28.05.2010, 20:10 | czytano: 1848

Czas łaski, spotkania, dialogu i świadectwa - wizyta kardynała Dziwisza w nowotarskim II LO (zdj.)

zdj. Mateusz Śmiech
NOWY TARG. Społeczność szkolna II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu miała zaszczyt spotkać się na terenie Szkoły z Arcybiskupem Metropolitą Prowincji Krakowskiej Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem.
Dyrektor Henryk Chrobak, wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego w towarzystwie pocztu sztandarowego chlebem i solą powitali gościa w bramach szkoły.
Księdzu Kardynałowi towarzyszył Ksiądz Henryk Paśko, Proboszcz Parafii p. w. Świętej Jadwigi Królowej w Nowym Targu. W bramach Szkoły zespół góralski powitał wchodzących Gości, ułożonymi na tę okazję, przyśpiewkami powitalnymi. Następnie Ksiądz Kardynał podszedł do sztandaru z wizerunkiem Patronki Szkoły i ucałował go.

Spotkanie z młodzieżą Szkoły oraz członkami Rady Pedagogicznej odbyło się w sali gimnastycznej. Uczniowie radośnie, z werwą powitali dostojnego Gościa śpiewem znanej piosenki „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. Dyrektor Szkoły powitał Księdza Kardynała, zaznaczając, że jest on również strażnikiem relikwii Świętej Jadwigi, Króla Polski, Patronki naszej Szkoły. Złożono też Księdzu Kardynałowi życzenia imieninowe: „Życzymy, życzymy, i zdrowia i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi”. Dostojny Gość podszedł do zgromadzonej młodzieży i wychowawców klas, witał się i krótko rozmawiał.

Ksiądz Kardynał zwracając się do zebranych pogratutował Szkole wyboru Patronki. Stwierdził, że ten wybór zobowiązuje do świadectwa wiary. Święta Jadwiga, Królowa była bliska sercu Jana Pawła II. Jej proces beatyfikacyjny i kanonizacyjne napotykał liczne przeszkody, ciągle był przerywany. I potrzeba było papieża z Polski, by doprowadzić go do końca. Były też wspomnienia i świadectwo blisko czterdziestu lat życia, kiedy Ksiądz Kardynał towarzyszył wpierw jako kapelan kardynałowi Karolowi Wojtyle w jego służbie Kościołowi krakowskiemu, a potem jako osobisty sekretarz – Janowi Pawłowi II w jego posłudze apostolskiej Kościołowi powszechnemu. Ksiądz Kardynał zwracając się do młodzieży, powiedział: „Korzystajcie ze szkoły, bo ona przygotowuje was do odpowiedzialności za Ojczyznę i za Kościół. Wykorzystajcie czas pobytu w szkole. Nie zmarnujcie go.” Na zakończenie tej części spotkania Ksiądz Kardynał udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa. Na pamiątkę spotkania Przekazał na Ręce Pana Dyrektora przepiękny obraz z wizerunkiem Jana Pawła II. W podzięce odśpiewano bliską sercu wszystkich zebranych pieśń „Barka”.

Po zakończeniu spotkania z młodzieżą, odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami Szkoły. Ksiądz Kardynał był zainteresowany pracą Szkoły, trudnościami w pracy z młodzieżą, problemami młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze, a także przebiegiem katechezy. Dyrektor Szkoły przedstawił pracę Szkoły i jej osiągnięcia w różnych dziedzinach, a także problemy, na jakie napotyka praca szkoły. Podkreślił także dobrą współpracę z sąsiadującą ze Szkołą parafią. Na pamiątkę spotkania Ksiądz Kardynał otrzymał w darze obraz na szkle malowany z postacią Naszej Patronki, Świętej Jadwigi Królowej.

W Księdze Pamiątkowej Szkoły Dostojny Gość wpisał następującą dedykację: „Nie lękajcie się być ludźmi mocnymi wiarą, nadzieją i miłością. Świat należy do Was. Bardzo dziękuję za miłe przyjęcie. Kardynał Stanisław Dziwisz 28 V 2010”.
Przybycie Księdza Kardynała w mury naszej Szkoły jest jednym z etapów wizytacji duszpasterskiej w parafii, na terenie której mieści się nasza Szkoła.. Wizytacja duszpasterska jest częścią władzy pasterskiej, jaką sprawuje biskup, jako najwyższy pasterz, kierując powierzoną mu diecezją. Jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Przejawia się w niej troska pasterzy Kościoła o właściwy rozwój dzieł apostolskich, a tym samym rozwój człowieka na terenie diecezji. Celem wizytacji duszpasterska jest baczniejsze przyjrzenie się funkcjonowaniu parafii. Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, a także instytucjami działającymi w parafii. Kanoniczna wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 5 lat. Składa się ze wstępnej wizytacji kanonicznej i pasterskiej. Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Wizytacji biskupiej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Stąd wynika wizyta Dostojnego Gościa w naszej Szkole.

Dziękujemy Księdzu Kardynałowi za wizytę w naszej Szkole, za skierowane do nas słowa, za życzliwość i błogosławieństwo. Bóg zapłać!

Dr Marek Micherdziński
Zdjęcia: Mateusz Śmiech
Zobacz pełną wersję podhale24.pl