17.12.2011, 22:34 | czytano: 1719

Nowotarskie II LO wspiera budowę szkoły w Afganistanie (zdjęcia)

arch. szkoły
NOWY TARG. II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu od września br. bierze udział w projekcie „Szkoła Humanitarna”. Jego celem jest poszerzenie wiedzy z zakresu globalnych współzależności, na przykładzie trzech tematów: prawa do wody, prawa do edukacji oraz dostępu do żywności. Ważne jest także kształtowanie u młodzieży postaw odpowiedzialności i solidarności z mieszkańcami krajów Południa.
W połowie września br. roku szkolni koordynatorzy akcji PAH "Szkoła Humanitarna" przebywali na szkoleniu w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie Jeziornej. Szkołę reprezentowały uczennice z klasy II F pod opieką mgr. Piotra Mrugały. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z problem dostępu do edukacji, wody i żywności w krajach Globalnego Południa oraz zostali przeszkoleni do przeprowadzenia akcji edukacyjnej w swoich szkołach.
Ostatni tydzień listopada upłynął jako Tydzień Edukacji Globalnej pod hasłem „Oni też chcą się uczyć”. - Poruszaliśmy problemy dotyczące dostępu do edukacji w krajach Globalnego Południa, a w szczególności w Afganistanie. W szkole odbyło się szereg akcji poświęconych temu problemowi, m.in.: prelekcja dla uczniów klas I i II nt. prawa do edukacji, projekcja filmu nt. dostępu do edukacji w Afganistanie, sprzedaż babeczek z ciekawostką o warunkach życia i dostępie do edukacji w Afganistanie, wystawy zdjęć o szkolnictwie w Afganistanie oraz zbiórka wolnych datków na budowę szkoły w tym kraju - wymienia Piotr Mrugała.

W ostatnim dniu realizacji projektu uczniowie wypełnili krótką ankietę, dotyczącą zdobytej wiedzy podczas całego tygodnia. Początkiem grudnia przeprowadzono również sprzedaż ołówków w ramach programu „Akcja Edukacja” mającego na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów w Krajach Globalnego Południa.

- Zebraliśmy 760,41 zł, 1,27 EUR oraz 2 USD. Kwota ta pochodzi z wolnych datków oraz ze sprzedaży babeczek. Dodatkowo udało nam się sprzedać 152 ołówki na kwotę 304 zł. Wszystkie zebrane pieniądze przekażemy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej, która nadzoruje rozwój szkolnictwa w Afganistanie. Na wiosnę planujemy przeprowadzić kolejną akcję edukacyjną, tym razem dotyczącą prawa do wody - dodaje nauczyciel II LO.

Źródło: szkoła, opr. s /

Zdj. II LO w Nowym Targu
Zobacz pełną wersję podhale24.pl