16.02.2023, 18:49 | czytano: 1562

Regionalne poradnie POZ m.in. w Nowym Targu czy Klikuszowej

Od lutego małopolscy pacjenci mogą korzystać z takiej formy opieki w 81 regionalnych poradniach POZ. To lecznice m.in. z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Targu, ale również mniejszych miejscowości i wsi – Grybowa, Klikuszowej, Radziszowa czy Juszczyna. Kolejne przychodnie cały czas mogą składać do małopolskiego NFZ wnioski o rozszerzenie swoich umów.
Małopolscy pacjenci mogą korzystać z koordynowanej opieki w 81 przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Opieka koordynowana to szerszy wachlarz badań i możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w gabinecie lekarza rodzinnego. Nowe zadania lekarzy POZ finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Kolejne przychodnie zainteresowane opieką koordynowaną na bieżąco mogą składać do małopolskiego NFZ wnioski o rozszerzenie swoich umów. Wprowadzenie opieki koordynowanej to kolejny etap zmian w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i wzmocnienia ich roli w systemie ochrony zdrowia.
- Daje ona m.in. możliwość leczenia najczęstszych chorób przewlekłych w poradniach POZ i szerszy wachlarz diagnostyczny. W ramach opieki koordynowanej lekarz rodzinny może zlecić swoim pacjentom badania, które do tej pory były zarezerwowane dla poradni specjalistycznych – wyjaśnia Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. – Lekarze rodzinni są dobrze przygotowani do nowych zadań. Do naszego oddziału cały czas wpływają wnioski od placówek zainteresowanych objęciem pacjentów opieką koordynowaną – dodaje.

Od lutego małopolscy pacjenci mogą korzystać z takiej formy opieki w 81 regionalnych poradniach POZ. To lecznice m.in. z Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej, Nowego Targu, ale również mniejszych miejscowości i wsi – Grybowa, Klikuszowej, Radziszowa czy Juszczyna. Kolejne przychodnie cały czas mogą składać do małopolskiego NFZ wnioski o rozszerzenie swoich umów.

Koordynacja opieki nad pacjentem dotyczy schorzeń z zakresu kardiologii, diabetologii, chorób płuc oraz endokrynologii, na które najczęściej chorują Polacy – m.in. nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, cukrzycy, astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy schorzeń tarczycy. W ich przypadku lekarz POZ przeprowadza kompleksową poradę, na której ustala indywidualny plan leczenia, obejmujący także edukację zdrowotną. Placówka może realizować opiekę koordynowaną we wszystkich czterech zakresach lub tylko w wybranych.

Wprowadzenie nowej formy pomocy wiąże się z poszerzeniem listy badań diagnostycznych, jakie może zlecić lekarz rodzinny. Chodzi m.in. o EKG wysiłkowe, pakiet badań tarczycowych, Holter EKG, USG Doppler naczyń kończyn dolnych czy echo serca. Do tej pory mogli kierować na nie wyłącznie lekarze z poradni specjalistycznych. Poszerzenie katalogu badań w POZ pozwala skrócić czas potrzebny na wykonanie diagnostyki, szybciej postawić diagnozę i rozpocząć właściwe leczenie.

W razie potrzeby lekarz POZ ma możliwość zlecenia choremu konsultacji z dietetykiem (np. przy rozpoznaniu cukrzycy) czy wizyty w poradni specjalistycznej. Może również sam skonsultować stan zdrowia swojego pacjenta z lekarzem specjalizującym się w danej dziedzinie – diabetologii, endokrynologii, chorobach płuc, kardiologii.
Nad całością procesu terapii czuwa koordynator, współpracujący z wszystkimi medykami zajmującymi się pacjentem w ramach opieki koordynowanej.

- Opieka koordynowana oznacza zwrot w kierunku fundamentów medycyny rodzinnej. Lepszej relacji pacjenta i lekarza, a dzięki temu skuteczniejszej terapii. To krok w dobrą stronę - poszerza dostęp pacjentów do diagnostyki i skutecznego leczenia oraz monitorowania jego przebiegu - mówi Aleksander Biesiada, lekarz rodzinny z Ad Vitam Przychodnia Zdrowia, który realizuje opiekę koordynowaną. – Kilka dni temu przyjmowałem pacjentkę, która zgłaszała objawy wskazujące na choroby tarczycy, miała przypadki takich schorzeń w rodzinie. Podjąłem więc decyzję o diagnostyce w tym kierunku. Badanie TSH wykazało niedoczynność tarczycy, w USG które wykonałem - obraz zmian zapalnych. Aby dokończyć diagnostykę wystarczyło oznaczyć przeciwciała. Jeszcze niedawno w POZ nie było to możliwe, dziś już jest, dzięki opiece koordynowanej. W oparciu o wynik badania będę w stanie skutecznie zaplanować dalsze postępowanie, diagnostykę, obserwację pacjentki. A chora będzie spokojniejsza – wskazuje lek. Biesiada.

Możliwość zlecania nowych badań, ustalanie indywidualnego planu leczenia, konsultacje z lekarzem specjalistą w formie lekarz – lekarz oraz lekarz – pacjent, nowe zadania dla koordynatora są odrębnie wycenione i dodatkowo finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Opieka koordynowana jest opłacana niezależnie od stawki kapitacyjnej, czyli podstawowego wynagrodzenia lekarzy POZ. Otrzymują oni na ten cel środki w formie budżetu powierzonego.

Źródło: NFZ Kraków, oprac.r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl