27.03.2022, 19:27 | czytano: 1812

Polsko-słowacki projekt "Wokół Babiej Góry"

Babia Góra/ zdj. Andrzej Habina
Reprezentujący Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich - Marek Listwan przewodniczący i Halina Zielonka podpisali w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” umowę na realizację mikroprojektu o nazwie "Wokół Babiej Góry".
"Będzie on realizowany przy ścisłej współpracy ze słowacką gminą Zubrohlava. Jest to kontynuacja, rozszerzenie i utrwalenie współpracy pomiędzy ww. gminą a Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich. Przygotowany pod koniec ubiegłego roku wspólnie z partnerem słowackim projekt Wokół Babiej Góry został w styczniu br. roku zatwierdzony do dofinansowania w ramach kolejnego naboru z Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020" - informuje Stowarzyszenie.
Celem projektu jest promocja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego. Wydana zostanie miedzy innymi mapa "Wokół Babiej Góry" w nakładzie 20 tys. egz. Mapa zawierać będzie informacje o położeniu, przyrodzie, historii, zabytkach, parkach, skansenach itp., czyli prezentować będzie kompleksowo ofertę turystyczną dla obszaru na którym funkcjonuje Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich i Združenie Babia hora. Informacje będą też w języku słowackim i angielskim.

"Skumulowanie na jednej mapie atrakcji turystycznych i kulturowych 24 gmin (13 polskich, 11 słowackich) ułatwi turystom i mieszkańcom pogranicza wybór miejsc odpoczynku i zwiedzania. Tereny po obu stronach granicy mają bogatą i różnorodną kulturę i historię, zabytki folklor itp.. Elementy te nadają kierunek ruchowi turystycznemu i kształtują jego strukturę, a także są główną siłą przyciągania turystów i one będą wyszczególnione w rewersie mapy" - czytamy w opisie projektu.

Zadanie realizowane będzie do końca czerwca br. Planowany budżet to ponad 16,5 tys. euro, z czego 85% stanowić będzie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 5% z budżetu państwa, 10 % to wkład własny Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl