24.12.2019, 22:51 | czytano: 2526

Święto Patronki Szkoły Podstawowej im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie

arch. szkoły
„Nie ten żył długo kto wiek przeżył długi, lecz ten, kto życie wielkimi ozdobił zasługi…” /Adam Naruszewicz/
Słowa te są przemawiającym do wyobraźni opisem wydarzeń sprzed 76 lat. Wtedy bowiem, 23 grudnia 1943r. w przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia w Morawczynie w pobliżu budynku miejscowej szkoły Niemcy rozstrzelali dwie kobiety – nauczycielkę Wiktorię Baranównę i mieszkankę wsi Florentynę Plewę za przynależność do Organizacji Wojskowej ZWZ –AK.
Co roku w rocznicę tych tragicznych wydarzeń społeczność Szkoły Podstawowej im. Wiktorii Baranówny w Morawczynie Świętuje uroczyście Dzień Patronki Szkoły. Oficjalne uroczystości zainaugurowała msza święta w intencji naszej Ojczyzny, Patronki szkoły i Florentyny Plewy, którą odprawił ksiądz Kanonik Jan Mikołajczyk z Klikuszowej w asyście księdza Piotra Płaszcza – wikariusza parafii Zielonki. Tegoroczne uroczystości przybrały bardzo uroczysty charakter, bowiem w wyniku poczynionych starań Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 22 października 2019r. Wiktoria Baranówna i Florentyna Plewa zostały pośmiertnie odznaczone Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości za zasługi dla ojczyzny. Order Krzyża Niepodległości jest nadawany osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Fakt ten stał się okazją do oficjalnego przekazania odznaczeń rodzinom Ś. P. Wiktorii Baranówny z Zielonek oraz Florentyny Plewy z Morawczyny, które miały miejsce w Kościele w Morawczynie tuż po Mszy Świętej. W imieniu Wojewody Małopolskiego ordery wręczył Pan Marcin Kolasa – Zastępca Wójta Gminy Nowy Targ. Z upoważnienia Pani Anny Prochal z Zielonek – Siostrzenicy Wiktorii Baranówny odznaczenie odebrał Pan Mariusz Zieliński – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Zielonkach. Został też odczytany oficjalny list od Pani Anny Prochal skierowany do Wóta Gminy, władz Samorządowych Gminy Nowy Targ oraz Dyrektora Szkoły, w którym Siostrzenica Wiktorii Baranówny dziękuje za napisanie wniosku o przyznanie orderu i informuje, że order Krzyża Niepodległości, którym została odznaczona jej Ś.P. ciocia zostanie umieszczony jako wotum dziękczynne w Kaplicy Matki Bożej Zwycięskiej w Zielonkach. Order nadany Florentynie Plewie odebrała jej córka Pani Józefa Łysa. Tegoroczne Święto poświęcone Patronce Szkoły oraz Florentynie Plewie uświetnili swoją obecnością licznie zebrani goście. Wśród nich obecni byli przedstawiciele organu prowadzącego na czele z Panem Marcinem Kolasą – Zastępcą Wójta Gminy Nowy Targ, panią Beatą Szewczyk – Sekretarz Gminy Nowy Targ, Panią Jadwigą Batkiewicz- Dyrektor ZEAS Gminy Nowy Targ, przedstawiciele Rady Powiatu Nowotarskiego – Wiceprzewodnicząca Rady Pani Józefa Guziak oraz Pan Stanisław Żółtek. Zaszczycili nas także swoją obecnością pan Jarosław Sulak– wizytator nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, pan Wiesław Przygnat – przewodniczący Rady Gminy Nowy Targ, Radni Gminy Nowy Targ, Piotr Łabuda -Radny Gminy Nowy Targ oraz sołtys wsi, Dyrektorzy Szkół Gminy Nowy Targ, Tadeusz Morawa – syn przyjaciela Wiktorii Baranówny wraz towarzyszącą mu asystą z pocztu sztandarowego AK, Józefa Łysa – córka Florentyny Plewy, pani Józefa Krzysica wieloletnia nauczycileka i dyrektor szkoły w Morawczynie, Rada Sołecka, Zarząd Spółki Leśnej, Zarząd OSP, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz wielu znamienitych gości z rodzinnej miejscowości Wiktorii Baranówny z Zielonek w osobach: pani Marzeny Gadzik – Wójcik- wiceprzewodniczącej Rady Gminy Zielonki wraz z towarzyszącymi jej Radnymi Gminy, pana Mariusza Zielińskiego- Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach, pani Bożeny Nowak – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Zielonkach, pana Władysława Orzechowskiego – sołtysa wsi, rodziny Wiktorii Baranówny i mieszkańców Zielonek.

Artystyczną oprawę uroczystości stanowił montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów, dyrektora i nauczycieli szkoły nawiązujący w swej treści do wydarzeń sprzed lat.Po wysłuchaniu programu artystycznego, nastąpił uroczysty przemarsz uczniów, gości i licznie zebranych mieszkańców pod Pomnik – miejsce upatnięjące rozstrzelanie Wiktorii Baranówny i Florentyny Plewy. Tam przy Pomniku oddano honor bohaterkom dnia minutą ciszy, po którym miało miejsce uroczyste złożenie wieńców.

Grudniowe obchody Święta Patronki należą do tradycji naszej szkoły. My jako społeczność szkoły noszącej imię Wiktorii Baranówny – bohaterskiej nauczycielki jesteśmy zobowiązani pielęgnować w sobie pamięć tamtych dni, a nieprzemijający etos bohaterek sprzed 76 lat będący przykładem poświęcenia dla miejscowej społeczności i dla ojczyzny winien stanowić dla nas wzór godny naśladowania.

źródło: szkoła
Zobacz pełną wersję podhale24.pl