06.06.2023, 12:00 | czytano: 755

Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe - wnioski do 10 czerwca

PORONIN. Do 10 czerwca br. można składać wnioski o stypendia i nagrody sportowe. Wniosek może być zgłoszony przez klub sportowy, wójta, radnych, sołtysów oraz związki sportowe.
Gmina Poronin funduje stypendia sportowe zawodnikom uprawiającym określoną dyscyplinę sportu, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
Stypendia przyznaje wójt po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Stypendialnej. W skład komisji wchodzą: zastępca wójta, radni -członkowie Komisji Kultury, Sportu i Promocji Rady Gminy Poronin, przedstawiciel Referatu PSIT Urzędu Gminy Poronin.

Stypendium wynosi od 200 do 800 zł miesięcznie w kategorii seniorów oraz od 100 do 600 zł miesięcznie w kategorii juniorów.

Wnioski o nagrody i stypendia są do pobrania na stronie Urzędu Gminy Poronin.

s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl