22.06.2023, 15:53 | czytano: 2480

Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najlepszych uczniów

W sali obrad Starostwa Powiatowego Nowym Targu zostały rozdane Nagrody Starosty Nowotarskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół powiatowych.
Dyplomy oraz upominki wręczyli uczniom starosta Krzysztof Faber oraz wicestarosta Bogusław Waksmundzki. Nagrodzeni uczniowie wyróżnili się w swoich szkołach nie tylko wzorowym zachowaniem i bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale także zostali docenieni za liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i sportowych, aktywne działania na rzecz szkoły, za zaangażowanie w działalność charytatywną i społeczną oraz wzorową postawę wobec drugiego człowieka.
Nagrody otrzymali:

Emilia Dudłak - uczennica Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, za uzyskanie tytułu finalisty X edycji Olimpiady Wiedzy o Turystyce o tematyce „Turystyka miejska – miejsce w dżungli”.

Małgorzata Grońska – uczennica Branżowej Szkoły I stopnia Nr 5 w Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie
i wysoką kulturę osobistą, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz godną naśladowania postawę i bycie wzorem wartościowego człowieka.

Apolonia Lichaczewska - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, za wysoką kulturę osobista oraz zaangażowanie w prace na rzecz szkoły, za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz za debiut literacki na łamach „Almanachu Nowotarskiego”.

Natalia Paś - uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, za zakwalifikowanie się do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Chemicznej, za udział w zawodach sportowych oraz realizacje projektu „Zwolnieni z teorii”. Uczennica jest autorem altany retencyjnej powstałej w ramach projektu „Hydrozagadka”.

Aneta Urbaniak - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem - za bardzo dobre wyniki w nauce, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie, wysoką kulturę osobistą, wzorową postawę uczniowską, za czynny udział w życiu szkoły oraz sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich.

Joanna Żur - uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły, za reprezentowanie szkoły w konkursach historycznych, za uzyskanie tytułu finalisty Olimpiady Solidarności na szczeblu krajowym oraz udział w IX Turnieju Debat Historycznych IPN.
Dawid Fiedor - uczeń Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce i uzyskanie najwyższej średniej ocen w szkole, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły oraz wysoką kulturę osobistą, za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w działalność szkolnego wolontariatu oraz promocję szkoły, za zajęcie 3 miejsca w XII Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, 7 miejsca uzyskując tytuł laureata w finale XXIV Olimpiady Techniki Samochodowej. Uczeń jest stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Za aktywny udział w zmaganiach Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, za zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego oraz do drugiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Akademii Wiedzy o Prawie organizowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, za zaangażowanie w projekty wymiany młodzieży w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej oraz pełnienie funkcji ceremoniarza w kościele NMP Wspomożycielki Wiernych w Skawie.

Tomasz Jachymiak – uczeń Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, sumienne wypełnianie obowiązków uczniowskich oraz za godną naśladowania postawę i bycie wzorem wartościowego człowieka.

Maciej Klamerus – uczeń Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu - za wzorową postawę uczniowską, wysoką kulturę osobistą, za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, godne jej reprezentowanie oraz za zajecie 5 miejsca X Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Uniwersytet Łódzki.

Michał Kuźmiński – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu - za uzyskanie tytułu finalisty LII Olimpiady Biologicznej oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, za udział w finale XIX Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych. Uczeń jest stypendystą Małopolskiego Programu Stypendialnego w ramach RPO WM nr RPMP.10.01.05-12-0041/22.

Tymoteusz Leśniak - uczeń Technikum Informatycznego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju - za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, wzorową postawę uczniowską, aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły.

Źródło: Starostwo Nowoatarskie, r/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl