20.05.2024, 16:50 | czytano: 516

Podsumowanie Kampanii społecznej No Promil - No Problem w Gminie Szaflary (zdjęcia)

zdj. organizatora
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach podsumowała działania realizowane w ramach Kampanii Społecznej "No Promil - No Problem" na przełomie 2023/2024 roku.
W Urzędzie Gminy Szaflary przygotowano tablicę tematyczną z informacjami o Kampanii, a w działania zaangażowało się sześć szkół z terenu gminy, tj.
 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Niżnej
 Szkoła Podstawowa w Bańskiej Wyżnej
 Szkoła Podstawowa w Skrzypnem
 Szkoła Podstawowa w Maruszynie Dolnej
 Szkoła Podstawowa w Zaskalu
 Szkoła Podstawowa w Borze
W Gminie Szaflary działania w ramach Kampanii zaczęły się w miesiącu grudniu i polegały głównie na przygotowaniu tablic informacyjnych związanych z tematyką kampanii, a w okresie od stycznia do marca miały miejsce pozostałe akcje.

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Wyżnej we wszystkich klasach odbyły się zajęcia z wychowawcami, podczas których uczniowie mieli okazję obejrzeć filmy i spoty dedykowane kampanii, rozmawiali na temat obywatelskiego obowiązku, jakim jest reagowanie na nietrzeźwych kierowców oraz nakłanianie osób z najbliższego otoczenia do zmiany nastawienia związanego z prowadzeniem wszelakich pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. W czasie zajęć uczniowie tworzyli plakaty, których głównym hasłem było „No Promil – No Problem”. Stworzona została również tablica informacyjna promująca przesłanie kampanii oraz informująca o wpływie alkoholu na ciało człowieka.

Również pierwszy dzień wiosny odbył się w szkole pod hasłem „No Promil – No Problem”. Uczniowie wszystkich klas w tym dniu wykonywali różnorodne aktywności, którym przyświecało to hasło. Szkolne korytarze oraz ulice wokół szkoły wypełniły się balonami z logo kampanii. W tym dniu odbyło się również spotkanie z Rodzicami, na którym uczniowie poinformowali rodziców o przesłaniach kampanii oraz rozdali ulotki informacyjne. W ramach kampanii 7 marca uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, który poinformował ich m.in. o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
https://gkrpa.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-sp-w-banskiej-wyznej-2/
https://szkolabw.szkolnastrona.pl/a,890,kampania-no-promil-no-problem-w-szkole-podstawowej-w-banskiej-wyznej

Na terenie Szkoły Podstawowej w Borze przygotowano tablicę tematyczną informującą o kampanii. Również pierwszy dzień wiosny w Szkole Podstawowej w Borze był okazją do realizacji kampanii ” No Promil – No Problem”. Uczniowie w tym dniu zorganizowali szkolny happening, informując całą społeczność szkolną, że życie lubi bezpromilowe klimaty. Gazetki ścienne, przemarsz uczniów z balonami oraz rozdawanie ulotek był kulminacyjnym momentem akcji oraz świadectwem wyboru życia bez uzależnień.
https://gkrpa.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-sp-w-borze/

W Szkole Podstawowej w Bańskiej Niżnej jak co roku uczniowie wzięli udział w Kampanii. XVI edycja odbyła się pod hasłem „Miej odwagę żyć. Życie lubi bezpromilowe klimaty”. W tej ważnej społecznej akcji uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, strażacy z OSP z Bańskiej Niżnej oraz przedszkolaki. Głównym celem przeprowadzonych działań było ograniczenie liczby kierowców, którzy decydują się na jazdę, będąc pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w zajęciach, które przeprowadzili wychowawcy według własnego pomysłu, a w klasach starszych nauczyciele korzystali z dostępnych scenariuszy Renaty Knez – autorki i współautorki wielu programów profilaktycznych. Dzieci wykonały gazetki tematyczne i plakaty. Założyły kąciki profilaktyczne, w których czytały bajki ,rymowanki i opowiadania. Układały zagadki, rebusy i krzyżówki. Prowadziły rozmowy z dorosłymi, korzystając z ułożonych pytań i zdobytej wiedzy na lekcjach. Także wzięły udział w konkursach związanych z tematyką kampanii. Wielu z nich zostało laureatami „nopromilowych konkursów”.

10 kwietnia 2024 roku odbył się happening – wiosenny marsz trzeźwości pod hasłem „ Miej odwagę żyć. Życie lubi bezpromilowe klimaty”. Dzieci skandowały hasła kampanii „No Promil – No Problem”, niosły baloniki i plakaty nawiązujące do trzeźwości i odpowiedzialności na drodze. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali strażacy z OSP w Bańskiej Niżnej..
https://gkrpa.szaflary.pl/kampania-no-promil-no-problem-w-sp-w-banskiej-niznej-2/
https://spbn.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-szkole-podstawowej-w-banskiej-niznej-edycja-xvi/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=948686710598587&id=100063718010749

Kolejną szkołą, która przystąpiła do Kampanii była SP w Zaskalu. W roku szkolnym 2023/24 uczniowie malowali plakaty na temat bezpiecznego zachowania na drodze. Na godzinach wychowawczych uczniowie razem z wychowawcami rozmawiali o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze. Uczniowie klasy 4-8 wykonali gazetki tematyczne, w których zwrócili uwagę na bezpieczne, bezpromilowe zachowanie kierowców na drodze. Na gazetkach znalazły się także informacje przedstawiające, do czego może doprowadzić bezmyślność pijanych kierowców, a także co należy robić aby każdy z uczestników ruchu drogowego był bezpieczny. 30 stycznia 2024 roku zorganizowano w szkole akcję, która miała na celu rozpropagować kampanię NO PROMIL – NO PROBLEM. Uczniowie w tym dniu nosili koszulki promujące akcję oraz przygotowali balony z logo kampanii .Dzieciom i młodzieży przypominało to, jak ważne jest bezpromilowe bezpieczeństwo. Na lekcjach godzin wychowawczych również przeprowadzono dodatkowe pogadanki z uwzględnieniem materiałów dostarczonych przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Szaflarach. Materiały te zostały wykorzystane też do przeprowadzenia kampanii informacyjnej zarówno wśród uczniów, poprzez wywieszenie ich na gazetce szkolnej w widocznym miejscu, jak również wśród rodziców na zebraniach klasowych.https://gkrpa.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-sp-w-zaskalu-2/
Kolejną szkołą aktywnie włączającą się w Kampanię była Szkoła Podstawowa w Skrzypnem.
W ramach kampanii uczniowie klas IV-VIII wykonali plakaty promujące „bezpromilowe życie”. Uczniowie klas młodszych wzięli udział w marszu na przywitanie wiosny, po, przez który również informowali mieszkańców, że bezpromilowe życie jest łatwiejsze. Na ulicach Skrzypnego można było spotkać uczniów z białymi balonikami i znaczkiem zakazu promilom. Uczniowie chętnie pogłębiali wiedzę na temat konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu oraz obowiązujących kar. Obiecali też, że ulotki razem z wiedzą przekażą domownikom. Uczniowie ogromną przyjemność odkryli w wymyślaniu haseł propagujących zwalczanie nałogów. Najciekawsze to: „Droga bez picia jest pełna życia” lub „Nie pal, bo nie urośniesz”.
https://gkrpa.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-sp-w-skrzypnem-2/
https://skrzypne.szkolnastrona.pl/a,1290,no-promil-no-problem

W Szkole Podstawowej w Maruszynie Dolnej odbył się cykl zajęć związanych z Kampanią. 7 lutego na terenie Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego odbyło się spotkanie z rodzicami na którym uczniowie klasy VIII rozdali ulotki dotyczącego Kampanii „No Promil – No Problem”.

W czasie spotkania rodzice zachęcani byli do propagowania zachowywania trzeźwości oraz by dbali o to aby oni jako kierowcy oraz ich znajomi nie siadali za kierownicą po spożyciu nawet minimalnej ilości alkoholu.
Do akcji przyłączyli się uczniowie klasy VIII, którzy nie tylko rozdali materiały ale również przygotowali balony dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz klas 1-3 na zabawę karnawałową, która została przygotowana w myśl akcji.
https://gkrpa.szaflary.pl/no-promil-no-problem-w-sp-w-maruszynie-dolnej/

Wszystkie działania podejmowane przez uczniów z naszych szkół, nauczycieli, rodziców czy inne osoby zaangażowane w Kampanię zasługiwały na pochwałę i nagrody, a opiekunom należą się serdeczne podziękowania za tak szybkie i sprawne przygotowanie i przeprowadzenie akcji.

Katarzyna Sowa Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień
Może Cię zainteresować
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl