22.08.2017, 20:08 | czytano: 4141

Wielki spór o mały pokój

Regina Korczak-Watycha
ZAKOPANE. Spór o małe, 10-metrowe pomieszczenie w budynku na szczycie Kasprowego Wierchu, stał się przyczynkiem do skomplikowanej debaty na temat prawa do użytkowania górnej stacji kolejki linowej.
Pomieszczenie od kilkudziesięciu lat użytkuje Tatrzański Park Narodowy, który poddzierżawia je od Polskich Kolei Linowych, zarządcy całego budynku. W tym roku umowa dzierżawy wygasła. Park zwrócił się więc do PKL o jej przedłużenie. Spółka zgodnie z zapisem w umowie zwróciła się więc do Starosty Tatrzańskiego i PTTK, właścicieli nieruchomości, o zgodę na dalsze poddzierżawianie pomieszczenia TPN-owi. PTTK podobnie jak w poprzednich latach wyraził zgodę, starosta jednak odmówił twierdząc, że umowa na dzierżawę nieruchomości przez PKL wygasła. Po czym wydzierżawił pomieszczenie bezpośrednio parkowi, z pominięciem Polskich Kolei Linowych. To wywołało spór.
Na dzisiejszej konferencji prasowej prezes PKL Janusz Ryś tłumaczył, że umowa na dzierżawę budynków na Kasprowym Wierchu ze Skarbem Państwa obowiązuje do 2030 roku, natomiast z PTTK do 2019 roku, w związku z tym to PKL jest zarządcą nieruchomości, a nie starosta.

Jak wyjaśniał, obecna sytuacja, w której starosta dowolnie dysponuje budynkiem wynajmując pomieszczenia firmom zewnętrznym, jest dla PKL nie do zaakceptowania.

- Górna stacja kolei linowej to nie jest pierwszy lepszy budynek, cały ten obiekt jest urządzeniem, które pozwala funkcjonować kolei. My jako operator budynku przez 80 lat mieliśmy kontrolę nad jego funkcjonowaniem. W budynku zainstalowane są alarmy, działają w nim skomplikowane maszyny. Nie ma możliwości, żeby poruszał się po nim ktoś poza naszą kontrolą - mówił Ryś.

Kilkadziesiąt minut po konferencji prasowej PKL, swoje oświadczenie w tej sprawie rozesłał do mediów Tatrzański Park Narodowy. Udowadnia w nim, że miał prawo podpisać umowę ze Starostą Tatrzańskim z pominięciem PKL.

"Władze PKL twierdzą, że to one posiadają tytuł prawny do budynku na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy TPN (reprezentującym Skarb Państwa - Wydzierżawiającym) a PKL S.A. (Dzierżawcą) w dniu 2 listopada 2005 roku, na okres 25 lat. To jednak nie jest prawdą. Wygaśnięcie z dniem 1 stycznia 2012 r. trwałego zarządu Parku (jedna z form uprawnienia do dysponowania nieruchomością) dotyczącego udziałów Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości położonych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, było równoznaczne z rozwiązaniem (po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia) umowy dzierżawy z dnia 2 listopada 2005 r.

Art 46 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741) stanowi, że wygaśnięcie trwałego zarządu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, jeżeli nieruchomość, w stosunku do której wygasł trwały zarząd, była wynajęta, wydzierżawiona lub użyczona. Co oznacza, że PKL powołując się na tę (nieważną już) umowę nie ma racji."
Stanowisko dyrektora TPN potwierdza starosta tatrzański Piotr Bąk. - Do 2012 roku Skarb państwa reprezentowany był przez Tatrzański Park Narodowy. Wskutek zmiany Ustawy o Ochronie Przyrody w miejsce TPN wszedł Starosta Tatrzański. ta zmiana zarządcy skutkowała tym, że z mocy prawa wszystkie umowy dzierżawy zawarte przez zarządcę, a więc TPN, wygasały w ciągu trzech miesięcy. I stąd, Polskie Koleje Linowe nie mają żadnej umowy - mówi Piotr Bąk.

Ponieważ każda ze stron uważa, że to ona ma rację, sprawa najprawdopodobniej zakończy się w sądzie.

- Uważamy, że Polskie Koleje Linowe korzystają z nieruchomości na szczycie Kasprowego Wierchu bezumownie i w związku z tym, jeżeli nie dojdzie między nami do porozumienia w tej sprawie, to pozostanie nam tylko droga sądowa, na co jesteśmy przygotowani. Przed każdym sądem ta sprawa jest do wygrania. W sprawie wygaśnięcia zarządu Parku Narodowego została wydana decyzja starosty, utrzymana przez Wojewodę Małopolskiego - podkreśla Bąk.

rk-w/
zobacz także
komentarze
zxc24.08.2017, 08:42
Kabaret ! :P :D
stan23.08.2017, 09:49
jakie Polskie Linie Kolejowe co najwyżej koleje linowe ......panowie szlachta
switzerland23.08.2017, 08:53
Teraz zacznie sie grilowanie MID Alturo....I dobrze... Niech oddadzą co co zabrali za tę samą cenę co nabyli...
papa23.08.2017, 00:33
A 'żara" was dyma na dole. Już na was nie zagłosuję bo albo jest prawo albo jesteście wy czyli was już nie ma!
baciok@22.08.2017, 22:51
Panie Starosto Tatrzański weźcie sie za mostek w Biołym Dunajcu, a nie za pokój na Kasprowym.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl