23.01.2012, 15:19 | czytano: 1014

Obidowa/Klikuszowa: konkursy wiedzy o książce

Fragmenty "Bajek śniegowych" Mieczysławy Buczkówny zostały użyte do przeprowadzenia konkursu z wiedzy o książce. Wzięło w nim udział łącznie 31 uczniów z klasy V ze Szkoły Podstawowej z Obidowej i Klikuszowej.
Konkurs wiedzy o książce przeprowadziła Biblioteka Publiczna w Klikuszowej. Odbył się on w Szkole Podstawowej w Obidowej, a wzięło w nim udział 12 uczniów. Dzieci pisały test, zawierający pytania zarówno otwarte jak i zamknięte. Test skonstruowany był pod kątem czekającego uczniów testu sprawdzającego wiedzę ze szkoły podstawowej po klasie szóstej. Ponadto wszyscy wykazali się także umiejętnościami analizy i interpretacji obrazu Zygmunta Waliszewskiego "Pejzaż zimowy z chatą" oraz wiersza Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej "Do śniegu". Były one zamieszczonej w drugiej części testu. Nagrodę, dyplom, książkę z płytą CD oraz adekwatny do zimowego krajobrazu ślizg (jabłuszko), za zajęcie I miejsca otrzymała Estera Janiec.
Do tego samego konkursu przystąpiło następnie również 19 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Klikuszowej Nagrodzony został Michał Matuszek. Uczniowie z tych szkół pisali test w swoich salach lekcyjnych, za udostępnienie których organizator pragnie serdecznie podziękować dyrekcji placówek. Sami zaś uczestnicy konkursów rzetelnie podeszli do pisania testu, dlatego też należy wszystkich mocno pochwalić.

Monika Luberda - kierownik Biblioteki Publicznej w Ostrowsku i Klikuszowej / oprac. r/
Zobacz pełną wersję podhale24.pl