01.10.2010, 23:30 | czytano: 3108

Szkoła w Skrzypnem - „odblaskową szkołą" (zdjęcia)

arch. szkoły
Z końcem września Szkoła Podstawowa w Skrzypnem zakończyła realizację zadań w ramach konkursu „Odblaskowa szkoła”, zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, WRD Komendy Wojewódzkiej Policji, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Urząd Wojewódzki i Marszałkowski - dla szkół podstawowych z terenu województwa małopolskiego
Do konkursu szkoła zgłosiła swój udział w czerwcu. Miał on na celu pokazanie przez szkoły biorące udział w konkursie, że niezależnie od obowiązków ustawowych dbają o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa na drodze.
Realizacja założeń konkursu miała uwrażliwić władze samorządowe, rodziców i nauczycieli na ideę bezpieczeństwa na drodze. Zadania nakreślone przez organizatorów sprowadzały się do:
- wyposażenia w kamizelki i elementy odblaskowe uczniów,
- organizacji konkursu plastycznego,
- organizacji konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego,
- organizacji imprez promujących bezpieczeństwo na drodze,
- zorganizowania prelekcji na temat bezpieczeństwa z udziałem policjanta,
- umieszczenia na stronach internetowych i w prasie swoich działań, jak również idei konkursu.

W ramach akcji 100% uczniów (szkoła podstawowa i oddział przedszkolny) zostało wyposażone w kamizelki odblaskowe i elementy odblaskowe w postaci zawieszek.

Nauczyciele aktywnie włączyli się w akcję „Odblaskowa szkoła” poprzez:
* organizacje akcji plakatowej „Bezpieczna droga do szkoły”,
* pogadanki w szkołach z prezentacją multimedialną na terenie Gminy Szaflary przy współpracy z Policją,
* organizacja zajęć pozalekcyjnych w formie kółka plastycznego i przygotowanie do Szkolnego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
* zorganizowanie konkursów: plastycznego oraz z wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

Rodzice wyrazili zgodę na noszenie elementów odblaskowych przez uczniów oraz poparli ideę „Odblaskowej szkoły”.

Szkoła znalazła partnerów wspierających powyższe działania poprzez:
* zakup kamizelek odblaskowych przez Urząd Gminy i Radę Rodziców,
* zakup odblasków przez radnego Powiatu Nowotarskiego – zarazem nauczyciela szkoły – Władysława Tylkę,
* przekazanie 20 sztuk kamizelek przez Powiatową Komendę Policji w Nowym Targu oraz wydelegowanie na spotkania z dziećmi podkom. Dariusza Bańkę i mł. asp. Mirosława Nowobilskiego, którzy w sposób ciekawy przybliżyli dzieciom tematykę bezpieczeństwa na drodze.

Została przeprowadzona akcja plakatowa „Bezpieczna droga do szkoły” w formie rozplakatowania na terenie sąsiednich miejscowości oraz zorganizowano wystawę plakatów – finalistów ogólnopolskiego konkursu plastycznego na konferencji wszystkich nauczycieli (140 osób) wraz z przedstawicielami rodziców, radnych. Gminy Szaflary. Wystawa została udostępniona do publicznego wglądu.

Akcja plakatowa „Bezpieczna droga do szkoły” jest prowadzona przez szkołę od kilku lat. Są to plakaty, które zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie plastycznym, będące również autorstwem uczniów ze Skrzypnego.
W ramach akcji klasa VI przedstawiła program edukacyjny „Bezpieczeństwo dla wszystkich” wraz z prezentacją multimedialną oraz programem artystycznym dla klas od 0 – 3 w 8 szkołach: Bańska Niżna, Bańska Wyżna, Bór, Maruszyna Górna, Maruszyna Dolna, Skrzypne, Szaflary i Zaskale. Uczestnicy przedstawiający program ubrani byli w kamizelki odblaskowe, co stanowiło ważny element przekazywanego posłania – „Bądź widoczny na drodze – noś odblaski”. Spotkania połączone były z wykładem szkoleniowym policjantów z Powiatowego Wydziału Ruchu Drogowego w Nowym Targu.

Przeprowadzono lekcje poprawnego poruszania się po drodze (przejścia dla pieszych oraz pobocze) z udziałem nauczycieli, księdza katechety oraz rodziców.

Należy sądzić, że wszystkie te działania przybliżą ideę bezpieczeństwa propagowaną przez organizatorów konkursu „Odblaskowa Szkoła”.

Władysław Tylka, ZSPiG w Skrzypnem

Zdj. arch. szkoły
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl