04.10.2016, 12:07 | czytano: 706

Certyfikaty dla bezpiecznych szkół

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Powiat nowotarski spośród wszystkich wyróżnionych szkół reprezentowało Gimnazjum nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Nowym Targu.
Małopolski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Robert Strzelecki wspólnie z Małopolskim Wicekuratorem Oświaty Haliną Cimer i Józefem Gawron, wicewojewodą Małopolski wręczali certyfikaty przedstawicielom szkół, które uczestnicząc w projekcie Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zdobyły największą ilość punktów.
Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa jest to kompleksowy system oparty na wzajemnej współpracy szkoły, samorządu lokalnego, policji, straży miejskiej, organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Wspólnym celem może być zmniejszenie lub wyeliminowanie jakiegoś niekorzystnego zjawiska, np. przemocy w szkole, zagrożeń w ruchu drogowym, czy budowanie bezpiecznej przestrzeni na osiedlach mieszkaniowych. Zjawisko to zwykle diagnozuje się na podstawie badań ankieterskich. ZPB nie jest projektem policyjnym. Policja jest tu tylko koordynatorem i to tylko na początku. Zyskując doświadczenie i umiejętności, pozostali partnerzy samodzielnie utrzymują projekt, który staje się po prostu codziennym sposobem patrzenia na sprawy bezpieczeństwa

Certyfikat jest dokumentem prestiżowym, przyznawanym na okres dwóch lat. Jednym z kryteriów jego otrzymania jest skuteczność podejmowanych przez szkołę działań zapewniających ogólnie pojęte bezpieczeństwo.

W trakcie trwania uroczystości o oprawę muzyczna zadbała Młodzieżowa Orkiestra Dęta ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie pod dyrekcją kapelmistrza Roberta Pustuły.

Źródło: KPP Nowy Targ, oprac. r/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl