10.11.2022, 18:49 | czytano: 528

Utrudnienia w ruchu na ul. Stolarczyka

Arch. Podhale24.pl
Urząd Miasta Zakopane informuje, że od 14 listopada (poniedziałek) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu na ul. Ks. J. Stolarczyka w związku m.in. koniecznością zakończenia robót związanych z przebudową drogi.
Prowadzone prace obejmą m.in. budowę chodnika w obrębie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Kasprusie, dokończenie lewej strony jezdni z elementami odwodnienia i poboczem.
Zmiana obecnie obowiązującej organizacji ruchu polegać będzie na zamknięciu dla ruchu drogowego odcinka ulicy Ks. J. Stolarczyka od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasprusie w dniach od 14.11.2022 r. do 18.11.2022 r. oraz zamknięciu jednego pasa ruchu relacji od ul. Kasprusie do ul. Kościelnej w dniach od. 21.11.2022 r. do 25.11.2022 r.

Dojazd do prywatnych posesji będzie możliwy w sposób uzgodniony z kierownikiem robót budowlanych wykonawcy.

- Za wszelkie utrudnienia przepraszamy mieszkańców, przedsiębiorców, turystów i użytkowników drogi. Jednocześnie prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o dostosowanie się do wprowadzonych zmian i zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wykonywanych robót - komunikuje magistrat.

oprac. r/ UM Zakopane
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl