdy (chodzi o projekt dający burmistrzowi wynagrodzenie o ok. tysiąca zł poniżej kwoty maksymalnej, zgłoszony podczas komisji finansów.- przyp. red.) była właściwa - mówił radny i wskazał, że nie wydaje się właściwe, by prezydent Tarnowa, czy Rzeszowa mający miliardowe budżety - mieli takie same wynagrodzenie jak burmistrz Nowego Targu, miasta z budżetem kilkuset-milionowym.

- Pana koledzy z klubu wprowadzają pana na minę i to pan oberwie w mediach za to, że "burmistrz bierze sto procent możliwego wynagrodzenia". Stąd mój wniosek formalny, by wynagrodzenie podniesione zostało nie do 100, ale do 90 procent, czyli do 18 tys zł brutto - zaproponował Szymon Fatla.

Jego wniosek przepadł w głosowaniu.

Podnieść, ale nie do maksimum"

- Nie mogę się zgodzić z tą maksymalną kwotą, w przypadku gdy sądy orzekły bezczynność burmistrza, a i ja sama mam zastrzeżenia do burmistrza i do pracy w jednostkach mu podległych. Jako komisja rewizyjna prowadziliśmy kontrolę działalności MOK i ta jednostka nie była kontrolowana przez 5 lat. Sama miałam też duże zastrzeżenia co do wydatkowanie "środków alkoholowych". Mam też wątpliwości w sprawie nadzoru nad inwestycjami. Na zadawane przeze mnie pytania burmistrz nie wiedział, że będą jakiekolwiek dodatkowe koszty przy budowie Miejskiego Centrum Kultury. Potem się okazywało, że są. Dla mnie to nie do pomyślenia, żeby inwestor nie wiedział o dodatkowych kosztach. Poza tym burmistrz nie odpowiada rzeczowo na interpelacje i zapytania - wyliczała Ewa Pawlikowska.

Radna swoje wystąpienie zamknęła w zdaniu - "trzeba mu podnieść pensję, ale nie do maksimum".

"Za co biorą pieniądze"

- Wynagrodzenie w maksymalnej wysokości się panu burmistrzowi nie należy - wtórował radnej Paweł Liszka. - Dla mnie też jakość tego, co się dzieje w urzędzie jest istotna,. Burmistrz był wielokrotnie karany przez sąd za bezczynność i rażące naruszenie przepisów, co świadczy, że ta praca jest przez niego źle wykonywana. Płaca za to podatnicy, mieszkańcy, bo kary sa jak przypuszczam - płacone z budżetu Miasta. Pan burmistrz jest niewiarygodny dla mnie. Przykładem jest Centrum Sportów Lodowych, które pojawia się w budżecie i znika. Jak w piosence. Pan obiecał jednego zastępcę, a ma dwóch. To są dla nas koszty. Są imprezy, konkursy dotowane z budżetu. Jest burmistrz, dwóch wice i naczelnik promocji, a na imprezie finansowanej przez miasto nie ma nikogo z nich. Pan burmistrz obejmuje honorowy patronat nad wydarzeniem i nie ma tam ani jego, ani zastępców. Za co biorą pieniądze? Była obiecana budowa sal gimnastycznych. Projekt przeszedł w ramach budżetu obywatelskiego. Tego chcieli mieszkańcy. Była obiecana sala przy SP nr 2. Jest połowa kadencji, a nawet nie zlecono projektu - wymieniał radny Liszka.

Zaproponował, by zasadnicze wynagrodzenie burmistrza wynosiło 10 tys. zł, czyli też poniżej maksymalnego pułapu. Jego propozycja także przepadła w głosowaniu.

Apele o współprace i wstrzemięźliwość

Katarzyna Wójcik zaapelowała o wzajemne wspieranie się, pracę zespołową całej Rady dla dobra mieszkańców. Jak mówiła "prowadzenie miasta wymaga wyrzeczeń, wyzwań i podzielności uwagi, bo kto by nie objął stanowiska kierowniczego - to zawsze mu się mogą zdarzyć niedociągnięcia" - Zauważa się to, co nie wyjdzie. Ale mamy zbilansowany budżet, nie mamy strat, ostatni czas pandemii nie był łatwy, pojawiły się problemy. Te ataki na burmistrza i wytykanie powinny zawierać też to co dobrze zrobiono. Pracy jest dużo i odpowiedzialność burmistrza jest duża - mówiła radna. - Wychodzimy z długów, nie zaciągamy kredytów, a jednak inwestycje są realizowane i to jest gospodarność - argumentowała.

- Powinniśmy się wspierać, bo to ciężki czas - przyznał Szymon Fatla. - Ale powinniśmy też wykazać się wstrzemięźliwością. Dla wizerunku samego burmistrza w oczach mieszkańców - lepiej by było zachować tę wstrzemięźliwość przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia. Nie wsadzajcie burmistrza na minę medialną - powtarzał radny.

- Inwestycje w mieście są korzystne, pozyskiwane są środki zewnętrzne w wysokości 50 procent kosztów inwestycji, albo i więcej. Przygotowywane są dla naszej komisji (finansów, gospodarki komunalnej i rozwoju - przyp. red.) dokumentacje, plany, a zmiany w budżecie w budżecie są solidnie realizowane, nie to co w poprzednich kadencjach. Panie Liszka, co do sali przy SP nr 2 to mamy jeszcze dwa lata i jesteśmy w tej kadencji w stanie wywiązać się z tego zobowiązania - odpowiedział radny Jacenty Rajski.

Wparł radnego wiceburmistrz mówiąc, że "wnioski z Wydziału Inwestycji przesłano już do Referatu Zamówień Publicznych, wkrótce będą przetargi na zaprojektowanie sal przy szkłach nr 2 i 11. - Miasto zleciło koncepcję i będzie wykonywana dokumentacja projektowa. Wiele jest już wykonane. Jak będzie projekt, zdobędziemy dofinansowanie to te sale będą zrealizowane - powiedział Waldemar Wojtaszek.
Radni piszą donosy

Ciekawie się zrobiło, gdy Artur Pustówka postanowił odpowiedzieć na zarzut radnego Liszki, iż mieszkańcy ponoszą koszty z tytułu sądowych orzeczeń o grzywnach.

- Nie chodzi tylko o postępowania dotyczące wymierzenia grzywny. Jest teraz w sądach "na biegu" 80 spraw. Zabolało mnie to co pan powiedział, bo my musimy tracić czas chodząc do prokuratury i odpowiadać na donosy pisane przez radnych. Takiej sytuacji w innych samorządach nie ma. My też tracimy czas na wyjaśnianie bezpodstawnych zarzutów i donosów pisanych po to, żeby zatruwać życie i siać zamęt. To ma na celu dołożenie pracy, proszę o tym pamiętać - powiedział prawnik.

- Ja mówię o konkretnych wyrokach, które zapadły a mówią o rażącym naruszeniu prawa i bezczynności. Poza tym ja donosów na burmistrza nie pisałem i czuję się urażony takim stwierdzeniem - odpowiedział Paweł Liszka i domagał się podania nazwisk radnych zajmujących się tego rodzaju korespondencją do prokuratury.

- Nazwisk nie podam, nie powiem nawet ilu jest takich radnych. Jak pan chce wiedzieć, może pan przeprowadzić "prywatne śledztwo". Powiem tylko, że takie sytuacje mają miejsce - uciął adwokat.

- Te pieniądze się burmistrzowi należą"

- oświadczyła Danuta Szokalska-Stefaniak - Bardzo dużo zrobił dla miasta i dla mieszkańców. Nasz rejon - Niwa, Grel - był przez lata zapomniany przez radnych. Mieszkaliśmy gorzej niż na wsi. Nie mieliśmy ulic, autobusu, nie mieliśmy nic. Teraz to się zmieniło i cieszymy się z każdej inwestycji, z przystanku, z drogi. Prosimy o kolejne - podsumowała radna.

- Nasze opinie skrajnie się różnią. Niektórzy patrzą tylko przez pryzmat konkretnych przypadków, a może się okazać, że to z przyczyn niezależnych od burmistrza nie zostały pewne rzeczy zrealizowane. Na pracę burmistrza trzeba patrzeć jako na całość, a nie jakieś przypadki - przekonywał Marek Mozdyniewicz.

- Parzymy przez pryzmat całości i mówimy "trzeba pensję podnieść, ale ze względu na uchybienia uważamy, że nie w maksymalnej wielkości" - ripostował Paweł Liszka.

Wolą radnych wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosić będzie 10 300 zł, dodatek funkcyjny - 3 450 zł, dodatek specjalny - 4 125 zł, stażowy - 2 069 zł, co w sumie dało kwotę 19 944 zł. W głosowaniu 14 radnych było "za", 2 - "przeciw", 4 wstrzymało się od głosu.

Uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia, ale z mocą obowiązującą od 1 sierpnia br., czyli wypłacona zostanie z czterokrotną kwotą wyrównania.

Po głosowaniu

Pod koniec sesji, głos zabrał wiceprzewodniczący Rady Miasta. - To ja byłem inicjatorem, żeby burmistrz dostał te pieniążki - powiedział Jan Łapsa i dość niespodziewanie dodał: - To nie jest tylko dla niego, ale i dla każdego kolejnego burmistrza. Strasznie byście krytykowali, a kiedyście ostatnio byli na imprezie, na wernisażu, kiedy szliście ze sztandarem? Czy bierzecie udział w uroczystościach? Ja mogę o tym coś powiedzieć, bo reprezentuję burmistrza na wydarzeniach. Najwięcej krytykują tacy, co nie robią nic. Nie sztuka krytykować, ale sztuka powiedzieć jak jest.

- Panie wiceprzewodniczący, jakby pan nie zauważył - byliśmy za podwyższeniem burmistrzowi pensji. Przykre jest, że wiceprzewodniczącym jest ktoś, kto uchwala prawo, a go nie zna. To wynagrodzenie jest tylko dla tego burmistrza, bo za każdym razem jest nowa uchwała. Nowy burmistrz dostanie "nową pensję" - odparł Paweł Liszka.

W odpowiedzi usłyszał od radnego Łapsy: - A kiedy tyś był z czegoś zadowolony? Ty tylko krytykujesz!

Sabina Palka
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
wicedyrektor03.12.2021, 08:56
jak usłyszę że Pani Joana też dostała podwyżkę za swoje dokonania to nie wytrzymam
Inga02.12.2021, 23:00
Czytam że burmistrz wytoczył mieszkańcowi proces o zniesławienie. Potem adwokat płacze że ma dużo roboty. Niech Watycha płaci za swoje. Tak właśnie kocha i szanuje.
PiterQ02.12.2021, 22:46
Zwracam się tutaj do Pawła Liszki, który pewnie mając etat dyrektora oddziału banku już nie wystartuje na burmistrza. No Pawle tak, niech apanaż burmistrza zachęca ludzi operatywnych do objęcia tego stanowsika, bo jak będziemy płacić tyle co sprawnemu tynkarzowi, to będziemy mieć u steru miasta [i tu moderator nie puści, sprawdzałem wielokrotnie].
Heavy02.12.2021, 21:02
No to chyba ma tyle, co Prezydent Polski. Brawo my.
Pik01.12.2021, 15:45
Widać w tym misteczku wielu niedokształconych ludzi patrząc kogo powybierali do tej rady na swych reprezentantów
adwokat diabła01.12.2021, 15:28
Panie mecenasie P gdybyście nie walczyli ze wszystkimi dookoła i pracowali jak należy to byłoby 15 spraw sądowych. Większość wynika z niechlujstwa urzędniczego i zamiatania spraw pod dywan. I jest to kolejny głos za tym że podwyżka dla Watychy do 20 tys jest nieporozumieniem.
nowotarzanka01.12.2021, 12:44
Wielkie brawa dla radnego Jana rozdawac nie swoje RADNY BRAWO
Prawnik01.12.2021, 08:28
Mam pytanie czy standardem jest 80 spraw w sądzie czy w innych miastach jest tak samo?
Inspektora nr 201.12.2021, 06:38
Poziom tych testów to żałosna żenada lepiej idźcie pilnować granicy polsko-białoruskiej może tam Was czegoś nauczą.
Leśnik30.11.2021, 22:26
Watycha złoty człowiek. Przyciąga do siebie złotówki jak ta lala
Stritek30.11.2021, 22:04
Pozdrawiam @inspektora wesołych świąt.
nieudacznik30.11.2021, 21:35
nie mamy szczęścia do władzy samorządowej
Dwoje30.11.2021, 21:22
2018 rok. Kampania wyborcza. Deklaracja Watychy:
Jeśli mieszkańcy dadzą mi tę szanse, to będę starał się ją wykorzystać i nie zawieść państwa. Interes państwa będzie zawsze nadrzędny w mojej pracy - zadeklarował Grzegorz Watycha.

2021 rok - kolejna podwyżka podatków dla mieszkańców i wynagrodzenia dla burmistrza do 20 tysięcy miesięcznie.

Jest dwóch Grzegorzów Watychów. Ten sprzed wyborów i ten po wyborach. Jak myślicie który jest prawdziwy
Seba30.11.2021, 20:29
Watycha przeczy wszystkiemu co obiecywał w kampanii wyborczej. Dobrze ktoś pisze że robi wszystko na odwrót
śmiech na sali30.11.2021, 20:11
Jasiek z Kowańca rozwalił mnie na łopatki! I takiego mamy radnego i vice-przewodniczącego! Kowańcoki kogo wy wybieracie? Bbbuuuuaaaaa....
spostrzegawczy30.11.2021, 20:02
W następnych wyborach trzeba wybierać wszystkich nowych! Ci się jeszcze przez te dwa lata dość najedzą!
inspektor30.11.2021, 19:59
@Teściowa S - a to super temat dla CBŚ. Może trzeba ich powiadomić bo jeżeli tak jest, lub było, a skoro jak piszesz było na bank, no to afera gruba. Kolejne owieczki w owczych skórach. Bez znieczulenia i bez zahamowań.
Wyborca z dawnego 2130.11.2021, 19:41
Typowa arogancja władzy. Musi się chłop nachapać bo to już koniec. Potem ekwiwalent za urlop i pa pa
oli30.11.2021, 18:22
Niech się jeszcze obłowi na koniec bo już więcej pieniędzy podatników nie zobaczy.Radni ,niech się tego samego spodziewają bo go poparli.Pamiętajcie przy wyborach!
Sarmata30.11.2021, 17:05
@mariola masz rację. Też zauważam w Panu Łapsie same piękne i szlachetne cechy.
hehehe30.11.2021, 16:43
Ty " Wiesiek" to już zostań w tym Zaskalu.
Wiesiek30.11.2021, 16:18
Paradoksalnie to bardzo dobra wiadomość bo za takie pieniądze można pracować. Efektem będzie większa liczba kandydatów na burmistrza i pojawią się konkretni kandydaci. To już koniec Watychy.
Miejscowa30.11.2021, 16:18
Do Plewki. Jeżeli pan/pani kogoś krytykuje to proszę pisać bez błędów ortograficznych. Wymagajmy pierwsze od siebie a potem od innych.
karolina30.11.2021, 15:44
Przesada. Podatki podnoszą już wiadomo na co..na wynagrodzenia dla burmistrza i zapewne vi-ice. A my musimy na do zapier....pracować ciężko. Brawo radni - patrzycie tylko na siebie i swoje interesy, a mieszkańców macie gdzieś.
Emil30.11.2021, 15:27
Koniecznie podajcie nazwiska tych którzy uchwalili mu te 20 tysięcy miesięcznie z wyrównaniem od sierpnia. Skok na kasę w biały dzień.
nowotarzanka30.11.2021, 14:08
Wielkie brawa dla radnego Jana BRAWO
Emigrant30.11.2021, 13:48
Lubię patrzeć jak się bawią za Wasze
Pensja30.11.2021, 13:35
Dobrze by bylo żeby pracownicy UM (ale nie Ci z ekipy Watycha, Ci maja sie dobrze) zarabiali godne pieniądze. Tu tego nie widać. Zapomnial wół jak cielęciem był.
szok30.11.2021, 12:11
ludzie za co tyle wyplaty oki ioz wiem za podwyrki energi za podwyrzki gazu i za walke z narkotykami ila zebacz na dzieci xxxxxx
Teściowa S30.11.2021, 10:19
Przecież miasto na to stać. Prawda panie burmistrzu. Podobnie jak stać na kolejną zmianę planu zagospodarowania dla Ludźmierskiej, która przez bezradnych została właśnie uchwalona. Z biznesmanem galernikiem w tle. Miasto bogate.
mariola30.11.2021, 10:06
Pan Łapsa to bardzo pracowity ,kompetentny radny. Zawsze uśmiechnięty, wesoły ,dowcipny ,uczciwy ,miły ,to poliglota wszechstronnie wykształcony, dobry katolik, bardzo dobry sąsiad ,pomoże w każdej sytuacji, zawsze się ukłoni, powie dzień dobry, To człowiek poezja, to takie słodkie ciacho. Wynagrodzenie dla burmistrza już ustalił ,poparł./maksymalne/.Dlatego uważam,że powinien kandydować na burmistrza,pensja gotowa.Świetna decyzja,tylko co na to pan Grzegorz,konkurent rośnie w siłę .!!??
