12.07.2016, 10:51 | czytano: 1121

Konkurs "Bezpieczne wakacje" rozstrzygnięty

Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ph. „Bezpieczne wakacje”, zorganizowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu, adresowany do uczestników półkolonii w Szkole Podstawowej nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu.
Uczestnicy półkolonii zapoznali się z ulotkami przedstawiającymi zasady bezpiecznego wypoczynku oraz zagrożenia związane z okresem wakacyjnym, dostarczonymi przez pracowników Inspekcji Sanitarnej. Dzieci miały możliwość wypełnić test wakacyjny i sprawdzić swoją wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą, oraz zasad bezpiecznego wypoczynku w lesie czy w górach. Uzyskaną podczas zajęć edukacyjnych wiedzę, uczestnicy półkolonii przedstawili w formie prac plastycznych.
Celami konkursu było:
Propagowanie zdrowego stylu życia
Kształtowanie wiedzy na temat bezpiecznych zachowań
Kształtowanie postaw prozdrowotnych
Rozwijanie umiejętności przekazywania postaw dot. problematyki zdrowia w różnych formach plastycznych

Na konkurs wpłynęły 44 prace. Spośród nich komisja konkursowa złożona z pracowników Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Konfederacji Tatrzańskiej w Nowym Targu, wybrała 12 prac dzieci podzielonych na 4 kategorie wiekowe.

Nagrodzeni w kategoriach:
1.Młodsze dziewczynki ( 10 lat):
I miejsce- Joanna Toroń
II miejsce- Aleksandra Denis
III miejsce- Zuzanna Rapacz

2. Starsze dziewczynki ( 11 lat):
I miejsce- Oliwia Bednarska
II miejsce- Aleksandra Watycha
III miejsce- Wiktoria Lorek

3.Młodsi chłopcy( 9 lat):
I miejsce: Bartłomiej Truty
II miejsce- Patryk Nosidlak
III miejsce- Jan Szkaradziński
4. Starsi chłopcy (11 lat):
I miejsce: Szymon Klimek
II miejsce- Szymon Lottig
III miejsce- Maksymilian Duda

Laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane ze środków pozyskanych przez PSSE od samorządów lokalnych.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i dziękujemy nauczycielom, Paniom: Elżbiecie Pohrebny, Urszuli Stefańskiej, Marii Kursie i Panu dyrektorowi Krzysztofowi Kurandzie za pomoc , zaangażowanie i wsparcie podczas realizacji akcji edukacyjnej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Targu, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl