08.07.2019, 10:47 | czytano: 1783

Innowacyjna edukacja w Szczawnicy (zdjęcia)

„Innowacyjna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Miasta i Gminy Szczawnica” - to tytuł projektu, którego realizacja zakończyła się w Szczawnicy wraz z zakończeniem roku szkolnego.
Realizacja projektu trwała 2 lata, w ramach projektu:
1. Stworzono nowe pracownie przedmiotowe oraz zakupiono wiele pomocy edukacyjnych do istniejących pracowni przedmiotowych w Szkołach Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Szczawnica – ogólny koszt pracowni 384.500,46 zł. Podczas realizacji projektu:
* w Szkole Podstawowej nr.1 - doposażono pracownie matematyczną oraz przyrodniczą
* w Szkole Podstawowej w Szlachtowej – utworzono pracownie przyrodniczą i matematyczną
* w Szkole Podstawowej nr.2 – utworzono pracownię biologiczno-chemiczną, matematyczną, doposażono pracownię fizyczną oraz pracownie geograficzną
* do każdej szkoły zakupiono sprzęt Technologi Informacyjno Komunikacyjnej: komputery, tablice interaktywne, mobilne szafy wyposażone w laptopy,
* każda pracowania została wyposażona w pomoce dydkatyczne do pracy metodą eksperymentu
* w każdej szkole została utworzona pracowania multimedialna,
* zmodernizowano sieć informatyczną w celu zwiększenia przepustowości,

2. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli szkół podstawowych – ogólny koszt 67.526,00 zł: Tematyka zrealizowanych szkoleń: Nowe technologie w edukacji - obsługa sprzętu TIK, Nauczanie metodą eksperymentu: Warsztaty laboratoryjne – przyroda/biologia/chemia, Warsztaty laboratoryjne – fizyka, Edukacja przyrodnicza w terenie - biologia/geografia, Tworzenie innowacyjnych prezentacji multimedialnych – Prezi, Podstawy tworzenia prezentacji multimedialnych Power Point, Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego Excel, Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej do wspomagania zajęć w szkole, Motywowanie uczniów dzięki wykorzystaniu nowych technologii, Warsztaty z programowania, G-lerning-wykorzysatnie narzędzi Googla w edukacji.
3. Zrealizowano cykl zajęć edukacyjnych z zakresu nauki programowania, każdy uczeń odbył 40 godzin zajęć.

4. Zrealizowano projekt edukacyjny, którego uczestnicy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych tj. laboratoria przyrodnicze, interaktywna matematyka dodatkowo w klasach gimnazjum laboratoria chemia, fizyka, geografia, biologia, zajęcia informatyczne
Ponadto wszyscy uczestnicy projektu edukacyjnego wzięli udział w cyklu trzydniowych wycieczek edukacyjnych do Warszawy oraz do Wrocławia. Odwiedzić zarówno Wrocław jak i Warszawę miało okazje 400 osób.
Wartość projektu 1.635.982,63 zł (w tym 1.552.505,70 zł środki europejskie, 83.476,93 zł budżet miasta). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Materiał prasowe, oprac. r/
Może Cię zainteresować
komentarze
wew08.07.2019, 20:33
Nie mogę nie skomentować: ten tekst pisał nauczyciel?, wuefista?
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl