29.05.2023, 19:53 | czytano: 1431

II Gminny Konkurs Śpiewu Ludowego "Zaśpiywoj słowiku" (wyniki)

Fot. Bukowiańskie Centrum Kultury
Na Polanie Podokólne w Jurgowie odbył się II Gminny Konkurs Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku”.
W scenerii pasterskich szałasów rozbrzmiewały tradycyjne pieśni Spisza i Podhala. Podczas wydarzenia nie zabrakło „ogrywania moji” - spiskiego obrzędu, związanego z obchodami dnia Zielonych Świątek. Dzieci chętnie brały udział w warsztatach malowania na szkle, prowadzonych przez pracowników Muzeum Tatrzańskiego. Wręczone zostały również nagrody za VII Gminny Konkurs Tańca Góralskiego i Zbójnickiego „Tatrzański Zwyrt”.
Protokół z posiedzenia Komisji Artystycznej, oceniającej prezentacje w ramach II Gminnego Konkursu Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku” Jurgów-Podokólne, 28 maja 2023 r.

Komisja w składzie:

1. mgr Agnieszka Gąsienica-Giewont – etnolog
2. mgr Maria Wnęk – regionalistka, śpiewaczka ludowa
3. mgr Andrzej Budz – muzyk, dyrygent chóru In Nomine Parafii Jurgów

oceniła 41 punktów programu, w tym: 18 śpiewaków solistów (14 dziecięcych, 4 młodzieżowe); 5 duetów śpiewaczych (dziecięce); 15 grup śpiewaczych (11dziecięcych, 4 młodzieżowe); 3 grupy rodzinne(1 dziecięca, 2 rodzinne).

Po wnikliwej ocenie Komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:

W konkursie śpiewu solowego:

A. Kategoria dziecięca do 13 lat
• pierwsze miejsca otrzymują:
- Jan Buńda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tatrzańskiej
- Anna Dziadkowiec z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

• drugie miejsca otrzymują:
- Julia Wacław z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej
- Aniela Gajdzis z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa
- Zuzanna Trzop z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa

• trzecie miejsce otrzymuje:
- Michał Murzański z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

• wyróżnienia otrzymują:
- Antonina Bachleda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie”
z Białki Tatrzańskiej
- Katarzyna Buńda z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie”
z Białki Tatrzańskiej
- Bartłomiej Gajdzis z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa

B. Kategoria młodzieżowa do 18 lat
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- Daniel Dziadkowiec z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

• drugie miejsce otrzymuje:
- Julia Gał z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

• trzecie miejsce otrzymuje:
- Magdalena Wilczek z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia

• wyróżnienie otrzymuje:
- Maria Kuchta z Zespołu Góralskiego „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej


W konkursie duetów śpiewaczych:

A. Kategoria dziecięca do 13 lat
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- duet śpiewaczy Zofia Martinczak i Katarzyna Martinczak z Zespołu Góralskiego
„Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej

• drugie miejsce otrzymuje:
- duet śpiewaczy Anna Gał i Jakub Gał z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia

• trzecie miejsce otrzymuje:
- duet śpiewaczy Władysław Kossek i Jędrzej Kossek z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek
• wyróżnienie otrzymuje:
- duet śpiewaczy Julia Wojeński i Julia Wiśniewska z Zespołu Regionalnego
„Małe Ciardasie” z Czarnej Góry

B. Kategoria mieszana - rodzinna
• drugie miejsce otrzymuje:
- duet Bogumiła Pracuch i Anna Pracuch (mama i córka) z Bukowiny Tatrzańskiej

W konkursie grup śpiewaczych:

A. Kategoria dziecięca do 13 lat
• pierwsze miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Mali Jurgowianie” z Jurgowa (Nadia Baran, Karolina Lach, Wiktoria Półtorak, Urszula Rusnak, Maja Słaby, Małgorzata Wojtas)
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego Ślebodni” z Leśnicy-Gronia (Daniel Dziadkowiec, Kacper Dziadkowiec, Jakub Gał, Michał Murzański)

• drugie miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zyngierki Białcańskie” z Białki Tatrzańskiej (Amelia Borowicz, Aleksandra Dudziak, Amelia Litwin, Karolina Sołtys, Zofia Widlak)
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Mali Białcanie” z Białki Tatrzańskiej (Natalia Bobak, Anna Buńda, Klaudia Malec, Karolina Para, Magdalena Widlak)
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (Zuzanna Buczek, Julia Bukowska, Maria Głód, Julia Neupauer, Maria Stasik, Hanna Wcisło)
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Zawaternik” z Leśnicy-Gronia (Nikola Bafia, Anna Gał, Hanna Gał, Karolina Hornik, Milena Łaś, Julia Wilczek)

• trzecie miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (Hanna Koszarek, Ewa Kramarz, Karolina Kramarz, Julia Łapka, Zofia Martinczak, Karolina Rozmus)

• wyróżnienia otrzymują:
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tatrzańskiej (Antonina Buńda, Maja Czernik, Hanna Łowisz, Helena Stasik, Zofia Stąpor)
- grupa śpiewacza z Dziecięcego Zespołu Góralskiego „Orlynta” im. Anny Koszarek
z Bukowiny Tatrzańskiej (Antonina Buńda, Kornelia Łowisz, Gabriela Stępel)
B. Kategoria młodzieżowa do 18 lat
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (Julia Budz, Weronika Dziedzic, Katarzyna Głód, Honorata Koszarek, Anna Pracuch)

• drugie miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Białcanie” z Białki Tatrzańskiej (Julia Bobak, Adriana Kuchta, Alicja Korkosz, Oliwia Łacniak)

• trzecie miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Ślebodni” z Leśnicy-Gronia (Justyna Bednarz, Julia Gał, Anna Murzańska, Paulina Szczepaniec, Angelika Wilczek, Magdalena Wilczek)

C. Kategoria mieszana - rodzinna
• pierwsze miejsce otrzymuje:
- grupa śpiewacza Zuzanna Trzop, Kornelia Gombos, Magdalena Gombos
(kuzynki) z Jurgowa
• wyróżnienie otrzymuje:
- grupa śpiewacza Zofia Wcisło, Katarzyna Wcisło, Hanna Wcisło
(ciocia i bratanice) z Bukowiny Tatrzańskiej

Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Nagrodę specjalną, ufundowaną przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, w postaci rejestracji śpiewu w zabytkowej przestrzeni „Zagrody Korkoszów” w Czarnej Górze oraz późniejszą ich prezentację w mediach społecznościowych Muzeum otrzymują:
• duet śpiewaczy Zofia Martinczak i Katarzyna Martinczak z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej
• grupa śpiewacza Zuzanna Trzop, Kornelia Gombos, Magdalena Gombos (kuzynki) z Jurgowa
• grupa śpiewacza z Zespołu Góralskiego „Mali Wiyrchowianie” z Bukowiny Tatrzańskiej (Julia Budz, Weronika Dziedzic, Katarzyna Głód, Honorata Koszarek, Anna Pracuch)

Komisja stwierdza wysoki poziom artystyczny zaprezentowany przez uczestników II Gminnego Konkursu Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku” w Jurgowie. Sugeruje, aby w ramach jednego zespołu nie powtarzać melodii i tekstów (inny repertuar dla grupy śpiewaczej i inny dla solistów). Zachęca również, aby w kolejnych edycjach Konkursu, repertuar poszerzony został o pieśni związane z obrzędowością rodzinną i doroczną (obyczajowych, dziecięcych, religijnych, kołysanek), a także do sięgnięcia po mniej znany repertuar i poszukiwania dawnych pieśni. Jury zachęca, wzorem ubiegłorocznego konkursu do występów rodzinnych, które przyczyniają się do przekazywania tradycji i podtrzymywania rodzinnych wartości śpiewu ludowego.

Serdecznie dziękujemy organizatorom II Gminnego Konkursu Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku”, szczególnie pracownikom Bukowiańskiego Centrum Kultury „Dom Ludowy” na czele z dyrektorem Bartłomiejem Koszarkiem oraz radnym Pani Annie Kossek i Panu Pawłowi Bernadkowi. Podziękowania kierujemy także współorganizatorom wydarzenia: Muzeum Tatrzańskiemu im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Hawrań” Spółka z o.o. w Jurgowie, Leśnej Wspólnocie Urbarialnej z Jurgowa oraz Kołu Gospodyń Wiejskich z Jurgowa. Wyrażamy również podziękowanie konferansjerom Julii Martinczak i Piotrowi Zabrzewskiemu, za sprawne prowadzenie wydarzenia oraz troskę okazywaną uczestnikom.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z której środków ufundowane zostaną nagrody dla laureatów Konkursu.

Dziękujemy także sponsorom wydarzenia: GS Bukowina Tatrzańska Spółka z o.o. oraz „Tatrzańskiej Fali” Stacji Paliw Orlen w Bukowinie Tatrzańskiej. Podziękowania składamy również Ochotniczej Straży Pożarnej z Jurgowa, której druhowie dbali o bezpieczeństwo podczas wydarzenia; Panom Józefowi i Janowi Ciągwom za umożliwienie dojazdu na teren Konkursu; Panu Józefowi Sołtysowi, bacy z Jurgowa, za przygotowanie żywej scenografii – zagrody z owieczkami oraz Panom Mateuszowi i Adamowi Sołtysom, właścicielom gruntu, na którym odbył się II Gminny Konkurs Śpiewu Ludowego „Zaśpiywoj słowiku”.

Gratulujemy pomysłodawcom Konkursu, za zorganizowanie i stworzenie atmosfery w malowniczej scenerii na Polanie Podokólne w Jurgowie.

Źródło: Bukowiańskie Centrum Kultury, r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl