13.06.2023, 11:33 | czytano: 2431

Alina Lelito - wspomnienie

Alina Lelito od 1991 roku była pracownikiem Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy, któremu poświęcała całe swoje serce. Prowadziła Miesięcznik Wiadomości Szczawnickich „Z Doliny Grajcarka” pisząc teksty, robiąc zdjęcia, zdobywając materiały, pozyskując współpracowników. Od nr 15 stała się jego redaktorem naczelnym. W ciągu 30 lat jej pracy wyszło 356 numerów czasopisma.
Była magistrem filologii polskiej, specjalność teatrologia, studia odbyła w UJ w Krakowie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosiła m.in. biorąc udział w zajęciach warsztatowych organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Nowym Sączu w dziedzinie dziennikarstwa oraz prowadzenia grup teatralnych. Uczestniczyła w sesjach wyjazdowych Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, do którego należy „Z Doliny Grajcarka”, połączonych z warsztatami dziennikarskimi. Współpracowała z Radiem Kraków oraz innymi mediami lokalnymi.
W 2005 roku zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym dla dziennikarzy lokalnych – uczestników Europejskiej Debaty Publicznej, która odbyła się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Pracując w MOK-u, oprócz comiesięcznego wydawania gazety, prowadziła kółko teatralne dla młodzieży działające przy MOK-u, prowadziła także zajęcia z historii teatru w Klubie Osiedlowym w Szczawnicy, warsztaty teatralne i dziennikarskie dla młodzieży licealnej i w OHP, udostępniała łamy gazety młodzieży z LO w Krościenku n.D. dla tworzenia własnej strony – redakcji „Ani kroku bez nas”.

Wielokrotnie była jurorem w młodzieżowych konkursach recytatorskich, prezentacji scenicznej, wokalnych. Często prowadziła spotkania autorskie i imprezy okolicznościowe. W latach 2018-2019 pełniła obowiązki dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy.

Uczestniczyła w tworzeniu projektów wniosków o unijne i ministerialne granty, m.in. w 2007r. w roku jej wniosek „Dwa Wesela” został doceniony i dofinansowany przez MKiDN i realizowany przez MOK. W 2009 roku ukończyła kurs Menadżera Projektów Unijnych.

W 2004r. opracowała tomik poezji Józefa Zachwiei „Madziara” pt. …ale się mijają tak ludzie, jak casy…, w 2005r. – wydała wraz z Barbarą Węglarz z Muzeum Pienińskiego książkę pt. Żydzi w szczawnickim kurorcie, i w 2015r. wraz z Krystyną Kolkowicz książkę wspomnieniową o jej mężu Franciszku Kolkowiczu” – malarzu i poecie dwujęzycznym pt. W węzełku wspomnień wszystko się zmieści.

Przez kilka lat prowadziła w MOK-u TV Szczawnica, która uwieczniała najważniejsze wydarzenia w uzdrowiska.
Była współzałożycielką i członkiem Szczawnickiego Chóru Kameralnego, który od 2006 roku działa do dzisiaj, koncertując w Polsce i za granicą, nagrywając płyty i realizując międzynarodowe projekty.

Pani Alina związana była z kwartalnikiem popularno–naukowym, wydawanym przez KTG PTTK Oddział w Pieninach - „Pracami Pienińskimi”, zamieszczając tam teksty i zdjęcia, promujące wydarzenia kulturalne w Szczawnicy. Współpracowała z artystami z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, zaszczycając swoją obecnością wszystkie wernisaże. Twórców wspierała dobrym słowem i nowymi pomysłami.
W okresie pandemii przygotowała tekst do trzech Questów – wypraw odkrywców: o Drodze Pienińskiej, Białej Wodzie i Czarnej Wodzie – w ramach projektu „Skarby Górali” realizowanego wraz Fundacją Mapa Pasji i grupą wolontariuszy zebranych przy MOK oraz pracowała przy przygotowaniu internetowych webinarów nt. Godeł Szalayowskich, Uzdrowiskowych Wód Leczniczych i Twórców Ludowych z terenu Szczawnicy.

Za swoją działalność na rzecz kultury Alina Lelito otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej, wydaną przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatę Omilanowską.

Pani Alina była skarbnicą wiedzy o Szczawnicy, o jej historii, kulturze i mieszkańcach, a swojej pracy poświęcała się bez reszty. Była dobrą, ciepłą, pogodną i kompetentną osobą, a Miejski Ośrodek Kultury był jej drugim domem - każdy kto tam przychodził czuł się zaopiekowany i doceniony.

Alina Lelito pozostanie na zawsze w naszych sercach. Spoczywaj w pokoju…

jd/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl