01.04.2011, 20:06 | czytano: 2142

Nowy Targ: warsztaty i wycieczki dla nauczycieli historii (zdjęcia)

Zdj. Jadwiga Jurkowska
W środę zakończyła się kolejna edycja projektu edukacyjnego dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie organizowanego wspólnie przez nowotarski oddział Towarzystwa Historycznego i Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Targu.
Projekt jest realizowany, z roczną przerwą, od 2007 r. i skierowany jest głównie do nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Przy jego realizacji organizatorzy współpracują z nowotarską Delegaturą Oświaty w Nowym Targu, Ośrodkiem Metodycznym w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej a ostatnio także z Muzeum Historii Polski. Kolejne edycje programu organizowane są dwa raz w roku szkolnym, w cyklu jesiennym i wiosennym. Średnio w spotkaniach uczestniczy od 10-20 nauczycieli, a łącznie w okresie realizacji projektu z pomocy metodycznej skorzystało blisko 100 osób. Koordynatorem i dobrym duchem całego programu jest Jadwiga Jurkowska, sekretarz zarządu oddziału PTH oraz pracownik merytoryczny Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Targu.
W wiosennej części projektu zaplanowano i zrealizowano wycieczkę szkoleniową do Krakowa oraz warsztat metodyczny. Dzięki nawiązanej współpracy z Muzeum Historii Polski, uczestnicy projektu odbyli 23 marca wycieczkę szkoleniową do Muzeum PRL w Krakowie. W programie zaplanowano udział w grze przestrzennej „Dekada 79-89”, spacer po multimedialnej ścieżce edukacyjnej po Nowej Hucie oraz zwiedzanie Bazyliki Bożego Ciała na Kazimierzu.

Grę przestrzenną pt. „Dekada 79-89” poprowadziła Ewa Hajdasz (pracownik merytoryczny Muzeum PRL). Przez półtorej godziny nauczyciele z wielkim zaangażowaniem wykonywali zaplanowane w grze zadania. Następnie kierowniczka Muzeum PRL przedstawiła jego ofertę edukacyjną, skierowaną zarówno do uczniów różnych szczebli jak i do nauczycieli. Na zakończenie pobytu w Nowej Hucie, uczestnicy wycieczki szkoleniowej udali się na spacer po jednej z 10 wyznaczonych ścieżek edukacyjnych. Ostatnim punktem programu był zwiedzanie Bazyliki Bożego Ciała na Kazimierz, po której oprowadzał ks. proboszcz Piotr Walczak. Jego wykład, jak podkreślają uczestnicy, był wyczerpujący i szalenie interesujący. W wycieczce do Krakowa brało udział 8 nauczycieli.

Druga część, praktyczna, odbyła się 30 marca w Nowym Targu. Był nią warsztat metodyczny pt. „Projekt edukacyjny - zasady tworzenia i sposoby realizacji”, który poprowadził metodyka historii mgr Grzegorza Szymanowskiego z Krakowa. W spotkaniu wzięło udział 14 nauczycieli ze szkół z powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Robert Kowalski

Zdjęcia: Jadwiga Jurkowska
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl