21.02.2016, 14:31 | czytano: 1769

Nauczycielka z Jabłonki - jedyna Polka w międzynarodowym projekcie realizowanym w Bułgarii

Nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce była jedyną uczestniczką z Polski, która wzięła udział w międzynarodowym projekcie Value Your Experience, odbywającym się przez kilka dni Warnie w Bułgarii. Katarzyna Lasak - anglistka z jabłonczańskiego liceum odbyła szkolenie w Warnie, w rezydencji Euxinograd, byłej siedzibie królewskiej, która obecnie jest obiektem rządowym o ściśle ograniczonym dostępie.
Kurs został zorganizowany oraz sfinansowany ze środków unijnych w ramach programu Erasmus Plus. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z całej Europy m.in. z Włoch, Macedonii, Holandii, Hiszpanii, Litwy. Dotyczyło ono pracy z młodzieżą w różnych środowiskach: centrach i klubach młodzieżowych, szkołach oraz innych instytucjach. Jego celem była również wymiana doświadczeń, a także zwrócenie uwagi na potrzebę nawiązania współpracy z różnymi instytucjami (nauczanie formalne i poza formalne) aby ulepszyć pracę z uczniami.
Zaprezentowane zostały też kluczowe akcje programu Erasmus Plus. W trakcie pobytu organizatorzy zaaranżowali wizytę w centrum młodzieżowym w mieście Warna, które w 2017 roku będzie Młodzieżową Stolicą Europy. Jedną z wielu rozrywek był wieczór kulturowy, w trakcie którego uczestnicy zaprezentowali tradycje, zwyczaje, a także jedzenie typowe dla swoich krajów. W wolnym czasie spacerowali po otaczającym hotel ogrodzie oraz przyległej do niego plaży, korzystając z pięknej i słonecznej pogody. Szkolenie zakończyło się rozdaniem certyfikatów Youthpass. Zdobyte w czasie wyjazdu umiejętności i informacje zostaną wykorzystane m.in. w celu zorganizowania wymiany młodzieżowej w ramach programu Erasmus Plus.

mat. nadesłany
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl