10.09.2019, 09:04 | czytano: 1660

Trybunał Konstytucyjny nie zajmie się sprawą opłaty klimatycznej w Zakopanem

Arch. Podhale24.pl
Zakończył się kolejny etap walki o zniesienie opłaty miejscowej w Zakopanem. Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie, odmawiając zajęcia się oceną legalności przepisów, na podstawie których miasto pobiera opłatę.
Wniosek o zbadanie sprawy złożyli do Trybunału zakopiańscy radni, którzy zarzucali nieprecyzyjność przepisom ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz rozporządzeniu ministra w sprawie warunków, jakie powinna spełnić miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Przepisy uzależniają bowiem możliwość pobierania opłaty od warunków klimatycznych nie samego miasta, ale całego regionu. Dla Zakopanego, w którym liczba dni ze smogiem w ciągu roku systematycznie spada, jest to więc krzywdzące.
Wciąż aktualne jest więc orzeczenie Naczelnego Sądu Apelacyjnego, który po skardze jednego z turystów orzekł, że uchwała z 2008 roku, na podstawie której Zakopane przez pewien czas pobierało opłatę, jest nieważna.

Mimo to dla turystów sytuacja jednak się nie zmienia. Opłatę miejscową wciąż trzeba płacić, pobierana jest ona bowiem na podstawie uchwały z 2015 roku.

pk/
zobacz także
Zobacz pełną wersję podhale24.pl