01.12.2013, 12:31 | czytano: 2368

Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu uczestniczą w programie „Szkoła Dialogu”

arch. szkoły
Uczniowie klasy 2 d I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, wspierani przez wolontariuszki Forum Dialogu Między Narodami z Warszawy biorą udział w programie „Szkoła Dialogu”.
To program edukacyjny przygotowany i realizowany przez wspomnianą Fundację , którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju.
Oparty jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier i niechęci. Uczniowie uczestniczący w projekcie poznają historię własnej miejscowości. Odkrywają historię przedwojennej ludności żydowskiej oraz samodzielnie przygotowują projekt, który ma na celu jej upamiętnienie. Celem programu i zadaniem dla uczniów jest przeprowadzenie przygotowanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie określonej grupy, np. swoich koleżanek i kolegów ze szkoły. Trenerzy pilotują przygotowania, udzielając uczniom wsparcia. Opiekunem szkolnym projektu jest Pani Aneta Borkowska.

W ramach projektu odbyła się seria warsztatów z trenerkami Fundacji. Na dwóch pierwszych warsztatach pogłębiali wiedzę dotyczącą kultury, religii i obyczajów Żydów, a także poznawali historię ich życia w Nowym Targu. Zadaniem ‘domowym’ dla klasy było przygotowanie dla trenerek wycieczki próbnej pt. „Śladami nowotarskich Żydów” oraz spotkania z osobą zajmującą się tą tematyką w naszym mieście lub regionie.

W ramach trzeciego warsztatu uczniowie kl.2 d oprowadzili trenerki po wybranych przez siebie miejscach Nowego Targu związanych przed II wojną światową z liczną społecznością żydowską, opowiadając jednocześnie o jej życiu przed, w czasie i po Zagładzie. Po powrocie do szkoły odbyło się spotkanie z zaproszonym gościem – Karoliną Panz – m.in. stypendystką Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie, która realizuje projekt odtworzenia losów poszczególnych żydowskich mieszkańców Nowego Targu i opisanie lokalnej historii Zagłady poprzez te losy. Jest to możliwe dzięki zachowanej i niedawno przez Nią odnalezionej Kartoteki Żydów z Nowego Targu zawierającej karty rejestracyjne wszystkich żydowskich mieszkańców miasta, aktualizowanej do lipca 1942 roku oraz wspomnieniom Ocalonych np. goszczącej w kwietniu br. w Nowym Targu Janet Applefield. Pani Panz przedstawiła w formie prezentacji losy rodziny Singerów i odpowiedziała na wiele pytań uczestników projektu, wzbogacając ich wiedzę.

Na czwartym warsztacie podsumowany został dotychczasowy dorobek drugoklasistów oraz trenerki nakreśliły schemat przygotowania sprawozdania z realizacji projektu, który weźmie udział w ogólnopolskim konkursie Fundacji.
W chwili obecnej klasa 2d oprowadza swoje koleżanki i kolegów (ostatnio we wtorek 26.11) szlakiem miejsc związanych z żydowskimi mieszkańcami Nowego Targu, przygotowuje stronę internetową przygotowanej przez siebie wycieczki oraz zaangażowała się w projekt edukacyjny Burmistrza Miasta i PPWSZ pt. „Żyli wśród nas – odkrywanie historii ludności żydowskiej Podhala”. I nie są to z pewnością ostatnie działania naukowe klasy 2d.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl