08.07.2022, 16:02 | czytano: 930

"Łączy nas natura i kultura" - nowy projekt ET

Związek Euroregion „Tatry” ogłosił dziś nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów indywidualnych w ramach projektu parasolowego pt. Łączy nas natura i kultura. Pula środków to ponad 54 tys euro.
Wnioski o dofinansowanie mikroprojektów o charakterze transgranicznym mogą składać podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach 1 osi priorytetowej pn. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.
Obszar wsparcia realizacji mikroprojektów po stronie polskiej obejmuje m. in. powiat nowotarski, tatrzański, gorlicki, czy limanowski, a po stronie słowackiej : Kraj Preszowski i Kraj Żyliński.

W ramach tego naboru dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikroprojekty indywidualne (wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR).

Poziom dofinansowania mikroprojektów: do 85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, do 5% - budżet państwa, a min. 10% - to wkład własny.

Wnioski wypełnione w języku polskim i słowackim należy złożyć w wersji elektronicznej przez Generator wniosków i rozliczeń dostępny na stronie www.e-interreg.eu oraz w wersji papierowej, którą należy dostarczyć listem poleconym, kurierem lub osobiście, do siedziby Związku Euroregion „Tatry” najpóźniej do dnia 15 lipca br. r. do godziny 15:00.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Związku Euroregion "Tatry" - http://www.pwt.euroregion-tatry.eu.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl