08.04.2018, 12:51 | czytano: 1951

XXII Konkurs Wiedzy o Tatrzańskim Parku Narodowym

arch. Podhale24
Szkoła Podstawowa w Małem Cichem oraz Tatrzański Park Narodowy zapraszają dzieci małopolskich szkół podstawowych do udziału w XXII edycji konkursu wiedzy o TPN, który tym razem poświęcony jest tatrzańskim zwierzętom. Poniżej regulamin konkursu.
Tematyka konkursu: „Świat zwierząt w Tatrzańskim Parku Narodowym”. Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą z zakresu fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego z uwzględnieniem znajomości następujących zagadnień: wygląd zwierząt, ich odżywianie, obszar występowania poszczególnych gatunków, ochrona, historia i dzień dzisiejszy fauny Tatrzańskiego Parku Narodowego, wpływ turystyki faunę Tatr.
Cel: upowszechnienie i pogłębienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy o Podhalu i Tatrzańskim Parku Narodowym, rozbudzenie zainteresowań środowiskiem naturalnym i jego znaczeniem dla człowieka.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych województwa małopolskiego. Szkołę może reprezentować jeden dwuosobowy zespół.

Konkurs rozpocznie się 10 maja 2018 roku (czwartek) o godzinie 830 w budynku Szkoły Podstawowej w Małem Cichem. Konkurs przebiegać będzie w 2 etapach:
- część pisemna (zadania rozwiązywane indywidualnie, punktowany jest zespół),
- finał (5 najlepszych zespołów)

Organizatorzy przewidują również przeprowadzenie konkursu plastycznego, którego hasło i sposób organizacji zostaną przekazane uczestnikom w dniu konkursu.
Imienne zgłoszenia uczestników na załączonych formularzach należy przesłać pocztą elektroniczną na adres szkolaciche@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2018 roku, a wydruk formularzy z pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Małem Cichem najpóźniej w dniu konkursu. Ważne będą tylko zgłoszenia przesłane w terminie i formie określonej w niniejszym regulaminie.

W piątek 20 kwietnia br. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem przy ul. Chałubińskiego 42 a odbędzie się wykład obejmujący tematykę konkursu, przeprowadzony przez pracownika Tatrzańskiego Parku Narodowego. Osoba udzielająca informacji: Beata Bańka tel. 18 20 233 03, e-mail: bbanka@tpn.pl.

opr.s/
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl