19.10.2012, 18:52 | czytano: 918

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo FOLK – IT w II LO w Nowym Targu

W II Liceum Ogólnokształcącym Rusza młodzieżowe mini przedsiębiorstwo FOLK – IT. „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” to projekt Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości mający na celu opracowanie i wprowadzenie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce oraz zwiększenie skuteczności edukacji uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji, takich jak inicjatywność i przedsiębiorczość.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i ma na celu:
- przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy,
- pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,
- efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości i naukę przez działanie,
- zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.
Na czym polega projekt?
Uczniowie uczestniczą w grze edukacyjnej polegającej na założeniu w szkole własnej firmy zorganizowanej na wzór spółki jawnej: szukają pomysłu na produkt, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty (usługi), prowadzą dokumentację finansową, podejmują ryzyko biznesowe.

Źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl