29.12.2016, 11:10 | czytano: 1377

Jest deficyt, ale Zakopane planuje wiele inwestycji

Fot. Józef Słowik
Radni Zakopanego przyjęli przyszłoroczny budżet miasta. Wydatki w 2017 r. przekroczą dochody miasta o blisko 9,9 mln złotych. Deficyt pokryty zostanie z kredytu, który miasto zamierza zaciągnąć.
Według planu, wydatki miasta w przyszłym roku wyniosą ponad 152 mln zł, a dochody 142 mln zł.
Najwięcej pieniędzy wydanych zostanie na oświatę i wychowanie – 38,8 mln zł. Stanowi to 25,5 % cały wydatków miasta. Pozwolą one pokryć koszty utrzymania placówek oświatowych, wynagrodzenie nauczycieli, dowóz dzieci oraz inwestycje w oświacie. Na drugim miejscu znalazła się opieka społeczna. Zasiłki, wypłaty w ramach funduszu alimentacyjnego, pomoc najuboższym, dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia kosztować mają blisko 27 mln złotych. Z czego 14 milionów pochodzi z dotacji rządowej w ramach „500+”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kosztować mają miejską kasę 22 mln. zł., a mieszkaniowa 16,9 mln, czyli ponad 10,5 %. Większość tych pieniędzy w tym dziale ma trafić na budowę mieszkań komunalnych na Kamieńcu, remont dworca PKP, internatu i termomodernizację Zakopiańskiego Centrum Edukacji. Koszt tych prac wyniesie blisko 9 milionów.

- W tym roku administracja samorządowa kosztować ma nas ponad 14,5 miliona złotych. O 20 tysięcy złotych mniej, jak w roku ubiegłym – mówi Helena Mamcarz, skarbnik Urzędu Miasta w Zakopanem.

Najbardziej władze miasta cieszą się z dotacji, jakie Zakopane uzyskało z końcem roku na modernizację Równi Krupowej - 5,3 mln zł. W budżecie miejskim trzeba będzie jednak zagwarantować pieniądze na wkład własny tj. 15%.

Józef Słowik
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl