11.04.2022, 14:31 | czytano: 916

107 rocznica urodzin Wojciecha Zachwiei, więźnia Palace i niemieckich obozów koncentracyjnych

KZ Mauthausen Gusen
Poznajcie Wojciecha Zachwieję. Urodził się 7 kwietnia 1915 roku w Szczawnicy. Aresztowany trafił do Palace, a następnie transportem z 13 maja 1942 roku do KL Auschwitz. W transporcie tym znalazł się również jego brat Jan, oraz Karol Pilch z Chochołowa.
„13 maja 1942 roku numerami obozowymi od 35028 do 35076 oznaczono 49 więźniów skierowanych do KL Auschwitz z więzienia w Tarnowie, przez Sipo u. SD dystryktu krakowskiego.
Nie dysponujemy, niestety, żadnymi dokumentami, na podstawie których można byłoby ustalić okoliczności, w jakich nastąpiło przyjęcie tego transportu, jak przebiegała rejestracja i kwarantanna, jak rozmieszczono więźniów w blokach mieszkalnych, do jakich komand roboczych zostali przydzieleni.

Zdołano stwierdzić, że co najmniej 26 osób z omawianej grupy zginęło w KL Auschwitz. Nie wiadomo jednak w jakich okolicznościach zmarli. (…)

Niektórzy więźniowie z niniejszego transportu zostali przeniesieni do innych nazistowskich obozów koncentracyjnych. 13 osób znalazło się w masowym transporcie skierowanym do KL Mauthausen 9 czerwca 1942 roku.”

KSIĘGA PAMIĘCI
Od tamtego czasu Wojciech Zachwieja i jego brat Jan stali się numerami. Wojciech otrzymał numer obozowy 35060 z kolei Jan 35059. Zostali przeniesieni do KL Mauthausen. Nie przeżyli piekła niemieckich obozów koncentracyjnych. Wojciech Zachwieja zginął w wieku 27 lat, 30 czerwca 1942 roku w KL Mauthausen.

S. Śmietana
Może Cię zainteresować
zobacz także
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl