23.10.2017, 21:21 | czytano: 7355

Burmistrz Nowego Targu: "Próby zmonopolizowania jarmarku mogą doprowadzić do jego upadku". Prezes Nowej Targowicy: "Decyzja o opłatach uderza w kupców"

zdj. Michał Adamowski
NOWY TARG. W porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miasta nie było tematu opłaty targowej, a jednak sprawa ta zdominowała posiedzenie. Najpierw burmistrz Grzegorz Watycha wygłosił do obecnych na sali obrad kilkudziesięciu handlowców - obszerne wyjaśnienie, potem głos zabrali sami zainteresowani.
W odróżnieniu od poprzednich sesji, na których gościli handlujący - tym razem obyło się bez okrzyków, czy gwizdów. Ba - zarówno burmistrz, jak i prezes spółki oraz przedstawiciel handlujących otrzymali oklaski za swoje wystąpienia.
- Chcę przedstawić swoje stanowisko w związku z projektem uchwały, jaki skierowałem kilka dni temu na posiedzenie Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, która zakładała zakończenie okresu stosowania opłaty preferencyjnej i ujednolicała poziom tej opłaty na terenie całego miasta. Powodem mojego działania były nasilające się skargi od osób handlujących na nowej targowicy oraz od właścicieli gruntów sąsiadujących z placem targowym - rozpoczął swoje wystąpienie burmistrz.

"To znikoma podwyżka"

Owe skargi, jak mówił - dotyczyły nakładanych przez spółkę Nowa Targowica opłat z tytułu korzystania z toalet, odśnieżania, czy utrzymania czystości na placu. Dodatkowo pojawiły się sprzeciwy wobec prób zawężenia granic placu targowego. - To zmierzało do ograniczenia targowicy do terenu pozostającego obecnie pod administracją spółki. Miasto nie miałoby jakiejkolwiek kontroli nad targowiskiem i władze spółki Nowa Targowica mogłyby swobodnie, samodzielnie decydować, kto i czym może handlować - mówił Grzegorz Watycha. Jak dodał, to by było niezgodne z ustawą o samorządzie lokalnym i o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej.

- Ujednolicenie stawki miało na celu podniesienie konkurencyjności i wprowadzenia ułatwienia dla drobnych sprzedawców, a także ustabilizowanie wpływów do kasy Miasta. To znikoma podwyżka, bo jest zależna od wielkości stoiska handlowego. Poza tym proponowane stawki są zbliżone do stawek, jakie obowiązywały przez wiele lat na placu na os. Bereki i były akceptowane. To nie nie jest także tak, że opłaty miały wzrosnąć kilkukrotnie - mówił burmistrz.

Burmistrz wspomniał o "agresywnych zarzutach stawianych mu przez spółkę Nowa Targowica". Przypomniał na jakich zasadach Miasto oddało grunt spółce w administrowanie. - To pod koniec kadencji poprzedniego burmistrza podpisano umowy. Teraz to prawie 5 hektarów gruntu, z których miesięcznie mamy 2 tys 470 zł netto za dzierżawę. To daje 5 groszy za metr kwadratowy miesięcznie. Chcę przypomnieć, że wszystkie budynki i domki handlowe wzniesione są nie na terenie dzierżawionym od Miasta, ale na terenach prywatnych właścicieli spółki, a sama umowa dzierżawy tak jest skonstruowana, że spółka może ją wypowiedzieć w każdej chwili. Trudno wymagać, by Miasto odpowiadało za ryzyko prywatnych inwestycji powadzonych na prywatnym terenie - tłumaczył.

"Zmiana opłaty nie doprowadzi do niekontrolowanego przeniesienia handlu w inne miejsca"

- Pomijając niedogodności w postaci korków na ulicach w dni targowe - my, jako Miasto mamy pełne prawo korzystać z korzyści wynikających z handlu. Bulwersujące są zarzuty, że "Miasto wykończy handel", w sytuacji gdy to spółka podniosła niedawno handlującym czynsz, który nijak się ma do nowych warunków. Podniesiono czynsz nie pytając nikogo o zdanie. /../ - Uważam, że zmiana opłaty w żadnym razie nie doprowadzi do niekontrolowanego przeniesienia handlu w inne miejsca, a będzie to pomoc dla drobnych handlujących np. na maślanym targu - by ich wesprzeć. Jest jeszcze zarzut pod moim adresem, że mój projekt uchwały to była "wrzutka". To nieprawda. Ja już wcześniej sygnalizowałem taki zamiar. To do mnie zwracają się kupcy o interwencje, mówią o drakońskich opłatach sięgających kilkunastu tysięcy zł za rezerwacje miejsca do handlowania - wyjaśniał burmistrz.

Odnosząc się jeszcze do samej podwyżki jaką spółka Nowa Targowica wprowadził dla handlujących, Grzegorz Watycha dodał: - Jeśli spółka podnosi opłaty, bo nie jest w stanie się zbilansować, to Miasto proponowało, że w takiej sytuacji wykupi udziały, a dzisiaj można było usłyszeć złośliwe stwierdzenia, że po zorganizowaniu tego placu targowego - Miasta na zakup tych udziałów może nie być stać. Przypominam, że Nowy Targ ma pełne prawo do pobierania opłaty targowej. Nie każde miasto może poszczycić się taką sytuacją, że jarmark jest w rozkwicie. To tylko próby zmonopolizowania jarmarku mogą doprowadzić do jego upadku - oświadczył.

"Kupcy wprowadzani są przez spółkę w błąd"

W mediach pojawiła się wypowiedź prezesa spółki Nowa Targowica, że w przypadku podniesienia przez Miasto opłaty targowej targowicę może zastąpić galeria handlowa, bo takowa propozycja od dużej sieci handlowej się pojawiła.

- Co do planów i pogróżek, że może tam powstać hipermarket - to nic nowego. Już w ub. roku spółka planowała, że powstaną tam obiekty wielkopowierzchniowe, bo zwróciła się do Rady Miasta o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Miasto zostałoby wtedy pozbawione dochodów z tytułu opłaty targowej. /.../ Moim celem nie jest skłócenie się z władzami spółki, ale nie mogę milczeć, gdy prowadzona jest dezinformacja, kupcy wprowadzani są w błąd, a przez megafon na targu wygłaszane są krzywdzące opinie. Jestem gotowy do podjęcia rozmów, by ustabilizować sytuacje na targowicy - zadeklarował Grzegorz Watycha, przy okazji sygnalizując, iż wie, że spółka zatrudniła wieloletniego dziennikarza lokalnych mediów, ostatnio - Tygodnika Podhalańskiego, który teraz zajmuje się dbaniem o wizerunek spółki.

"Występuję w waszym interesie"

- Sukces targowicy powinien być sukcesem wspólnym. Targowica jest dobrem całego Miasta. Ale w tym momencie prowadzona jest dezinformacja i próba zawłaszczenia pobierania opłaty targowej przez osoby nieuprawnione. Powinniśmy rozmawiać na zasadach partnerskich - argumentował burmistrz Watycha.

Zwracają się bezpośrednio do zgromadzonych na sali obrad handlujących, powiedział: - Ja tu występuję proszę państwa w waszym interesie. Staram się pokazać, że jestem przeciwny windowaniu tych cen. To nie jest sięganie do kieszeni handlujących, zapłacić mają ci, którzy czerpią największe korzyści, ale nie waszym kosztem - podsumował samorządowiec. Jego wystąpienie nagrodzono oklaskami.
"Jesteśmy ofiarą tej targowicy"

Do słów burmistrza odniósł się Janusz Chowaniec prezes spółki Nowa Targowica: - Tak, targowica powstała przy pomocy Miasta i radnych. Nie było naszym pomysłem przeniesienie targowicy na to miejsce, gdzie znajduje się teraz. Ale w drodze ogłoszonego przez Miasto konkursu zostaliśmy wybrani, by nowe miejsce handlowe zrobić. Niewiele osób wierzyło, że nam się to uda zrobić. Sam doświadczyłem wielu drwin, mówiono że po to to robimy, bo chcemy mieć drogę i uzbrojony teren. A ja sam wtedy mówiłem, że albo ta targowica tam powstanie i będzie wizytówką Miasta, albo handlu w Nowym Targu w ogóle nie będzie - przypomniał prezes spółki.

- Jesteśmy ofiarą tej targowicy. Koszty, które myśmy ponieśli były ogromne. Zapożyczyłem się gdzie mogłem i sprzedałem wszystko co miałem, a dzisiaj słyszę zarzut, że zbudowana została "Czarna Owca" i "Kupiecki Dwór" (restauracje na placu targowym - przyp. red.). Przecież wszyscy wiedzieli, że restauracja będzie sercem targowicy. W banku nam mówili, że na żadną targowicę kredytu nie dostaniemy. Dlatego musieliśmy kredyty wziąć na swoje ramiona - mówił.

"Decyzja o opłatach uderza nie w spółkę, ale w kupców"

Mówiąc o części placu przekazanym spółce przez Miasto, prezes zaznaczył, że teren ten nie jest praktycznie wykorzystywany komercyjnie, a stanowi dla spółki obciążenie. - Tych pięć hektarów... mamy tam parkingi. Czy myśmy wzięli choć grosz za parkingi? Myślmy te największe ugory uzbroili i wykorzystaliśmy na parkingi. Bardzo niewielka cześć terenu miejskiego jest wykorzystywana komercyjnie - to są same koszty: podatki od nieruchomości, parkingowy. Przypominam, że po zakończeniu umowy - cały teren miejski przekazany zostanie Miastu - dodał.

Prezes Chowaniec ma żal do burmistrza, że nie wiedział wcześniej o jego planach wyrównania opłaty targowej w całym Nowym Targu. - W środę wieczór dowiaduję się, że miasto chce dla naszych kupców zmienić opłatę targową. Nikt nam nie powiedział, że będzie to podwyżka o 400 procent - z 50 groszy do 2 zł. To supermarket płaci 6 groszy za metr kwadratowy, a naszym kupcom proponuje się 2 zł? To jawna jawna dyskryminacja naszego polskiego biznesu. Dlaczego się nie podnosi podatku sieciom i nie próbuje szukać pieniędzy tam gdzie są, tylko w słabych się uderza. Dzisiaj to są 2 zł, a jutro 3, a potem więcej. Nie jest tajemnicą, że są tu dziś na sali ci, co zwrócili się do naszej spółki o pomoc. Chcę by kupcy sami się wypowiedzieli, bo ta decyzja o opłatach uderza nie w spółkę, ale w kupców. Mamy w Polsce inicjatywę dotyczącą zniesienia w ogóle opłaty targowej. Motywowane jest to "wyższym dobrem społecznym", bo sieci sklepów chcą wyrżnąć małych przedsiębiorców - podsumował prezes Nowej Targowicy. On także otrzymał oklaski od kupców.

"Uważa nas pan za bankomaty?"

W imieniu handlujących głos zabrał Bartłomiej Pawlik. - Zwracam się do burmistrza. Czy uważa nas pan za handlarzy, czy za bankomaty? Uzależnia pan remont autobusów od podniesienia opłaty targowej. Przez lata nie mieliście żadnego pomysłu na nowe targowisko. Znaleźli się odważni i to zrobili. Dlaczego sami nie weszliście w ten układ? Każdy przecierał oczy ze zdumienia, że się udało się tak szybko i sprawnie przenieść jarmark. A teraz wyciąga pan ręce po pieniążki, które moim zdaniem wam się nie należą. Ile zapłaci ColorPark za metr kwadratowy powierzchni? Panie burmistrzu - należy jeść małą łyżeczką, a najlepiej się pan naje - podsumował kupiec.

Wyjaśnijmy to odniesienie do remontu autobusów. Otóż na posiedzeniu jednej z komisji, skarbnik mówił radnym o zmianach w budżecie Miasta. Zgłoszona przez dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacji potrzeba pilnego remontu trzech autobusów oznacza konieczność "znalezienia" ponad 40 tys. zł. Skarbnika obowiązkiem jest wskazanie źródła pochodzenia takich środków. I Łukasz Dłubacz powiedział, że mogłyby być to środku pozyskane ze zwiększonej opłaty targowej. Chociaż potem podał, że z tego tytułu opłacone będą także dotacje dla żłobków i przedszkoli - to jednak "remont autobusów" utrwalił się najmocniej.

Jeszcze pod koniec sesji na moment wrócił temat opłaty targowej. Przy omawianiu zmian w budżecie skarbnik Dłubacz powiedział, że "warto byłoby wiedzieć jakie opłaty są pobierane przez spółkę od handlujących". Próbował nawet rozwinąć temat mówiąc, że są to kwoty od 3,5 zł za metr kwadratowy - ale jego wypowiedź została przerwana przez prowadzącego sesję przewodniczącego Rady - jako "nie dotycząca tematu".

Burmistrz nie zrezygnował z próby ujednolicenia stawek opłaty targowej w Mieście. Nowy projekt uchwały wróci podczas kolejnej sesji.

Sabina Palka zdj. Michał Adamowski
zobacz także
komentarze
handlujący27.10.2017, 10:59
4,90 zł/m2 :) podobno mamy najwyższe opłaty w Polsce.
jak tu zarobić ...
Jedyni którzy zarabiają to Spółka Targowica
Jadzia26.10.2017, 06:23
Moderator nie dopuszcza wszystkich wpisów
OLA25.10.2017, 23:35
jeżeli opłaty pójdą w górę na Watychę ani pół głosu z mojej rodziny ... POWODZENIA
CBA/FBA25.10.2017, 22:13
mam miejsce u pana H 3x3.za plecami jest jeszcze wolnego miejsca 3x4 i nie czymam tam samochodu ani towaru.Liczone mam 3x7 czyli 21m i płace 517,14gr za miesięc.Miasto w tym czasie bieże 40 zł
dzidzi25.10.2017, 17:50
już nie długo będzie bardzo głośno o nowym targu...powodzenia
pismak mimo woli25.10.2017, 16:42
Czy Pan Dobosz Piotr został zatrudniony przez pana Chowańca do pisania komentarzy na p24? Musi się w tej materii podszkolić bo pisze ciągle to samo. Lepiej iść na jakość a nie na ilości najlepiej na piwo do czarnej owcy. Polecam! Mówi się że właściciele upadają się do swoich zwierząt. Dobry temat na artykuł a jeszcze lepszy panie dziennikarzy to zarżnięcie Targowicy stawką miasta 20zł za stragan kiedy Chowaniec i spółka liczą sobie za ten sam stragan 120 150 zł.
PiterQ25.10.2017, 15:03
@ Za burmistrzem - gdyby to jeszcze Watycha rządził, to zgodziłbym się z częścią Twojej wypowiedzi. Ale w moim głębokim przekonaniu to tylko zakładnik w miejskiej wojence, której ofiarami są handlujący na jarmarku. Nie rozumiem w ogóle argumentacji, że spółka ta, spółka tamta zarabia, traci, whatever. To jest ciągle nasz nowotarski jarmark, o który powinniśmy dbać, chuchać i dmuchać ponieważ przyciąga ludzi do miasta, daje pracę wielu osobom i ożywia gospodarczo region. Przywalić ludziom opłaty można. Pewnie. I może na krótką metę tłumaczy się to ekonomicznie dla samorządu. Ale pamiętajmy że prawdziwa polityka, to takie działanie, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z umowy. Nie zachowujmy się jak w Arabii Saudyjskiej, gdzie ani honor, ani umowy nie obowiązują.
Mieszkaniec25.10.2017, 11:20
Jeśli wszyscy chcą równouprawnienia , to może zacznijmy od stawek supermarketów w stosunku do rodzimych producentów i Handlarzy. Pomińmy zazdrość itp! Supermarkety płacą 6 gr/m2 dziennie a miasto chce 2 zł /m2 dziennie. Czy wg komentujących wspieramy swoich i to jest równouprawnienie? Na nic krytyka, obliczanie jeśli nie zna się faktów?
Za burmistrzem25.10.2017, 11:02
Do tych co piszą na burmistrza Grzegorza Watychy

Ludzie a co wy chcecie od tego burmistrza oby rządził tak długo jak Pan Fryźlewicz porownujecie co zrobił zrobił wystarczająco dużo popatrzcie jaki czas jest burmistrzem a jaki czas był Pan Fryźlewicz
A po drugie na kogo byście głosowali
Na Pana
- Liszke
- Rajskiego
- czy może Pana Tarnowskiego z tych dwóch to nie wiem który gorszy
Bo wiem na pewno że jeden jak i drugi popiera wiadomo każdemu ktorą stronę.
A co do opłaty powinny być dzwigniete na 1 zł ale burmistrz powinien walczyć aby opłata na targu za m była 2.5 albo 3 zł
Panie burmistrzu głowa do góry nie przejmować się tymi pismakami z nowej targowicy.
anna25.10.2017, 08:56
"Próby zmonopolizowania jarmarku mogą doprowadzić do jego upadku" - a pan burmistrz to już zapomniał jak równolegle był rozwijający się jarmark na zajezdni to wspierał spolke nowa targowica i probowali zmonopolizowac wszystko. ŻAL
potencjalny wyborca na nie .25.10.2017, 08:28
Burmistrza zmonopolizujemy po wyborach- to ma zapewnione , dlatego ,że nie spełnia obietnic wyborczych. Pobił w tym Mareczka F. Ten przed wyborami prawie wszystko zrobił co obiecywał , a i tak go mieszkańcy wykurzyli .Ten nic nie robi, tylko pozory tworzy .
Wstyd mi za swoich25.10.2017, 06:48
Jeśli wszyscy chcą równouprawnienia , to może zacznijmy od stawek supermarketów w stosunku do rodzimych producentów i Handlarzy. Pomińmy zazdrość itp! Supermarkety płacą 6 gr/m2 dziennie a miasto chce 2 zł /m2 dziennie. Czy wg komentujących wspieramy swoich i to jest równouprawnienie?
PiterQ24.10.2017, 21:42
Gazdujcie tak dalej w tym mieście, to za chwilę nikt nie będzie chciał tu inwestować. Miasto jest od stwarzania warunków do robienia biznesu, a nie do podcinania gałęzi na której się siedzi.
p24.10.2017, 21:35
Alez tu się rozpetała nagonka i szczucie na spółkę Nowa Targowica, rzucacie zniewagi pod adresem Pana Janusza, zaglądacie mu do kieszeni...
Nie Waszą sprawą drodzy komentujący jest to na co Pan Janusz wydaje swoje ciężko zarobione pieniądze. Dobrze powiedział burmistrz Borowicz że czuje zawiść oj dobrze.
hejterzy24.10.2017, 21:22
Do zofii i innych mądrych ludzi :

Jak szczęśliwie żyliby niektórzy, gdyby równie mało troszczyli się o sprawy innych ludzi, co o swoje własne.

zanim napiszesz pomyśl lub przeczytaj
https://...
Hania24.10.2017, 21:18
Handlujący proście miasto o pomoc niech wydrze o spółki opłatę handlową,a wam zapewni stawki do spółki bez podwyżek ,przecież im zależy tylko aby na najlepsze miejsca robić przetargi i wpuścić do gry ludzi z prawdziwymi pieniędzmi ,a was się pozbyć lub wysłać w miejsca gdzie wasze miejsce
Emil24.10.2017, 21:11
Pieniądz lubi ciszę ,wiec po co ten rozgłos ,bo jak spółka podniosła opłaty to była cisza ,a dlatego ,bo handlujący się boją i w tym miescie jest jak na stadionie gdzie grupa 100 pseudokibiców czeasie 20 tysiącami ludzi ,a tutaj 2 pseudobiznesmenow trzęsie 1.5 tysiącem ludzi
Terenówka24.10.2017, 20:55
Czytając te żmudne komentarze muszę stwierdzić co następuje:
1. Każdy się wypowiada, mało kto wie jak jest prawda
2. Wszyscy byli i są mądrzy w wypowiedziach, komentarzach ale nikt nie potrafi powiedziec tego na sali przy wszystkich lub spotkać się z zarządcami placu
3. Miasto wynajęło plac za pana MF za śmieszne pieniądze, fakt ale dlaczego mając taki teren 5 hektarów nie wyłożyła kasy i nie zrobiła nowej targowicy ?
4. Pan Burmistrz nawet nie potrafi oderwac oczu i podnieść do góry głowy bo się boi !! Nie wygra z przedsiębiorcami którzy mieli pieniądze , chęci, czas i gonienie za wszystkimi rzeczami tak jak pan chowaniec
5. Ludzie wtedy doceniają jak stracą, miasto nigdy nie miało nic, pieniądze zarobione były bez sensu wydawane , a teraz jak ktos cos wymyslil i sa pieniadze to wyciagaja reke jak murgrabia po wypłate !!!
6. Toalety ?? Ciekawe gdzie ktoś mial toalete na starej targowicy ? Jak ktos nie zaplacil lub nie zjadl u lipesa to mozna bylo skorzystac ? chyba nie ? niech ktos wskaze kraj lub miejsce utrzymane w jakims standardzie za ktore korzystajac z toalet sie nie placi. toalety sa pomyslem i inwestycja kogos prywatnego, miasto jakby mialo kase i checi to samo by wpadlo na pomysl toalet , a teraz ludziom i kupcom zal 2 zlotych na skorzystanie , smieszne. nie wiem jak inni ale chyba jest milo jak ktos nie leje lub co gorsze idzie na dwójke kolo straganu czy na waly
doceniajcie co macie , bo nie bylo nic i bylo fajnie , jest cos i jest jeszcze gorzej
zofia24.10.2017, 20:29
to wszystko wola o pomste do nieba. pan chowaniec I cala spolka *** maja czelnosc oczerniac miasto o podwyzki??faryzeusze tak mozna ich okreslicsami zdzierajs kase od handlarza jak sie im sprzeciwisz to posla na ciebie pana wiesia ktory wctwarz bez zachamowan powie" jak ci nie pasuje to wyp..
"A burmistrz?? dopiero zes pan teraz oczka otworzyl???a jak skargi sie sypaly to zes byl gluchy I slepy. w sumie lepiej pozno niz wcale. dzieki tej waszej wojence I my handlarze osmielimy sie przeciwstawic oplata nowej targowicy I mamy dla was panowie niespodzianke. jesli nam nie obnizycie kosztow to sie pozegnamy zostaniecie w czarnej *** a nie owcy I bedziecie plakac I oddawac kasiorke do uni bo jeszcze troche wam czasu zostalo. wiec panie szanowny chowaniec buduj pan szybko te galerie bo sie wezmie za was odpowiedni organ za /.../

Proponuję swoją wiedzą na temat przestępstw podzielić się z Policją. Nawet anonimowo. Moderator.
MHD24.10.2017, 20:29
Panie Ch J. nie interesują mnie pana pieniądze, zresztą sam pan zaczął drążyć ten temat że został pan z niczym bez pieniędzy. Ale coś tu się pan pogubił w swoim wystąpieniu. Jak to jest, Burmistrz składa sprawozdanie i informuje że kupił pan nie dawno grunty w okolicy targowicy za 714000 zł. Czy u pana taka kasa to znaczy zostać z niczym bez pieniędzy ?
Do ancymonek124.10.2017, 20:13
To pan Chowaniec dostał prezent od miasta od byłego pana burmistrza ,za 2 tysiące 5 hektarów ,a teraz bierze 2tys. za 40 metrów i jeszcze przychodzi na sesję i placze,że nie ma nic z parkingów i tylko dokłada do interesu ,a czy te tysiące ludzi parkujących na tych strasznych niby ugorach przychodzi na stołówkę do urzędu miasta czy do czarnej owcy ,czy zakupy robi w urzędzie miasta czy w pasażach i na jego placu od jego handlarzy ktorzy płacą i płaczą ,czy jak nawet płacą za ustęp 2 złote to w urzędzie miasta czy w jego toalecie ,więc niech skończy lamentować i honorowo zarobiony milion na samym wc odda do miasta ,a jedyna inwestycja ,która się mu jeszcze nie wróciła to czarna owca ale to przecież głównie sala weselna więc jak inni z tego biznesu niech poczeka trochę dłużej na zwrot ,a jak nie chcę mu się czekać to niech ją zburzy i wynajmie plac handlarzom to bardzo szybko się mu zwróci ,a jak nie chce zburzyć to są jeszcze inne sposoby
Edyta24.10.2017, 20:04
Opłaty na targowicy powinny być niższe bo nastanie bałagan i handel zajmie całe miasto i tyle. Zbyt dobrze pamiętam bajzel na starej targowicy by chcieć powrotu takiego syfu. Opamietaj sie Nowy Targu zanim ktoś sie wkurzy i miasto straci porządny targ.
ami24.10.2017, 18:44
Październik się kończy, brać pożyczki i ładnie ustawiać się do kolejki pod biurem owieczki! Będziemy was z mańkiem golić! I nie marudzić!
anetka24.10.2017, 18:41
Jak zwykle dla kapitału lokalnego nie ma zmiłuj ale wielkie sieci handlowe dostaja preferencyjne warunki dykryminujące naszych lokalnych kupców.
Dokąd to wszystko zmierza ?
ancymonek124.10.2017, 18:38
Miasto nie potrafi docenić jaki prezent od Pana Prezesa Chowańca dostało prawie za darmo. Zainwestował krocie, stworzył piekny plac handlowy jakiego próżno szukać gdziekolwiek a bez przerwy jest traktowany jako obywatel drugiej kategorii i potencjalna ofiara dojenia przez urzędników.
Jeśli sprzeda targowicę to Grześ i spółka nie dostana do budżetu nawet złamanego grosza i tyle...
1224.10.2017, 18:01
Jarmark jest okazały, dobrze utrzymany i czysty. Maisto zamiast być wdzięczne inwestorom chce ich wycisnąć jak cytryne wmawiając im ze to dla ich dobra.
ania.g24.10.2017, 17:14
A swoją drogą to burmistrz umie odwracać kota ogonem. Chce podnieść miejską opłatę, a jak widzi, że ludzie protestują, to zmienia temat, zwala wszystko na spółkę i jeszcze stara się nas przekonać, że to wręcz dla naszego dobra. Udaje, że mu nas żal, że tyle płacimy, a dowód tego żalu to podwyżka od miasta. To numer jak z kabaretu.
jo24.10.2017, 17:09
miasto nie moze ponosic oplaty a spólka czemu może ponosić.jak spolkce zależy na handlujących niech obniżą opłaty a ostatnio je podnieśli
ania.g24.10.2017, 16:44
Jak nas wyprowadzali z Bereków, to miasto obiecywało 50-groszową miejską opłatę targową na Nowej Targowicy. Nikt nie mówił, że ta niska stawka to tylko na chwilę. A teraz, jak już sprawy nie ma, to się to się miasto wycofuje i chce zarabiać. W konia nas pan burmistrz robi i tyle.
thell24.10.2017, 16:35
nie ma o czym mowic najlepiej zrobić z kupcami co się chce tylko trzeba temat zmienić a najlepszym sposobem jest atak,nic nie pomoze każdy glupi rozumie co oznacza 6gr i 2zl
Lili24.10.2017, 14:31
Za metr kwadratowy stoiska rogowego płaci się spółce 4.90+50gr miastu to sobie sami obliczcie ile na miesiąc a nie pisać głupoty.
Karol24.10.2017, 12:45
Coś tu nie tak z tymi wyliczaniami.Jakie 400 % o których mówił p.CH?Czy to aż tak wiele?Załóżmy że ktoś ma stoisko 20m kw.Opłata do miasta 20zł za jeden jarmark razy osiem jarmarków w miesiącu 160zł. Do tej pory płacili 20m razy 0,50gr. Daje to 80 zł w miesiącu.Ale na starym jarmarku o ile wiem płacili więcej Walczcie żeby wam spółka obniżyła albo nie podwyższała juz więcej
emeryt24.10.2017, 12:28
dwa **** hreska i chowaniec łupią handlujących ile i jak chcą. Targowica po roku istnienia już się zwróciła a oni prą w zaparte że kredyty itp
Analityk24.10.2017, 12:24
-Handlujący, czemuś biedny?
-Bom głupi.
-Handlujący, czemuś głupi?
-Bom biedny.

Bronicie Chowańca, ale jeszcze dostaniecie dobrze w d.... d niego.
Człowiek ten nic nie robi bez korzyści dla siebie. Ale widać zapomnieliście ile im płacicie za stoiska!
a Panie Chowaniec, całe szczęście żeś Pan dom weselny na jarmarku zrobił, bo inaczej bez tego to by wszystko j....
Mafia targowa, działająca w białych rękawiczkach w tym głęboka umoczona część radnych miasta.
yetti24.10.2017, 10:36
panowie urzędnicy zniszczyliście handel w mieście przenosząc targowicę zamiast stara modernizować, prawdą jest że odblokowało się miasto ale za to miasto umiera gdzie na pewno są większe wpływy do kasy ze stałych punktów handlowych.Mam nadzieję że w przyszłości przyjdą mądrzejsi włodarze,nawet komuniści umieli Podhalu zorganizować 'chleb wino i igrzyska'.
Zdziwiony24.10.2017, 10:22
Czyż nie jest tak, że cały ten bajzel funkcjonuje tylko dlatego że nikt tam nie płaci podatków? XXI wiek a Ci handlują na polu pod namiotem...i w dodatku płacą za to jakieś horrendalne rezerwacje...albo budują za swoje własne pieniądze budy, nie na swoim terenie...ludzie gdzie Wy macie rozum??!
Lol24.10.2017, 10:13
A spółka jeszcze powinna dobrą wódkę postawić panu Ż.i Jackowi ,bo jakby nie oni to do dziś jeszczeby nic nie zarobiliby,jarmark trwałby w najlepsze na starej targowicy i nikt łatwoby handlujących stamtąd nie wyrzucił przynajmniej jeszcze sezon do budowy niby obwodnicy
Miłosz24.10.2017, 10:09
Niech handlarze zaatakują. I przez rok nie przyjadą handlować do nt.
handlująca24.10.2017, 10:08
Dokładnie musimy założyć stowarzyszenie handlarzy !!! Inaczej dalej właściciele gruntów będą robić z nami co chcą !!!! Miało nie być żadnych podwyżek do końca roku a jedna już była i słyszy się o drugiej !!!!!!
Miescon24.10.2017, 09:57
Ale czemu nikt z handlujących nie napisze ile tak na prawdę płaci za m2 stoiska teraz. Cena za metr minus 0.50gr dla miasta to tyle zostaje spółce.
Han...24.10.2017, 09:47
Do Robert.
Kupic Panu kalkulator czy wyslac do szkoly ***? 8zl za m2 za jeden dzien a nie miesiac. Zapraszam zamknac lokal i przeniesc sie na jarmak to pogadamy!
beata24.10.2017, 09:29
chowaniec wogole sie nami nie przejmuje postawi galerie to sa jego slowa. zakladajmy stowarzyszenie handlarzy
handlara24.10.2017, 09:16
Drodzy handlujący,
zamiast stawać murem za p. Chowańcem lepiej walczcie by to spółka oddawała kasę miastu a nie nam podnosili stawki, wystarczająco dużo kasy zdziera z nas spółka!! za taką kasę jak obecnie się płaci to w NT sklepik wynajmiecie
kalina24.10.2017, 09:08
Watycha musi dobrze pokombinować jak wydusic z kupców trochę wiecej kasy. Smutne że za niedpowiedzialne wydatki urzedników płacic musza ciezko pracujący ludzie. Co najsmieszniejsze usiłowano im wmówic, że podwyżka będzie dla ich dobra. Nie wróże burmistrzowi ponownej wygranej w nadchodzacych wyborach bo nowotarżanie nie są głupi i widza jak próbował ich ograć. Jedyną pozytywną rzecza natej sesji był fakt iż złotousta vice nie zabrała głosu ;)
he he - fiscultura24.10.2017, 08:57
No właśnie.... Widział kto na nowotarskich targowiskach stoisko z kasa fiskalną ??
Robert24.10.2017, 08:39
Mając stoisko o wymiarze 30m i płacąc za nie po nowej cenie 8zł za metr to daje sumę 240 zł za miesiąc. Śmiech na sali. Ja płacę za lokal 1800zł i prowadzę działalność i musi być, a kupcy ciągle płaczą że drogie mają opłaty. Skandal.
nowy24.10.2017, 08:34
bardzo ciekawe że miasto w SAG pobiera od 20 gr do 70 gr za metr od inwestujacych tam biznesmenów czynszu a spółce z targowicy oddała teren po 5 groszy gdzie CBA
Tele-widz24.10.2017, 08:20
Oglądałam wczoraj na żywo sesje rady miasta. Burmistrz miasta ma rację, kasy nie dostaje żadnej praktycznie, a to ze na miejskim placu powstał parking i że są same koszty jak twierdzi ten pseudo biznesmeni, który ma kredyty, ciekawe gdzie ludzie mieli by parkować, jeśli zabrakło by miejsca do parkowania to nic z handlu czyż nie? Po drugie nie odpowiedzial na to że oskarża się co o windowanie cen, zapomniał? Wątpię, na drażliwe tematy się nie rozmawia. A jego postawa z ręką w kieszeni, tak reprezentuje siebie i handlowców wobec miasta i burmistrza jest czystym chamstwem, a ten Pan Rafał, który czytał o tym, żeby miasto jadło mała łyżeczka chyba sam nie wie co mówi, twierdzi, że płaci 9600 za rok, hmm z Tego co wiem ma dość duży stragan i za mniejsze na miesiąc opłata wynosi 2 tyś plus opłata dla miasta. Ktoś tu chyba źle liczy...
Każdy nagadywal na Pana Zarneckiego, że zły ze ludzi wyrzuci, a tu Pan chowaniec wywali wszystkich jak sie z miastem nie dogada, brawo spółka, tylko dziwne, że ludzie płacą kasę i to ogromną Ale wola stać i kredyty brać, żeby spółkę utrzymać.
Jedna wielka porażka, urząd miasta nie ma wpływów a powinno je mieć, że względu na to że zawsze one były. A jeśli opłat ma nie być to idźmy dalej. Niech pierwsze spółka zniesie opłaty to i miasto ich pobierać nie będzie.
Ałgaj24.10.2017, 08:13
A Jagła też ma biznes na targowicy ?
Bo tak ciekawie się przysłuchuje i żywo reaguje jak widać na zdjęciu.
zuch24.10.2017, 07:59
Do spiewak , nie dokończyłeś i Swarni mu wturowali
Bazyli24.10.2017, 00:18
A co z Kasynem....
C.B.23.10.2017, 23:05
czytając wszystkie komentarze oraz oglądając i słuchając zainteresowanych...oficjalnie i nieoficjalnie nie pozostaje nic innego tylko złożyć zawiadomienie do prokuratury oraz CBA...i uwierzcie ...na nic zdadzą się tutaj znajomości niektorych zainteresowanych...traci budżet miasta..traci budżet Państwa...brak umów, opłaty targowe pod stołem, bez podatku itp....VAt już nasz najlepszy minister od 50 lat uszczelnił...a jak sie dowie od zyczliwych jakie wały się tu odwala....oj przyśle specjalistów....
qwerty23.10.2017, 22:55
Jedna i druga strona ma trochę racji. Jeden z właścicieli (ten drugi, nie Chowaniec) targowicy prowadził wręcz licytacje - kto da więcej za "najlepsze" miejsce. "Kto nie ma odpowiedniej sumy przy sobie niech wyjdzie". Takie były jego teksty i taka była rzeczywistość.
Z drugiej strony prawdą jest że hiper/super/markety mogą "utargować" od miasta lepsze warunki na to by powstała "znana" sieciówka. Nova targowica już zarobiła krocie na kupczeniu miejscami handlowymi, każdą budę musiał postawić wynajmujący - koszt ok 30 tys + wynajem.

Burmistrz już musi podnosić opłaty targowe, to niech to robi stopniowo - co rok po 50 gr, aż dojdzie do 8 zł za m2 :)
nie z tąd23.10.2017, 22:39
A czym tam handlują że sesja Rady Miasta Nowego Targu się zbiera , i nad tym tylko obraduje ?(złoto,węgiel,ropa ,) A mieszkańcy, co oni na to?
Handlara23.10.2017, 22:36
Tak tak niastoo zobaczylo ze jednak bedzie z tego kasa to teraz jak nie drzwiammi to oknem bedzie probowalo teraz wejsc w spolke. Drodzy włodarze bardzo mi przykro ale obudziliscie sie za późno, handlarze juz nauczyli sie wspolpracowac z obecnie zarządzającymi i nie jestescie tam potrzebni! Koniec z oplata targowa, zacznijcie pobierac tyle kasy od sieciowek moze wtedy wam starczy na wszystkie wasze pomysły !
Aaaa23.10.2017, 22:27
Miasto wstydziłoby się takiego zagrania, w takim razie po co była ta walka o możliwość preferencyjnej stawki dla nowej targowicy skoro i tak maja zamiar wrócić do tego Bangladeszu jaki był na berekach? Przecież to tak samo się skończy każdy na około zacznie wystawiać stragany i pozwalać innym na to samo.
śpiewak23.10.2017, 22:24
Raz Dobosz zuch szedł sobie ulicami i bił za dwóch w swój bęben pałeczkami tam tam tataram......w swój bęben pałeczkami.....
K223.10.2017, 22:18
Wypowiedzieć umowę spółce i w miejsca parkingów postawić stoiska ,będziemy najbogatszym miastem w Polsce ,a spółka niech zbiera na swoim 1 euro od samochodu za parking ciekawe co wtedyby powiedzieli ,chociaż z parkingu to byłaby i tak super kasa
Lili23.10.2017, 22:15
Prezes spółki obrońca uciśnionych ,a od stycznia znów podwyżka i to bez zapowiedzi ,bo przecież uratował was w miescie od podwyżki opłaty targowej
Sx23.10.2017, 22:12
Handlujący póki czas pomyślcie trochę należy zacząć walczyć ze spółką ,a nie z miastem należy zawiązać stowarzyszenie to niech spółka zapłaci 1 milion miastu opłaty targowej ,niech spółka zapewni was ,ze przez pięć lat nie podniesie już opłaty ,a miasto powinno w tym pomóc i dziwi mnie ,ze cały plac bluźni przeciw spółce ,a jak przychodzi co do czego to obstajecie za ludźmi ,ktorzy wysysają z was wszystko ,pan chowaniec udaje głupiego,ze dopłaca do interesu ,ze im biednie przecież inwestycja juz dawno sie im wróciła ,a jak chciał bawić sie w restauratora to mógł nie budować serca targowicy ,bo nam nic z tego ,a pozatym żali sie ze nie ma nic z terenów miejskich to niech ustawią stoiska na miejskim ,a u siebie zrobią parkingi ,przecież to tak cwaniaki wymyślili ,zeby miasto za piec lat nie miało dalej dochodu przecież na miejskim tarenie bedą tylko parkingi ,a kasa z placu tylko u biznesmenów ,a ten czynsz do miasta to jest śmieszny ja za stoisko płace więcej miesięcznie do spółki niż oni do miasta za pięć hektarów
stasek23.10.2017, 22:03
jak to jest że dawniej handlujacy na berekach płacili bez problemu opłatę w wysokości 8zł /m2 a teraz jest problem z 2zł /m2 ???? cos tu śmierdzi może na kolejną sesję trzeba by zaprosić kogoś z CBA ?
Jola23.10.2017, 21:59
Opłaty wszedzie powinny być takie same.
Zobacz pełną wersję podhale24.pl