04.12.2012, 16:37 | czytano: 1502

Gala z okazji 25-lecia STO (zdjęcia)

arch. szkoły
WARSZAWA. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala 25-lecia Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w której uczestniczyli przedstawiciele Samodzielnego Koła Terenowego Nr 67 STO w Zakopanem, które jest organem prowadzącym Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących.
Z koeli w Sali Kolumnowej sejmu, odbyła się debata „Edukacja jako narzędzie budowania kapitału społecznego Polaków w kontekście wyzwań świata nauki i pracy”. Jednym z uczestników debaty był pan Andrzej Pawlica, absolwent Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO, a obserwatorami uczniowie: Katarzyna Gąsienica i Tomasz Dudek, nauczyciele: Grażyna Cięciel i Barbara Wilczyńska oraz członkowie Zarządu SKT Nr 67 STO : Agnieszka Nowak-Gąsienica i Monika Rabiasz.
Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz upowszechniania w Polsce idei nowoczesnej szkoły oraz inicjującą i koordynującą działania obywatelskie zogniskowane wokół oświaty i wychowania. 25 lat temu wniosek o zarejestrowanie towarzystwa złożyła grupa ludzi pragnąca wprowadzić do szkolnictwa nową, lepszą jakość.

Barbara Wilczyńska, opr. s/ zdj. arch. szkoły
Zobacz pełną wersję podhale24.pl