Antypis30.11.2021, 08:43
Zrobił Łapsę wice przewodniczącym rady ,ten się teraz rewanżuje.Skala podwyżki,na poziomie włodarzy dużych miast.Jak dobrze pracuje za niskie pieniądze to po co podwyższać?
pikle30.11.2021, 08:37
Pan Łapsa - kultura osobista na poziomie 14-latka. Na fotografii za Panem Jacentym same .,...
Rysiek z Krzywej30.11.2021, 08:09
To udawanie w cnotliwe panny i pracowitych misjonarzy nadaje się wyłącznie na felieton Jachymiaka lub kolejny odcinek "Misia" Barei. A władza, w argumentacji swojej pazerności tak bardzo oderwała się od rzeczywistości, że trudno znaleźć w ostatnim trzydziestoleciu bardziej zachłannych i aroganckich nieszczęśników, którzy cierpią za swych mieszkańców wykonując jakże ciężką i odpowiedzialną pracę samorządowców. Wydaje się zatem, że brzydką słomianą kukłę, uplecioną przez dwór Watychy, zawiesili nad Nowym Targiem i tam żałośnie dynda ku zdziwieniu coraz większej grupy mieszkańców...
Ocenka z Krakowa30.11.2021, 07:55
Tak znaczna podwyżka się nie należała. Argumentów przeciw temu zbójeckiemu wynagrodzeniu jest multum:
Wątpliwości budzi efektywność Watychy w zarządzaniu. Miasto jest zaniedbane o czym piszą mieszkańcy do mediów. Inwestycje nie są realizowane w terminie. Przykładem tego jest remont ul. Kasprowicza, budowa parkingu czy MOKu, bez parkingu. Panuje chaos inwestycyjny przykładem czego jest wielokrotne przekopywanie ulicy Krzywej czy malowanie linii na ul. Kolejowej przy dworcu PKP. Współpracuje tylko z radnymi, którzy go popierają. Burmistrz nie odpowiada rzeczowo na interpelacje i zapytania. Nie dba w należyty sposób o mienie miasta przykładem czego jest niedziałająca przez dwa lata fontanna na rynku, zniszczone i nieremontowane place zabaw, sypiące się nowe ścieżki rowerowe. Nie wykazuje się efektywnością w pozyskiwaniu środków zewnętrznych czego przykładem jest ostatnie miejsce wśród samorządów zakwalifikowanych do pozyskania Funduszy Norweskich. Wydaje pieniądze niezgodnie z przeznaczeniem np. z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi czy na organizowane imprezy. Źle planuje o czym świadczą zmiany do budżetu i nadwyżki. Pieniądze są wydawane nieefektywnie. Jest burmistrzem uprawiającym kolesiostwo w urzędzie, jednostkach i spółkach komunalnych. Jest wreszcie burmistrzem bezczynnym. Sądy administracyjne orzekły jego bezczynność co dyskwalifikuje go również jako urzędnika. Reasumując Watycha jest kiepskim burmistrzem, chaotycznym kierownikiem urzędu i byle jakim urzędnikiem. No ale jak to mówią czy się stoi, czy się leży 20 tysiaków się należy!
Maria30.11.2021, 05:34
Radna Wójcik niech się zajmie pływanie i aerobikiem /... Da mieszkańców pani nie zrobiła nic, tylko podlizywanie sie burmistrzowi
Kiwak29.11.2021, 23:02
Łapsa potwierdził że reprezentuje Watychę na imprezach. Potwierdził to że zastępcy którzy za moment dostaną podwyżkę a może już dostali to tak naprawdę olewają swoje obowiązki. No a Jasiek jest 3 zastępcą burmistrza. Miał mieć jednego zastępcę a ma ich trzech. U Watychy wszystki jest na odwrót.
kujawiak29.11.2021, 22:42
Dobrą pracę trzeba wynagradzać ale sukcesy burmistrza są dziełem ciężkiej pracy skarbników , żeby te wszystkie cyferki dopasować do całości .
Lucek29.11.2021, 22:18
dobrze się radnym nie swoje pieniądze rozdaje
Marek29.11.2021, 21:43
Podwyżka się należała. Burmistrz się napracował.Nowego lodowiska nie będzie a MOK przepłacono i oddano z opóźnieniem. Syf na mieście a w UM sporo zatrudnionych kolesi
Osioł29.11.2021, 21:16
Po rozmowach z mieszkańcami stwierdzam, że wielu z nich wyraża oburzenie proponowaną przez niektórych radnych wysokością podwyżki wynagrodzenia dla Watychy o prawie 65% czyli 20 tysięcy miesięcznie. Projekt ten powinien być szerzej skonsultowany z mieszkańcami i wówczas poddany pod głosowanie. To nikt inny tylko Watycha obiecywał konsultowanie z mieszkańcami ważnych spraw. Ale zapomniał jak zawsze po wyborach. W momencie powszechnej drożyzny i podnoszenia opłat i podatków mieszkańcom, uchwalanie podwyżki dla burmistrza do miesięcznego wynagrodzenia do 20 tys ? graniczy z przyzwoitością. No widać niektórzy dawno ją utracili. Zapamiętamy przy następnych wyborach. A ten Łapsa to już przechodzi samego siebie, a słynie z przechodzenia z klubu do klubu, z partii do partii, z kolan jednego burmistrza na kolana drugiego burmistrza. Sam stwierdził że chodzi z burmistrzem.
Plewka29.11.2021, 21:08
Jak kancelaria Pana Pustowka jest taka niezadowolona z pracy w urzędzie to może od stycznia zrezygnować. Napewno chętnie przyjadą inni prawnicy do pracy za mniejsze pieniądze i bez narzekania
Kuba29.11.2021, 20:57
To jest dobre Burmistrz 20 tysiaków a Radny miejski 1 tysiączek i jeszcze za parkowanie auta muszą zapłacić ha ha ha
Ogerek29.11.2021, 20:55
Pan Grzegorz podjął się pracy za konkretne pieniądze. I je dostał. Pewnie słusznie. Ale skoro teraz ma pracować za dwa razy tyle, to niech pracuje dwa razy więcej. I tez słusznie. Ale zatem podziękujmy pani która go w tym... no nie, nie umiem na poważnie. Grześkowa podwyżka OK, ale za te pieniądze Wstążka out. I to od środy, żeby za gwałtownie nie było.
Sprawiedliwy29.11.2021, 20:50
Radnym nie kwapią się dać diet może Burmistrz Watycha będzie sam rządził a tak samo diety Radnym przyznał PIS poczekamy czy dadzą się ograć
nie ślepy29.11.2021, 20:43
Powiem tylko tyle, że ludzie nie mają wstydu! Łapsa co wszedł na radnego na plecach PiSu, teraz dworzanin u Burmistrza! Proponuję, żeby ci radni co głosowali za tym maksymalnym wynagrodzeniem burmistrza, ze swoich diet to sfinansowali!
Broda29.11.2021, 20:19
Dobrze się szajsta nieswoją kasa. Trzeba nie mieć wogole godności żeby w dobie inflacji i pandemii gdzie inni ledwo wiążą koniec z końcem przyznawać taka pensje. To jest plucie w twarz normalnie pracującym ludziom. No ale ktoś tu nie ma i nie będzie miał honoru.
f1629.11.2021, 20:10
20 tysięcy miesięcznie za nieudolność, wstążki i kolesiostwo. No ale nazatrudniał dzieci radnych, innym pobudował drogi do domów to dostał. Zapłacimy my wszyscy. Dwór się bawi. Niech żyje bal
Stanisław29.11.2021, 20:01
Brawo dla Pana Łapsy jak skwitował radnego że ten całe życie niezadowolony.
Jacek29.11.2021, 19:16
a co teraz z pensjami wiceburmistrzów? Też dostaną więcej?
Sabina Palka29.11.2021, 19:11
Racja, dziękuję.
uporczywy Benio29.11.2021, 19:02
Pani Sabino w obliczeniach jest błąd, powinno być 19 944
Egon29.11.2021, 18:56
Skandal. Skok na kasę publiczną. Podajcie nazwiska tych radnych bezradnych, którzy głosowali za podwyżką 20 tysiaków miesięcznie z wyrównaniem od sierpnia. Potem pewnie na odchodne ekwiwalent za zaległy urlop. Masakra co za ludzie z tych radnych i ten Watycha który musi się napchapać
Benio29.11.2021, 18:52
Co za cyrk, bez kitu. Teraz czekamy na podwyżkę diet.
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl