19.10.2012, 23:31 | czytano: 1649

Uczniowie z Krościenka na Małopolskiej Nocy Naukowców

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krościenku nad Dunajcem uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających z geografii oraz biologii i chemii wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców.
W tym celu 24 osobowa grupa uczniów naszego Gimnazjum wraz ze swoimi opiekunami - Wiesławą Dolańską, Anną Biel oraz Bożeną Chlebek udała się do Krakowa, aby najpierw odwiedzić Akademię Górniczo – Hutniczą, a tam Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki - Katedrę Maszyn Górniczych oraz Politechnikę Krakowską – Wydział Inżynierii Technologii Chemicznej i Wydział Inżynierii Lądowej i Budownictwa.
Małopolska Noc Naukowców umożliwiła nam spotkania z naukowcami w laboratoriach oraz salach wykładowych. W Akademii Górniczo – Hutniczej uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych w kopalni doświadczalnej, którą przemierzyliśmy i gdzie poznaliśmy zagadnienia pracy maszyn i urządzeń górniczych. W Politechnice Krakowskiej odwiedziliśmy laboratoria chemiczne, gdzie uzyskaliśmy odpowiedzi na nurtujące nas pytania „dlaczego?” i „jak to się dzieje?” podczas spotkania z chemią żywiołów, czy chemią urządzeń mierniczych. Mogliśmy również poznać tajniki nowoczesnego budownictwa i atuty zawodu inżyniera.

Uczestnictwo w Nocy Naukowców pozwoliło odwiedzić nam miejsca niedostępne na co dzień, a także przybliżyło zawód naukowca i zachęciło do wyboru w przyszłości tego zawodu.

Piotr Krążek
Zobacz pełną wersję podhale24.pl