14.06.2017, 09:10 | czytano: 5028

Ponowne zaostrzenie przepisów dotyczących wycinki drzew

zdj. Michał Adamowski
Za kilka dni wejdą w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew. Ponowne zaostrzenie przepisów nie dotyczy drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5cm od gruntu nie przekracza 50cm, a w przypadku topoli i wierzby - 80cm.
"Od 17 czerwca br. ulegają zmianie obowiązujące przepisy dotyczące usuwania drzew. Od tego dnia usunięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej będzie możliwe po dokonaniu zgłoszenia" - przypomina zakopiański Urząd Miasta.
Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo
rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Druk zgłoszenia dostępny jest na dzienniku podawczym Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej.

Po złożeniu kompletnego zgłoszenia, zgłaszający zostanie powiadomiony o terminie oględzin, które odbędą się w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

W trakcie oględzin pracownik Urzędu ustali gatunek drzewa oraz obwód pnia na wysokości 5cm, a ustalenia te zostaną zapisane w protokole.

Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin urząd nie wniesie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu wobec usunięcia drzewa, zgłaszający może dokonać wycięcia drzewa. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Należy pamiętać, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpi się o wydanie pozwolenia na budowę, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, urząd uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Nie zmieniają się przepisy dotyczące usuwania drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, instytucji itp.

opr.s/
Może Cię zainteresować
zobacz także
komentarze
DEN DRO LOG errata15.06.2017, 20:35
Nie mam ż--
alu do nikogo
Jeno do Ciebie
NIEBOGO
DEN DRO LOG15.06.2017, 20:17
Szumią jodły na gór szczycie----
W Rynku Drzewom ciężkie życie----
Dziewczyno moja,dziewczyno moja----
Tym strojeniem Je zniszczycie ------------
Dziewczyno moja, dziewczyno moja------
Jabłek wprawdzie Ta nie rodzi --------------
Przebieranie tak jej szkodzi------------------
Dziewczyno moja, dziewczyno moja------
Jej korzenie,korę ,liście----------------------
Dawno już zniszczyliście------------------
Dziewczyno moja,dziewczyno moja--

Nie bądź wiśnia---
Bądź czereśnia----
Nie doczeka tu---
Do września !!----
Dziewczyno moja
Dziewczyno moja
Taśmy , lampki--
Oraz wstążki-----
Stolarz zrobi-----
Z drzewka drążki
alu do nikogo
Jedynie do Ciebie Niebogo
Oj Dziewczyno oj jedyno
To Twoja wina
To Twoja wina
Nie lipa15.06.2017, 16:34
Na Rynku wycięto 80 drzew w 2012
szkoda że nie wycięto tej wiśni płaczącej i szumiącej
mm15.06.2017, 10:14
bzdura to wymyślił jakiś matoł który drzewa chyba w życiu na oczy nie widział
Bez zmian14.06.2017, 14:31
Przepisy przepisami ,na Rusinskim Wierchu na stoku narciarskim w lesie
ktoś wybudował małą karczme ,jakims cudem przez kilka lat znikały drzewa .
Kto jest odpowiedzialny za taki stan ,może pan leśniczy który pracuje za pieniądze podatników i udaje ,że tego nie widzi.Kto będzie kontrolował każde
wycięte drzewo i sprawdzał czy nie ma tam działalności,
drwal14.06.2017, 13:33
kk.... czytaj ze zrozumieniem
Bzdura.!14.06.2017, 12:22
Co za kretyn wymyślił te 5 cm??? Popatrzcie na zdjęcie na górze - jak tam określić gdzie jest to 5 cm?
Tak wogóle to bardzo trafnie ujął temat K. Popieram w stu procentach!
K.14.06.2017, 11:36
Pierwsza wolnościowa ustawa od wielu lat, która zwracała obywatelowi prawo do dyspozycji swoim majątkiem odwołana.
Rząd uległ krzykaczom i lobbystom, więc w dalszym ciągu urzędnik decyduje za nas.
:-(
kk14.06.2017, 10:52
Czyli osoby fizyczne do zgłoszeń i zezwoleń a pozostałe instytucje nie . Kto kupił i posadził osobie prywatnej drzewo .
Może Cię zainteresować
Zobacz pełną wersję podhale24.pl