19.05.2019, 20:15 | czytano: 1456

Zaczarowani czytaniem i … Warszawą w Szkole Podstawowej Nr 9 w Nowym Targu (zdjęcia)

arch. szkoły
W miniony piątek w Szkole Podstawowej Nr 9 działającej w ramach Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Opiekuńczych w Nowym Targu miał miejsce finał i podsumowanie tegorocznej edycji akcji edukacyjnej „Zaczarowani czytaniem”.
Od wielu lat jest ona przeprowadzana wśród uczniów, by przybliżyć im nowe wiadomości, przede wszystkim zachęcić do sięgnięcia po książkę i do czytania. Główną inspiracją do podjęcia tego typu działań były założenia Ogólnopolskiej kampanii społecznej„Cała Polska czyta dzieciom”. Odkrywanie niezaprzeczalnych wartości głośnego czytania dzieciom, szczególnie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stało się podstawą opracowania programu, który już od lat jest z powodzeniem realizowany wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9. Składają się na niego spotkania z książką, kiedy to nauczyciele, terapeuci, a w końcu sami uczniowie czytają głośno innym kolegom.
Co czytają? Otóż co roku coś innego. Zawsze jest temat przewodni, wokół którego koncentrują się inne działania. I tak było już o Solilandii – cudownej krainie w wielickiej kopalni soli; było o Szlaku Orlich Gniazd; były poznawane utwory Kornela Makuszyńskiego czy Ks. Twardowskiego. W ubiegłym roku tematyka była związana z polskimi Świętymi. I tak przez kilka miesięcy uczniowie poznają różne historie legendy podczas głośnego czytania, często ubogaconego w środki multimedialne. W końcowej fazie akcji wszyscy uczniowie są zaproszeni na wycieczkę, by poznać i doświadczyć tych miejsc, o których słyszeli podczas czytania. Była więc Solilandia, był Szlak Orlich Gniazd, było Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, a ostatnio były dwie dwudniowe wycieczki po śladach polskich świętych od Lipnicy Murowanej przez Szczepanów, Bochnię, Wał-Rudę, Stary Sącz po Kraków Czerną aż do Wadowic.

W roku 2019 tematyka akcji była szczególna – uczniowie poznawali Warszawę, naszą stolicę. Najpierw czytane były legendy, potem razem z rodziną Ciumków zwiedzali Warszawę i poznawali opisane we wspaniałej książce „Warszawa – spacery z Ciumkami” te najwspanialsze miejsca naszej stolicy, potem słuchali o bohaterskich czynach swoich rówieśników z Powstania Warszawskiego. Aż w końcu 23-go kwietnia wyruszyli na 3-dniową wycieczkę do Warszawy w liczbie 54 osób. Co widzieli, jakie miejsca zwiedzili, czego doświadczyli podczas zajęć edukacyjnych w Centrum Nauki Kopernik, na Zamku Królewskim czy siedzibie IPN Przystanek HISTORIA – można było właśnie zobaczyć oglądając obszerną prezentację przygotowaną właśnie na podsumowanie akcji. Można też było zobaczyć wspaniałe prace plastyczne przygotowane przez uczniów i całe klasy w ramach Konkursu Plastycznego. Zaproszeni goście i rodzice uczniów z podziwem oklaskiwali występy laureatów konkursu recytatorskiego. Ale to było później. Wcześniej zostały ogłoszone wyniki 4 konkursów, w których uczniowie mogli wykazać się swoimi niezwykłymi talentami i umiejętnościami oraz wiedzą. Okazało się, że na 130 pytań związanych z poznanymi utworami i miejscami zwiedzanymi podczas wycieczki - tylko kilka pozostało bez odpowiedzi. Laureaci z dumą pokazywali swoje dyplomy i nagrody wzruszonym rodzicom. I na koniec jeszcze małe słodkie co-nieco przy herbatce i… pytanie o planowany temat na przyszły rok szkolny.

Każdego roku można obserwować rezultaty przeprowadzonych działań. Zmienia się nastawienie uczniów do czytania i książek. Ma miejsce poprawa kondycji psychicznej i sprawności umysłowej uczniów (procesów myślowych, wyobraźni, języka, mowy) oraz stopnia funkcjonowania społecznego. Poszerza się wiedza uczniów o otaczającym świecie, która zostaje im przybliżona poprzez poznanie polisensoryczne. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę o książkach, bohaterach literackich, ciekawych zdarzeniach i miejscach. Poprzez zdobywanie laurów w 4 konkursach następuje podniesienie samooceny u uczniów, uświadamiają sobie posiadane zdolności i talenty, nabierają większej pewności siebie w kontaktach społecznych. I wreszcie rodzice, opiekunowie, wychowawcy podejmują głośne czytanie swoim dzieciom.
Realizacja programu nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskiwane każdego roku dotacje na ten cel od Sponsorów. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Franciszka Stefczyka projekt został zrealizowany z takim rozmachem.

źródło: szkoła
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl