28.02.2013, 20:45 | czytano: 1751

Uczniowie z LO w Krościenku wezmą udział w nowym projekcie unijnym

arch. szkoły
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem w ciągu najbliższych dwóch lat, w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius-Partnerskie Projekty Szkół - wezmą udział w realizacji projektu pt. „Globalizacja w życiu codziennym”. Zagranicznymi partnerami krościeńskiego liceum są uczniowie ze szkół średnich z Ruse w Bułgarii, z Hamburga w Niemczech i z Gemony del Friuli we Włoszech.
Głównymi celami realizowanymi w ramach projektu będą :
· propagowanie idei uczenia się przez całe życie, szczególnie języków obcych,
· wzmocnienie poczucia jedności europejskiej,
· pogłębienie wiedzy o krajach UE,
· nawiązanie kontaktów i wymiana poglądów z uczniami z innych krajów UE,
· uatrakcyjnienie lekcji języka niemieckiego,
· poznanie szans i zagrożeń związanych z globalizacją.
W projekcie wezmą udział uczniowie uczący się języka niemieckiego, gdyż to on właśnie jest językiem roboczym. Uczniowie z dużym zaangażowaniem pracują nad projektami unijnymi, które w swoim charakterze i tematyce różnią się od pracy na lekcjach. Zdobyta w ten sposób wiedza i doświadczenie ma ułatwić młodym ludziom start w dorosłe życie w zjednoczonej Europie.

Na realizację programu szkoła pozyskała ze środków UE 20 000 €. Zostaną one przeznaczone na zakup materiałów i pomocy koniecznych do wykonania produktów finalnych, a także na wizyty w krajach partnerskich.

Szkolnym koordynatorem projektu jest nauczycielka języka niemieckiego, Elżbieta Wójcik, która włożyła ogromną pracę w przygotowanie aplikacji.

Pierwsza wizyta w ramach projektu odbyła się dniach 17-20 lutego 2013. Było to robocze spotkanie dyrektorów i nauczycieli szkół partnerskich z Włoch, Niemiec i Bułgarii. Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego w Krościenku n. Dunajcem reprezentowały: dyrektor szkoły Zofia Krępa oraz nauczycielki języków obcych: Elżbieta Wójcik i Anna Dudek. Spotkanie odbyło się w pięknym, położonym u podnóży Alp, włoskim mieście Gemona del Friuli. Oprócz spotkania, na którym prezentowane były regiony i szkoły a także zajęć warsztatowych związanych z opracowaniem szczegółowego harmonogramu projektu, uczestnicy mieli okazję zwiedzić wiele atrakcyjnych miejsc regionu Udine. Sympatyczna i przyjazna atmosfera zapowiada dobrą dwuletnią współpracę.

Zofia Krępa, dyrektor Zespołu Szkół
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl