06.12.2019, 19:34 | czytano: 13764

Opłaty za śmieci poszły mocno w górę

arch. Podhale24
NOWY TARG. Metoda ustalania opłaty za odpady komunalne i podwyżka stawki za śmieci były wiodącym tematem piątkowej sesji Rady Miasta. Radny Paweł Liszka proponował kilka zmian, ale nie spotkało się to z aprobatą większości Rady, a przeciwko pomysłowi przesunięcia decyzji na styczeń i ustalenia terminu obowiązywania uchwały do połowy roku zaprotestowali skarbnik i naczelnik Wydziału Opłat i Podatków.
Ceny wzrosną od kilkudziesięciu do kilkuset procent
Jak już informowaliśmy - posłużono się przy wyliczeniu ceny metodą "od mieszkańca". To znaczy w przypadku posesji, które są zamieszkałe - wyliczono cenę 23 zł miesięcznie od mieszkańca - i ta stawka dotyczy pierwszych sześciu osób zajmujących nieruchomość. Preferencyjna stawka - 15 zl miesięcznie od mieszkańca dotyczyć będzie siódmej i kolejnej osoby zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.

Ustalono także opłatę podwyższoną dla tych, którzy nie wypełnią obowiązku selekcji odpadów - w wysokości 50 zł miesięcznie od mieszkańca.

Na posesjach niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady komunalne, to jeśli śmieci są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczna opłata wynosić ma w zależności od pojemności worka: 8,25 zł, 11 zł, 16,50 zł i 33 zł. Za worek lub pojemnik ustalono cenę - 1,1 m szesć - 54, 18 zł; 2,2 m sześć 108,36 zł; 5 m sześć - 246,27 zł ; 7 m sześć - 344,78 zł i i za 10 m sześć - 492,54 zł .

Ilość worków, czy pojemników na odpady komunalne, ich pojemność i częstotliwość odbioru w miesiącu ustalane są na podstawie deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości. Osoby, które zgłoszą iż będą korzystać z przydomowych kompostowników - mogą liczyć na obniżenie ceny o złotówkę. Na tak małą obniżkę ceny zwrócił uwagę Marek Fryźlewicz. Radny przypomniał, że posiadanie kompostownika oznacza konieczność dbania o niego, przesypywania środkami i pochłaniaczami zapachu, co w przypadku obniżki zeny za bioodpady o złotówkę wydaje się być niewspółmierne do nakładów pracy przy takim zbiorniku odpadów.

Obywatel zapłaci

W uzasadnieniu do uchwały napisano: "rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W celu wykonania tych zadań konieczne staje się zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych, co przekłada się bezpośrednio na mieszkańców, od których gmina musi pobrać opłaty w takiej wysokości, aby pokryły one realizację zadania w całości."

Przeprowadzona analiza finansowania systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym do zbilansowania systemu funkcjonowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów z terenu Miasta jest podwyżka opłat. Koszt funkcjonowania systemu to ok. 11 mln zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy została złożona jedna oferta przez Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol (lider) i FCC Podhale (partner). Oferta opiewała na 10 mln 911 tys 112 zł 41 groszy. Przy obowiązujących w tej chwili stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływy z opłat nie finansują kosztów funkcjonowania systemu.

Dodatkowo w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - pojawił się zapis dotyczący obowiązku segregacji. Osoby, które nie segregują - zapłacą za wywóz śmieci od dwóch do czterech razy więcej, niż osoby segregujące .

Nie ma czasu na zwłokę

Dyskusję wywołał sposób naliczania opłat. - To bardzo ważna sprawa, bo dotycząca każdego mieszkańca - zaznaczył Paweł Liszka i upomniał się o kalkulację kosztów. Zaproponował, by powołać zespół roboczy, który przeanalizuje inny sposób naliczania opłat - w oparciu o pobór wody, albo metodę "mieszaną". Chciał także, by nie procedować dziś uchwały o podwyżce cen i sprawą zająć się w trakcie styczniowej sesji.

- Sprawa opłat za śmieci to temat, gdzie nie można się spieszyć. Parę miesięcy temu o tym mówiłem, to usłyszałem - że nie wolno mieszkańców straszyć - dziwił się radny Fryźlewicz.

- Nie mamy czasu, bo od stycznia musimy płacić za śmieci. W puli za styczeń my musimy dołożyć, bo mieszkańcy jeszcze zapłacą niższe stawki, wiec Urząd pokryje ten wzrost o 40 procent - zaprotestował skarbnik. - Jak nie podwyższymy tej stawki, to będziemy stratni. Zastanawialiśmy się, czy nie unieważnić przetargu, ale to nie ma sensu. Mamy bowiem do czynienia z monopolem, a przy kolejnym przetargu cena mogłaby być jeszcze wyższa. Obecna oferta konsorcjum jest ważna do 14 grudnia br, - stąd temat dzisiejszej sesji. Nie wyobrażam sobie, żeby zwlekać z decyzją, bo na kolejne dopłaty nie będzie w budżecie pieniędzy. Ja takiej umowy nie podpiszę - zastrzegł Łukasz Dłubacz. Odnosząc się do propozycji liczenia stawki za śmieci od ilości pobranej wody, dodał: - Ten system też ma swoje wady. Bo kto bardziej dba o higienę, ten będzie karany większymi opłatami za śmieci.

Padł argument, że niektórzy gotowi są majstrować przy licznikach wody, by odczyt był mniejszy do faktycznego.

Pojawił się także wątek domów "nieodebranych, ale już zamieszkanych". - Czy były liczone takie domy, bo wszyscy radni wiedzą, że jest ich sporo - mówił Marek Fryźlewicz. Radnego uspokoiła naczelnik Kryj-Mozdyniewicz mówiąc że stworzone zostało stanowisko kontroli podatkowej. Urzędnik kontroluje wszystkie budynki. - Mamy mnóstwo deklaracji, nawet z domów, które nie mają jeszcze nadanego numeru, a ludzie już deklarują śmieci. Ci, co wybudowali domy, to są solidne osoby. Przy okazji chciałam przypomnieć, że osoby, które wystąpiły o ulgę na montaż instalacji ekologicznej w swoich domach - sprawdzamy, czy nie oddają popiołu - przestrzegła.

Miasto mocno "zaciska pasa". Skarbnik mówi o zwolnieniach pracowników

- Ale chodzi o budownictwo wielo-mieszkaniowe, o spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe. Przecież spółdzielnia rozlicza ceny za wodę według wodomierzy i może to samo robić ze śmieciami. Poszukajmy innych rozwiązań, spróbujmy to policzyć inną metodą. Czy możemy uchwalić dopłaty do odpadów, tak jak ma to miejsce w przypadku wody i ścieków? - pytał radny Liszka.
- Przepisy mówią, że system ma się finansować. Gminy pobierają opłaty, ponoszą wydatki - i tak to funkcjonuje. Ale mając na uwadze naszą sytuacje na przyszły rok, to nie widzę takiej możliwości - bez uszczerbku na realizacji zadań - odpowiedział skarbnik. - Już ograniczyliśmy się do zadań które mają dofinansowanie. Okrojono środki na działalność sportową. Nie wiem czy nam się to uda się nam wszystko spiąć. Trzeba będzie usiąść z dyrektorami i ustalić - czy zwalniamy ludzi, bo sytuacja w przyszłym roku będzie nieciekawa. Mamy ubytek miliona zł na samych subwencjach. Wpływy z podatku dochodowego są na tym samym poziomie co w tym roku, ale rośnie płaca minimalna, będzie podwyżka prądu i innych usług. Już ograniczyliśmy wydatki na remonty z dwóch milionów na milion, ale to rozwiązanie doraźne, bo jak się zaczną sypać drogi to od remontów nie uciekniemy. Zbudowaliśmy nowe drogi i za chwilę nam ruszą odszkodowania dla mieszkańców, którzy zostali pozbawieni gruntów. W tej sytuacji ja sobie nie wyobrażam dodatkowych wydatków, zwłaszcza, że są oczekiwania na coraz większe środki na walkę ze smogiem - a takich środków nie ma. W połowie przyszłego roku trzeba będzie usiąść i się zastanowić - skąd wziąć pieniądze. Chyba, że zdecydujemy o likwidacji jakieś miejskiej jednostki. Na promocję też są przewidziane mniejsze środki niż w tym roku - dodał Łukasz Dłubacz, a ostanie zdanie było odpowiedzią na propozycję Pawła Liszki by zrezygnować z chociaż jednej imprezy plenerowej i ograniczyć nakłady na MOK co byłoby jakąś formą oszczędności, a i pozwoliło na wprowadzenie dopłat z budżetu do odpadów komunalnych i pośrednie odciążenie mieszkańców.

Więcej ulotek - mniej ulotek

Stefania Drąg Iłęda stwierdziła, że w domach jednorodzinnych metoda liczenia opłat za śmieci według zużycia wody nie byłaby właściwa, bo "ludzie podlewają ogródki, a to się nie przekłada na śmieci". - Za to w budownictwach wielorodzinnych są niezameldowani ludzie - zaznaczyła. Radna namawiała do większego nacisku na edukację mieszkańców co do sposobu segregacji odpadów. Zaproponowała, by Urząd Miasta postarał się o kolorowe ulotki, które jasno by opisywały jakie odpady do jakiego pojemnika powinno się wrzucać. - I żeby to dobrze wybrzmiało: to nie wymysł miasta tylko rządu. Nie po to są podnoszone ceny, żeby wzmocnić sobie budżet. Ludzie muszą rozumieć dlaczego śmieci drożeją co roku. Że to jest decyzja rządu - podkreśliła.

Naczelnik wydziału podatków zapewniła, że ulotki będą, ale i przypomniała, że obowiązek segregacji śmieci obowiązuje od lat. - Wcześniej była możliwość zadeklarowania, teraz segregowanie to obowiązek i tylko w tym zakresie zmieniają się przepisy. To, jak segregować odpady wiadomo od dawna, a od dwóch lat obowiązuje podział na 6 frakcji - wyjaśniła.

Burmistrz stwierdził, że jedynym sposobem opanowania wzrostu cen, jest ograniczenie ilości śmieci. - Trzeba wymagać od producentów, by przy kupnie nowego produktu odbierany był od nas stary. Musimy się przeciwstawić producentom w kwestii ilości opakowań. Ale to sprawa ustawodawcy. Teraz jeden przedmiot jest pakowany w pudełko, folię, do tego gazetka i ulotka, wszystko po to by ładnie towar wyglądał na półce i byśmy po niego sięgnęli. Zabieramy też ulotki i promocyjne gazetki, które są rozprowadzane, a które potem wyrzucamy. Każdy wytwarza inną ilość śmieci, to zależy od stylu życia, czy od zamożności. Nie ma idealnej metody liczenia cen. Obecna - jest na ten moment kompromisowa - mówił burmistrz. Przypomniał, że "nie ma konkurencji na rynku, jest monopol". - Chcemy minimalizować koszty. My jesteśmy pośrednikiem między mieszkańcem a firmą bo tak nas uplasował w tym systemie rząd. I przez to to my, Urząd - jesteśmy ci źli - podsumował Grzegorz Watycha.

Czym byłaby sesja bez sprzeczek...

Atmosfera na sesji zagęściła się dwukrotnie. Raz przy wymianie zdań między Danutą Sokół, a Pawłem Liszką, a drugi raz przy dialogu Pawła Liszki z burmistrzem.

Radna Sokół oświadczyła, że jako prezes spółdzielni mieszkaniowej uważa, że liczenie opłat za śmieci wedle metody "wodnej" jest niewłaściwe. Wytknęła radnemu Liszce, że jako zasiadający w Radzie Nadzorczej największej spółdzielni mieszkaniowej powinien wiedzieć, że pobór wody można sprawdzić i obliczyć ceny. "Tylko się trzeba wziąć do roboty" - stwierdziła radna. W odpowiedzi usłyszała, że nie ma podstawy prawnej by wzywać mieszkańca i go przepytywać.

Jacenty Rajski przypomniał, że zorganizowane zostało specjalne posiedzenie miejskiej komisji z udziałem prezesów i przedstawicieli wszystkich spółdzielni mieszkaniowych i nikt nie zaproponował, by rozliczenia były prowadzone według poboru wody. - Dlatego uważam, że nasz sposób postępowania, czyli liczenie od mieszkańca - jest właściwy. Gdyby podczas tamtego spotkania wniknęło, że jest inna metoda, to można by to było rozważać, ale nikt o tym nie mówił - tłumaczył radny Rajski.

- Ja byłem osobą, która to proponowała - zaprzeczył Paweł Liszka i spotkanie członków komisji finansów poprzedzające sesją nazwał "pseudo-komisją". To obruszyło burmistrza.

- To była "pseudo-komisja"? To jest obraźliwe wobec tych osób, które wzięły w niej udział. Miał pan czas, żeby zabrać głos, ale pan milczał, bo nie było kamer i dziennikarzy. Prosiłem jakiś czas temu zarząd Nowotarskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, by wypowiedział się w kwestii zmiany sposobu naliczania opłat i przeprowadzili we własnym zakresie symulacje, bo my nie dysponujemy danymi z pod-liczników zużycia wody w poszczególnych mieszkaniach. Inne wspólnoty mieszkaniowe były przeciwnie zmianom metody liczenia, a od NSM odpowiedzi nie dostałem. Jeśli wyjdzie od wspólnoty mieszkaniowej jakaś propozycja, to to wniosek taki można będzie przygotować - podsumował Grzegorz Watycha.

- Próbuje mnie pan postawić w niekorzystnym świetle - zaprotestował radny Liszka. - Pan się boi tej publicznej dyskusji.

Radni 16 głosami ustalili nowe stawki opłat, dwie osoby były przeciwne, trzy - wstrzymały się od głosu.

s/
zobacz także
komentarze
cyngiel10.12.2019, 20:08
Odwołać Stegową i będzie rocznie akurat na dopłaty 200 tys zł wynagrodzenia i 3 mln wydawane lekką ręką na pierdoły
Mikus10.12.2019, 18:36
Wiecie co.jeszce jedno czemuż to władza nie idzie na sortownie sprawdzić co tam się dzieje!?Czemuż to tyle kasy rzadaja?!Bo czują że tak n takich nieudacznik ach jak ta władza można śmiało zadać wiele bo co zrobią...Walą a większe opłaty i po problemie...Płacić komilia ci.Placic!!!
Mikus10.12.2019, 18:31
A ludzie zapłacą.Podwyzka i koniec!Lekka ręką wydaje się kasę na mój a na spalarnię nie ma ani złotówki!Miejsca których wlascielem jest miasto wyprzedawane są biznesmenom za pół darmo.A co walmy po kieszeniach tych lemingów na dole bo nieudacznicy na górze nie mają kasy...Tragedia ta władza.2*Grześ i Joanna...To 3 króli;)
Śmieszek10.12.2019, 14:38
Chcieliście Grzesia i35 mln na Mok, ? To bulić lemingi ,na następny raz będziecie myśleć,hehehihi he
Olo10.12.2019, 12:28
Nie podają ile z tego zostaje w urzędzie za obsługę stanowisk urzędniczych. Dlaczego nie można zawierać umów bezpośednio z odbiorcą śmieci tak jak było dawniej? Pośrednik też musi na tym zarobić?
bak10.12.2019, 10:13
I tym oto sposobem Polacy płacą wiecej za odbiór śmieci niż np. Niemcy - ale jak widać nie przeszkadza im to bo jakoś protestów nie widać i nie słychać ....
konsument10.12.2019, 09:24
SPALARNIA to podstawa. Walczmy o nią. Lodowisko może poczekać
abc201910.12.2019, 00:29
Obecnie żądanie dopłat do cen odbioru śmieci to musztarda po obiedzie. Oczywiście takie dopłaty są możliwe, ale mogli to zrobić radni uchwalając niższe stawki. Tak jak to zrobiono w Gminie Łapsze Niżne. Wójt powiedział, że system zbilansuje się jeśli cena za odbiór śmieci będzie wynosić 17 zł od osoby. Radni stwierdzili, że to spora podwyżka (z obecnych 9 zł) więc lepiej żeby gmina dopłacała i ustalili stawkę na poziomie 13 zł. Da się ? Da się :)
Mirek z nowego miasta09.12.2019, 22:45
30 moich znajomych wybiera się na to posiedzenie radnych i domagać się będzie dopłacania za śmieci. Wy też zaproście swoich bo inaczej nas oskubią
Antymuza09.12.2019, 19:02
To było oczywiste że śmieci podrożeją. Buduja MOK jakieś wydumane muzeum drukarstwa. Muzeum dla historyka w ratuszu. Jakie to przynosi korzyści dla miasta? Na ekologię nie ma, a na pierdoły lekką ręką się wydaje.
Obywatele09.12.2019, 17:34
Przyjdziemy na posiedzenie miejskiej rady domagać się dopłat do wody!!!
Liczykrupa09.12.2019, 11:43
Zaraz zaraz, ktoś nas tu chyba robi na szaro.
Przy kwocie 8 mln za odbiór śmieci, koszt na mieszkańca wynosił 13 zł za segregowane i 25 zł za niesrgregowane.
Przy kwocie 11,5 mln (wzrost o 44%) koszt segregowanych śmieci to 23 zł (wzrost o 77%) a niesegregowane 50zl (wzrost o 100%)
Z czego zatem wynikają tak wysokie wzrosty kosztów dla mieszkańców?
leming doskonały09.12.2019, 08:14
Co z realizacją pomysłu Wójta Szkaradzińskiego z Szaflar w sprawie wspólnej budowy spalarni śmieci ??? Czy dalej Burmistrz Watycha będzie tej inwestycji przeciwny ???. To jest jedyny sposób na obniżenie kosztów za śmieci. Myślę, że następne wybory samorządowe - czytaj zmiana Władzy w Nowym Targu - spowodują rozwiązanie tego problemu.
Mieszkańcy09.12.2019, 07:47
Wprawach ważnych społecznie pan Watycha obiecywał robić konsultacje z mieszkańcami. Dlaczego nie było konsultacji o remont MOKu, a były o ciasne rondo przy Color Park? Niech pan Watycha nas zapyta czy jesteśmy za dopłatami z budżetu miasta do systemu śmieciowego?
elektorat Naszego Miasta08.12.2019, 20:51
Najlepszy dowód na to, że samorząd może dopłacać do śmieci jest taki, że miasto dopłaci do śmieci w styczniu. O czym poinformował skarbnik. Skoro może w styczniu to może też od lutego do grudnia. Burmistrzu Watycha trzymamy Cię za słowo, że kochasz i szanujesz!
Jola08.12.2019, 20:43
Wszystko siegadza-tak jak radni obiecywali przed wyborami że chcż zadbać o finanse miasta!dbają! tylko nie o mieszkańców!
kibol08.12.2019, 20:06
ewa
zgadza się trza płacić ale można dopłacić z budżetu miasta czyli z naszych pieniędzy kosztem wstążek, podwiązek, balów, powitań lata i pożegnań Bolka.
ewa08.12.2019, 17:50
Trzeba płacić i już.
Gardło08.12.2019, 17:49
Wszyscy,anty PiS , posłuchajcie , przeciez wy Bogaci narzekacie,,ze drozeje? A jakoś osoby zarabiajace minimalna nie narzekają, czy tylko wy sie tym zasłaniacie bo PiS nie pozwala sie slizgac po drugim człowieku jego kosztem? skad by PiS miał takie poparcie? Jakos to sie kupy nie trzyma
Dociekliwy08.12.2019, 17:26
Takie sprawy jak śmieci, woda, ogrzewanie to wszystko powinno być miasta i mieszkańców. A nie firm, prywatnych folwarków na monopolistycznym rynku- jak miasto chciałoby dbać o mieszkańców, powinno samo przejąć te obowiązki. Nie musiałoby przynosić zysków, tylko pokrywać koszty prowadzenia i utrzymania. A i tak za wszystko my płacimy, więc czemu nie może być to nasze??
Mieszkańcy08.12.2019, 17:03
Przyjdziemy na sesję 27 grudnia. Jest nas wielu.Wciąż przybywa. Będziemy domagać się dopłat do wywozu śmieci.
Wyboryca08.12.2019, 16:58
@Wyborca... z Krzywej (pewnie Pani bez kompetencji)
Dopłaty mogą być. Powiedział o tym skarbnik. Bez doktoratu ale kompetentny.
Tu jest odpowiedź na poselskie zapytanie w tej sprawie:
"W imieniu Ministra Środowiska udzielił w dniu 25 września 2019 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek. Jego zdaniem ?system gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach powinien być tak zbilansowany, aby być w pełni samofinansujący się. Jednakże, powyższa ustawa [tj. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach] nie zawiera przepisów zakazujących ewentualnego dofinansowania systemu z innych środków własnych gmin.?.
Domagamy się dopłat od miasta, które potrafi tylko zdzierać i wydawać na imprezki, niepotrzebne generujące straty muzeum drukarstwa, wieżę wodną itp.
Wyborca08.12.2019, 16:25
Do @wyborcy Jesteś w błędzie dopłat nie może być takie prawo PiS. A jeżeli chodzi o nową Panią Kierownik to bardzo kompetentna wykształcona kobieta z doktoratem w dziedzinie ochrony środowiska.
Absurdalny08.12.2019, 16:24
A co z tymi, co nie mają zgłoszonej pełnej obsady domu?? No mam takich delikwentów, mieszkają na kupę, jak w komunie, 3 rodziny - 3 pokoleniowe, w sumie 9 osób.
Oni powinni więc płacić 23+15+15+15 = 68.
A płacą pewno tylko 23, i śmieje się wszystkim w twarz. A taki szanowany obywatel Naszego Miasta. Za takiego się chociaż sam uważa.
Już wiecie, skąd podwyżki??
Polonistka08.12.2019, 15:39
Dopłaty albo referendum
kuba08.12.2019, 14:59
Drodzy Nowotarżanie, skoro daliście się po raz drugi nabrać na fantazje Watychy, który nic, dosłownie NIC nie rozwiązał ani nie usprawnił w tym duszącym się mieście, to teraz płaczcie i płaćcie.
A Burmistrz wybuduje Wam w nagrodę piękny Pałac Lodowy, pod warunkiem, że dotrwa do końca kadencji i nie pozbawi płynności finansowej Nowego Targu, bo po drodze najdroższe nieszczęście w postaci modernizacji zmodernizowanego kilka lat wcześniej MOKu.
Taki tyci, ale dzielny!
A Wy wyskakiwać z kasy, bo 2020 rok to pasmo podwyżek! Inaczej nie będzie. O tym zakomunikował nawet sam Skarbnik (chyba, że mu się to wymsknęło, bo to towarzystwo uwielbia publiczne kłamstwa).
Kluszkowcan08.12.2019, 11:52
Watycha z Wojtaszkiem rządzą piąty rok. Zostali przegnani z Gminy Czorsztyn. Ich następca w Czorsztynie wybudował w tym czasie zakład komunalny za unijne i nie ma problemu ze śmieciami. Oni wieszali wstążki i organizowali bale. Generalnie dobrze się bawili. To mamy co mamy w NT. Smog, korki i drożyzna
bloki08.12.2019, 11:41
Liszka był przeciw sięganiu do portfela mieszkańców i zaproponował dopłaty do wywozu śmieci z puli miasta. Watycha dotychczas mówiż, że się nie da a jego skarbnik powiedział, że jest taka możliwość ale nie ma z czego dopłacić. No to szukać oszczędności i dopłacać albo referendum.
Rychu08.12.2019, 10:03
Watycha coraz bardziej sięga do kieszeni mieszkańców zamiast ograniczać koszty funkcjonowania dworu kolesiów. Tylko dopłaty miasta do śmieci są sprawiedliwym rozwiązaniem
Liszka, w końcu zrób coś potrzebnego08.12.2019, 09:36
Liszka jest z PIS, wspierany mocno w wyborach przez Annę Paluch, niech więc wytłumaczy, dlaczego nowa ustawa daje fory przedsiębiorcom za które muszą płacić obywatele. To sektor prywatny powinien dawać największe wpływy, , a teraz mieszkańcy będą dopłacać za śmieci firmom. Chore,więc niech Liszka działa dla mieszkańców, a nie nieustannie promuje się w kościele, bo księdzem nie jest, tylko radnym miasta.
Zed07.12.2019, 23:19
Dlaczego nie można lub nie należy naliczać opłaty za śmieci wg wody!
Można naliczać - patrz gminy Świnoujście i Szczecin> Czy ilość wody zużytej ma się do ilości śmieci? Może nie do końca, ale w końcu: co ma higiena i ogródki do śmieci? Jeśli chcesz się kąpać i oszczędzać to można...Jeśli masz ogródek to możesz mieć też licznik wody zużytej do ogródka. Mieszkam na wsi i mamy to od 1997r. Hehehe. Ale może u was w miescie jeszcze na to nie wpadli.... Dojrzyjcie
Zed07.12.2019, 23:11
cd...Czy miasto musiało już obniżać ceny dla firm , chyba nie??? Miało czas do 6 września 2020 r. Ja sie już cieszę. Mam firmę i ceny mi spadną, a ja wam podniosę bo mi Zus wzrośnie.... Hahahaha
Zed07.12.2019, 23:08
Kto tworzy prawo? Ludzie. A oni są omylni. Tak???? Nowa ustawa, która weszłą 6 września 2019r. była tworzona przez rząd, p o s e ł
sprawozdawca a n n a p a l u c h:) I co zrobili? Ograniczyli ceny dla firm do 16 zł za kosz 120 L. A cena ile teraz wynosi od 27 w wzwyż!!!! Ty jako mieszkaniec możesz zapłacić nawet 33 zł za segregowane, a firmy 16 zł z kosz. W czyim to interesie?
Oskar z bloków07.12.2019, 21:15
3.5 mln znajdzie się w budżecie z niezrelizowanych inwestycji. Najwięcej w tym roku było przetargów unieważnionych. Można te pieniądze przeznaczyć na dopłaty do zbiórki odpadów. Prawo dopuszcza taką możliwość. Wszystko zależy od burmistrza Watychy.
Wyborcy07.12.2019, 20:33
Czekamy teraz na dopłaty do śmieci. Nie będziemy płacić za rozpasanie dworu Watychy i zatrudnianie kolesiów. Następna osoba została kierownikiem. Córka psiapsiółki Wstążki z UC, Na to jest kasa. A to nasze podatki
MIESZKANIEC NT07.12.2019, 20:07
Ekologia kosztuje!Urzednicy brukselscy beda wymyslac nowe normy zasady walki o klimat przerzucajac koszty na panstwa narodowe .A jest to walka z wiatrami.Zabawa przed nami i nie pozbieramy sie finansowo.EKOTERRORYSCI beda blokowac inwestycje sluzace czlowiekowi kosztem wydumanej obrony przyrody. Wlasnie wlodarze miast powinni zainwestowac w profesjonalna sortownie i spalarnie i nie dzis a 5 lat temu. Kazdy rok braku spalarni to koszty dla mieszkancow!Przy dzisiejszej technologii mozna zdzialac cuda ale musza byc fachowcy i zawodowcy u wladzy a spojrzmy na radnych ciagle ci sami !Kolko adoracyjne udajace podzialy klotnie a to zwykla sciema!Liszka dzis mialby ten sam problem co Watycha .Watycha przespal poprzednią kadencje stawiajac na sciezki rowerowe parki a nie fundamentalne problemy ktore narzuca UE. Eurokolchoz w rozkwicie i bedzie ekspermentowac kosztem narodow az to wszystko padnie.Ten sam problem z ogrzewaniem geotermia Urzad miasta ogrzewa gazem wiec po co teraz ladowac i zmieniac na geotermie!W pierwszej kolejnosci podlaczas glowne ulice np witosa bo tam kopca niemilosiernie!
Midas07.12.2019, 19:43
Mój kosz będzie nosił nazwę złoty. I to co do niego wrzucę stanie się złotem przy pierwszej fakturze.
Dobra zmiana07.12.2019, 19:00
Sądząc po codziennych korkach w mieście i tłumach w sklepach to biedy nie ma. A to że dźwigają ceny śmieci i ścieków to wina samorządów przez ich nieudolne gospodarowanie które doprowadziły do monopolu.
Pszczółka07.12.2019, 18:49
Gdzie pszczoła tam miód, a gdzie PO tam smród. Chcieli więcej dźwgnąć ale się powstrzymali bo za rok to zrobią
Andrzej S.07.12.2019, 18:47
Tylko dzięki dopłatom do śmieci pan Watycha może uratować swój honor i dobre imię. Panie Grzegorzu ruch po pana stronie. Mieszkańcy panu nie podarują tych podwyżek. Podatek od nieruchomości , woda, śmieci, strefy płatnego parkowania. Ile można?
rab07.12.2019, 17:57
Najwięcej ''mundrych'' zawsze było w N. Targu,to tacy mądrzy inaczej i na swój sposób.Dziadownia i brud a głowy zadarte do góry bo to był honor ,tych z miasta.Płacić i nie szemrać,jak nie umiecie segregować albo palić w piecach butami albo plastikami ,to trzeba Was po kieszeniach.Dlaczego emerytka ma worek śmieci na miesiąc a młodzi kilka worków pampersów po swoich dzieciach.Ja w jesieni wystawiłam 3 worki liści i musiałam zapłacić 35 zł extra bo jeden worek był za dużo.
STAŚ07.12.2019, 17:02
Ale, o czym rozmawiamy ?
Ludzie, mieszkający w blokach, segregują śmieci, przyjeżdża śmieciara, i ładuje ze wszystkich pojemników do swojego kosza, i jazda do sortowni.
A tam pracownicy segregują ?!!
To jakaś paranoja !!!
Jeszcze mieszkaniec07.12.2019, 16:45
Jak to się stało że z dnia na dzień taki wzrost ????? !!!! Tu tylko CBA , albo kontrola zwykłych mieszkańcow !!!!!!!!!! Urzad utrzymuje z naszych podatków śmietnisko, a że tam śmierdzi to nikt nie zaglada co się dzieje , a może trza, bo patrzac po ogromnych samochodach ciężarowych przywożacych śmieci nawet z zagranicy głównie pewnie z EU , robia interesy , kto ??????? i kosztem mieszkańców ??? Tylko i wyłacznie z Miasta tam powinny być , a z Gminy niech bula , zpoza terenu wizić do Zokopanego, a nie odwrotnie , a Burmistrz ?niech nie zsciaga? obcych śmieci, twz g** do domu I każe domownikom płacić !!!!!
kret07.12.2019, 16:31
wybraliście POwskich włodarzy to macie , płakać i płacić lemingi, nic nie zmaadrzejecie
Włodzimierz07.12.2019, 16:08
Radnych do sortowni wysłać na letni obóz sortowania. robotą się zajmą a nie tylko woda i klikanie w tablety i chustki pod szyją.
ol07.12.2019, 16:07
Moi sąsiedzi mieszkają w domu z córką i synem.Mają 3 wnuków,razem 9 osób .Worków ze śmieciami mają za każdym razem 6 lub 7 Trzy worki to same pieluchy po dzieciach.Mają mniejszy dom jak mój a śmieci naprodukują za kilka domów.Tam gdzie są dzieci,tam jest najwięcej odpadów.Nie chce się nikomu segregować,więc wkładają do worków tak jak im pasuje.Nie żal mi takich ludzi,niech płacą.Bardzo dobrze,że śmieci są liczone od ilości osób.
alik07.12.2019, 15:56
Po 30latach dzięki ,,dojnej zmianie" ,wróciliśmy do socjalizmu i będziemy dzielnie walczyć z trudnościami,które ten system generuje: galopująca drożyzna ,inflacja pieniądza i słów, a może niedługo braki w zaopatrzeniu w żywność. Śmieci nie generują gospodarstwa domowe(powierzchnie) ,tylko ilość osób mieszkających w danym domu i sposób prowadzenia ogólnie kuchni. Inna jest ilość śmieci wytworzonych miesięcznie przez samotną osobę np.w
tzw.bloku gdzie nie ma spalania węgla(C.O.)i różnych ogrodów.oraz nie
prowadzi się gotowania obiadów.Produkcja tam śmieci posortowanych wynosi ok.cztery małe reklamówki-foliówki(papier,zmieszane,bioodpady + jakieś butelki)Taką ilość odpadów :(popiół,obierki ziemniaczane i inne odpady,opakowania np.z jogórtów,mleka,śmietany) to 6 osobowa rodzina wytwarza dziennie.Ponadto koszt odbioru śmieci z jednego śmietnika,gdzie kasuje się jednorazowo ok.300 tzw. gospodarstw, jest dużo niższy niż jazda po kilku ulicach miasta i zbieranie odpadów.
społecznik07.12.2019, 15:56
Drodzy mieszkańcy tylko referendum!!! Chodźmy na sesję rady miejskiej 27 grudnia i domagajmy się dopłat do śmieci. Zorganizujmy się przez fb. Jak nas zobaczą to zmiękną. Niech ograniczą swoje wydatki np. na jednego zastępcę burmistrza
Oki07.12.2019, 15:25
To koledzy Liszki z partii robia wszystko by opłaty poszły w górę i aby samorząd dostawął mniej pieniędzy. Niech Liszka apeluje do kolegów a nie do burmistrza!
śmieci kocham i szanuję07.12.2019, 15:16
Grzegorz Podwyżka Watycha szuka pieniędzy na nitrafiony MOK. A gdzie znajdzie na halę lodową?
Wyborcy07.12.2019, 14:43
Mikołajowy skandal w wykonaniu Watychy Watychy. Domagamy się dopłat do śmieci. Na MOK są miliony?
pancerfaust07.12.2019, 13:56
Po wypowiedziach skarbnika o kiepskiej kondycji miasta i tendencjach do coraz większym kurczeniu się dochodów, należy spodziewać się w najbliższym czasie samych podwyżek. To czteroletni efekt złej polityki włodarzy, braku koncepcji na rozwój, fatalnych decyzji inwestycyjnych, zwijaniu perspektyw dla ludzi przedsiębiorczych, fatalnej komunikacji i ograniczonej dostępności Nowego Targu (już teraz piętrzące się korki nawet przez cały dzień), nieporadności i braku kompetencji w rozwiązywaniu najważniejszych problemów - SMOG! i tego idiotycznego przerzucania własnych błędów na mieszkańców. Chyba ktoś zupełnie zapomniał po co został burmistrzem i jakie obowiązki ciążą zarówno na nim jak i na całej Radzie. Sytuacja od lat przypomina doraźne ratowanie trupa i pudrowanie tej mumii z sztucznie zastygłym uśmiechem.

@Rak - /.../ nic nie jarzysz. Niestety tak to już jest, że od prawie trzydziestu lat samorząd jest ogrywany przez równie nieudolne rządy, które podobnie jak nasze władze miasta skupione są wyłącznie na eksperymentowaniu, bo może jakoś się uda, a potem zrobimy wielki szum przy przecinaniu wstęg, bo rzeczy normalne, którymi powinien się zająć nawet kiepski gospodarz urastają do rangi wielkiego wydarzenia. I jako mieszkańcy mamy prawo za każdym razem zgłaszać pretensje do osób, który żyją za nasze pieniądze i pozorują wielkie zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. No hipokryzja do potęgi.
Pinokio07.12.2019, 13:48
Panie Grzegorzu Watycha dopłaty albo referendum!!!
Mieszkaniec07.12.2019, 13:12
Skoro w naszym mieście tak brakuje pieniędzy to po co ???!!! ,przeznaczono tyle milionów na remont domu kultury ??? Taką inwestycje spokojnie można było przełożyć a zaoszczędzone dzięki tej niepotrzebnej i głupiej inwestycji pieniądze można by było przeznaczyć na bieżące i przyszłe wydatki oraz na niepotrzebne podwyzki cen śmieci ,
Podtatrzańska07.12.2019, 12:33
Panie Mozdyniewicz ten uśmieszek zniknie jak pan przyjdzie na rejon bloków. Spróbujcie jeszcze dać podwyżkę urzędasom ze spółdzielni i nas mieszkańców dodatkowo obciążać.
baciok@07.12.2019, 12:17
Do nick my sami
Nie doczytales ostatniego mojego zdania
Obudziłem się a to tylko sen.
klara07.12.2019, 11:21
Dalej budujcie bałwochwalcze pomniki i utrzymujcie duchowieństwo, to będzie nędza jak przed wojną. 2 wojną.
Bacha07.12.2019, 11:15
Grzegorz Watycha = podwyżki, podwyżki, podwyżki. A Ty płać mieszkańcu
Rak07.12.2019, 11:12
Panie Liszka, to Pańska partia pod nazwą PiS okroiła samorząd terytorialny w Polsce na mld zł, ustawą o PiT, zwalniając młodych silnych i zdrowych z podatków dochodowych. Tak więc proszę mieć pretensje do swojego pryncypała Pana Kaczyńskiego, a nie do burmistrza czy samorządu.
tw galicja07.12.2019, 10:45
Trzeba zacząć rozliczać radnych, których wybraliśmy. I to teraz nie przy następnych wyborach. Oni mają działać w naszym interesie! Glonek "złamał" prawo i poleciał, jeśli radni łamią przysięgę to też muszą złożyć mandat! Zakładajmy maski przeciw smogowe pomnikom,przemalujmy symbol miasta św. Katarzynę - na twarz maskę, do ręki butelkę plastikową. Działajmy, na sesje masowo!.
A wiecie co spowoduje wzrost opłat śmieci niesegregowanych? Ludzie przejdą na segregację bo mniejsze stawki i zeby nie bawić się w kolorowe kosze będą wywozić niesegregowane do lasu albo palić, a oddawać np. szkło żeby było że segregują.
Szanowni Radni macie jak najszybciej się zebrać na dodatkowej sesji i znaleźć sensowne rozwiązanie problemu (nie podnoszenie opłat), jeśli tego nie zrobicie to jako mieszkańcy podejmiemy wobec Was kroki prawne. Już sam smog o który dbacie jest sprawą dla prokuratury.
Tak naprawdę koszt segregacji w zakładzie śmieci niesegrowanych jest mniejszy niż sprawdzanie segregowanych i segregowanie mokrych to dlaczego płaci się więcej za niesegregowane?
my sami07.12.2019, 10:32
Ludzie pobudka Mikołaj do was przyszedł HAHAHA
Prawda07.12.2019, 10:31
Maziorz teraz najmądrzejszy a dokładnie to on sprzedał sortownie Lasykowi tak on!
spostrzegawczy07.12.2019, 10:31
Radna Sokół podparta pod boki jak przekupka, Iłęda-Drąg sama chyba się pogubiła w swojej przydługiej wypowiedzi. Jeżeli likwidacja etatów (w co wątpię) to trzeba zacząć od wydziału sportu, który powstał tylko w jednym celu.
Real07.12.2019, 10:28
Powinni sprawdzać ile ludzi mieszka w budynku , skoro płacone od osoby. Na moim osiedlu rodzi się pełno dzieci , ciekawe czy zgłaszają dodatkowe osoby.Chyba że pampersy i pudełka po mlekach nie liczą się.
zadowolony jak ...07.12.2019, 09:58
/.../ Ręce opadają najlepiej uchwalić ustawę i po problemie *** KAŻDY JEDEN KTÓRY TAM SIEDZI zero dbania o własne interesy tylko obcego monopolistę wpuścić a on sie śmieje z was . Czy Zakład Zieleni nie może przejąć obowiązków odbioru śmieci nie może bo zastany Burmistrz Maziorz sprzedał Lasykowi sortownie
ali07.12.2019, 09:57
Dobra Zmiana wprowadzi program Śmieci plus :) jak masło było po 12 zł to jakoś ludzie nie przestali jeść , paliwo jak było po 6 zł to też nie przestali jeździć . 5 lat temu mieszkania były po 3500 zł teraz są po 6000 zł i nadal sie dbardzo dobrze sprzedaja .
my sami07.12.2019, 09:39
do baciok jest nas niecałe 27tys miasto się zwija
STAŚ07.12.2019, 09:36
Zrobić zapis, że wygrany przetarg na wywóz śmieci, obowiązuje, np na pięć lat. Ciekawe....?
k07.12.2019, 09:36
Komu przeszkadzały szklane butelki np.w mleczarni. Po jaka ........trzeba było zmieniać cały ciąg produkcyjny żeby teraz ogłosić światu oczywistą oczywistość . W sklepie nie ma możliwości zwrotu butelek szklanych .Żadnych. Ani po sokach ,ani po piwie/bo tylko wymiana / ani po occie.Zero zwrotów. To albo zmienić ustawy i nałożyć obowiązek przyjmowania szkła w sklepie. Albo opodatkować te sklepy które tego nie będą robiły. Co na zrobić kupujący jak jest skazany z góry na te wszystkie folijki,reklamówki i inne plastiki? Przecież my co najwyżej możemy pójść na zakupy z własną eko siatką ale juz np.w masarni pani pakuje wędlinę w folie,papier i wkłada w foliową jednorazówkę. Dlaczego my mamy ponosić koszty czegoś,na co nie mamy wpływu.
Iga07.12.2019, 09:06
Nie bez winy są ci mieszkańcy miasta,którzy głosowali na nowych radnych,którzy,jak pokazuje podwyżka opłat,są ludźmi nie kompetentnym i mającymi delikatnie mówiąc w nosie mieszkańców, oczywiście najłatwiej podnieść ceny,natomiast rozwiązanie tego problemu przerasta radnych,wiec wchodzi na to,ze zostali radnymi tylko i wyłącznie dla kasy, żeby zarobić a się nie narobic
do wieśniak ze wsi07.12.2019, 08:44
Na sąsiednim portalu dość szeroko było opisane, jakie aspekty mają spory wpływ na wzrost opłat za śmieci. Niestety nasz rząd też sporo w tych podwyżkach pomaga, podnosząc podatki środowiskowe i inne opłaty. NIe tylko u nas rosną koszty za śmieci tylko w całym kraju. Ciekawostką jest również ile średnio na osobę rocznie oddajemy śmieci - drugie tyle kilogramów co na zachodzie!
Anty Bolek07.12.2019, 08:35
Za studentów mieszkających na stancjach płacą właściciele budynków ,czy my wszyscy . Warto sprawdzić .
jurek07.12.2019, 08:08
założyć własną miejską spółkę non profit, rozwiązać umowę z monopolistą,
jasiek07.12.2019, 08:03
Jest dobrze . Momy 500+
baciok@07.12.2019, 08:01
Oj malkontenci
Przecież NT rozkwita, jest coraz lepiej a wy tylko narzekacie.
Zrelaksowac się na lodowisku w rynku. pójśc na wieczorny spacer i poodychać rzeskim powietrzem, poćwiczyć na siłowniach
Ruch komunjkacyjny w mieście wzorcowy.
Obudziłem się a to tylko sen.
NT07.12.2019, 07:30
23 PLN! Ludzie ile chcecie płacić 2 zł? Chcemy zarabiać więcej będziemy płacić więcej. Jest to nieuniknione. Ile kosztuje kosztuje a ile kosztował chleb, masło, paliwo, prąd itd. Ile wydajecie na fajki, gorzałę, internet i inne pierdoły. Myślicie że jest kolejka do pracy na sortowni? Koszty utrzymania pracownika i jakiejkolwiek legalnie działającej Firmy wzrosły o kilkadziesiąt procent!
Jako chcecie tako macie:):):)07.12.2019, 06:02
Okradali mieszkańców tego kraju i bedom okradać bo głupich nie sieją ,jak se dajecie to tak se macie i uważacie że tak ma być???;;;)))
F-1607.12.2019, 05:21
Jak wygląda segregowanie śmieci przez mieszkańców którzy mieszkają w blokach? Czy jest możliwość sprawdzenia tego?
Jasiek06.12.2019, 23:34
Panie liszka, daj se pan spokój z tym naliczaniem bo mieszkańcy przestaną się myć w ramach oszczędności i wszy nas zjedzą. Drobne wszy, nie o take Polske walczyliśmyu
wieśniak ze wsi06.12.2019, 23:22
Wydaje mi się, że te "41 groszy" w ofercie konsorcjum, to stanowczo za dużo, że czara goryczy właśnie została przelana. Przecież tak jak podatki, powinno zostać zaokrąglone "w dół" do pełnych złotych. Jak Państwo myślicie?

A tak na poważnie. Gdy powstało konsorcjum, już wówczas było pewne że spowoduje to monopol i dyktat cenowy. Prościej jest burmistrzowi, a w gminach wójtom, podnieść opłaty niż przyjrzeć się poważnie działalności monopolisty. A może tak wspólnie, wójtowie i burmistrz, zapytać monopolistę dlaczego tak drogo, jak będzie chciał was spławić poprosić o pomoc Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów?

Adres do znalezienia w necie.
Mikus06.12.2019, 22:59
Prezent dla mieszkańców od Watychy na Mikołaja.
Gros06.12.2019, 22:47
Domagajmy się dopłat do śmieci od miasta. Niech ograniczą swoje wydatki i pozostawią koszt na dotychczasowym poziomie. Może jakaś petycja?
Kaznodzieja06.12.2019, 22:42
Panowie Radni i Bezradni: Zróbcie coś wreszcie z tymi śmieciami... Najlepszym pomysłem wykazał się osobnik który zproponował spalarnie śmieci, inaczej pogrążymy się w nieczystościach i pozwolimy dalej mafii śmieciowej rządzić......
Anty magdalenka06.12.2019, 22:36
Ach Dobra Zmiana w calosci pokazana. Tak ci u gory tez maja wplyw. Zobaczycie po nowym roku jak wszystko pojdzie w gore, ze wzgledu na wyzsza akcyze (paliwo do gory) i podwyzki pradu (to sie na wszystkim odbije)
do Gosia06.12.2019, 22:25
Po co spalać jak i tak trzeba zapłacić za śmieci?
Solrac06.12.2019, 22:25
Gosia, jeżeli mieszkańcy będą ponosili opłaty od "głowy" to po co mają palić odpady ? Mogą wystawić przed posesję każdą ilość więc po co zapychać sobie komin, skoro oszczędności z tego żadne ?
W Nowym Targu mieszkańcy segregują bardzo kiepsko, dlatego miasto płaci za odpady segregowane tak wysokie stawki, bo w rzeczywistości bliżej im do odpadów zmieszanych.
Rację ma burmistrz mówiąc, że winni są producenci, którzy opakowują wszystko w niepotrzebne materiały, często niemożliwe do recyklingu, ale na to wpływu nie mamy.
Ilość odpadów rośnie, cena za ich przetworzenie również. Co roku w Polsce do zagospodarowania pozostaje 2,5 mln ton frakcji palnej, ponieważ brakuje nam w kraju infrastruktury, żeby ją wykorzystać. To właśnie te odpady najczęściej płoną podczas pożarów magazynów odpadów (błędnie przez media nazywanymi składowiskami). Ceny rosną od kiedy rząd rozpoczął walkę z mafiami śmieciowymi, które przez lata przyjmowały odpady za 1/2 ceny a następnie je porzucali. Aktualne ceny są po prostu urealnione, zbliżone do tych na Zachodzie Europy (inna sprawa że zarobki nie są takie jak na Zachodzie...)
Na ten moment najmniej za zagospodarowanie odpadów płacą samorządy, które są udziałowcami spalarni odpadów. Nowoczesna technologia pozwala na odzyskiwanie energii w postaci ciepła i prądu bez wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery. Na kominach montowane są wysokiej klasy filtry, które wyłapują wszystkie niepożądane związki. Następnie są one zestalane i w postaci żużlów i popiołów odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy.
Wnioski są dwa: na już należy lepiej segregować odpady, a na przyszłość należy zastanowić się nad wybudowaniem spalarni lub przystosowaniem ciepłowni do spalania frakcji palnej RDF. A rząd jednocześnie powinien zająć się producentami, aby opakowania, które wprowadzają na rynek nadawały się do recyklingu i żeby to oni ten recykling musieli wykazać.
wyborca06.12.2019, 22:22
Do tej pory burmistrzunio mówił że miasto nie może dopłacać mieszkańcom do śmieci. Jego skarbnik twierdzi że jest taka możliwość. Pan Watycha trochę wyszedł na Pinokia. Ale skoro się da to należy dopłacić inaczej referendum
***06.12.2019, 22:18
Chodzi o to że tych śmieci jest za dużo,już nikt nie chce szkła,plastiku bo jest tego za dużo.Firmy przetwarzające te materiały już nie mają co z tym robić i przyjmują tylko od tych smietnisk które jeszcze podpisane umowy.Złom leci na łeb na szyję bo taniej z Chin sprowadzić.Firmy zajmujące się recyklingiem też już nie chcąc elektosprzetu,na swoich bazach wymontowują tylko układy scalone które idą w świat.Pralki, lodówki,o inne zelazkau idą w młynek i albo wysypisko albo złom.Wiem bo robie w śmieciach.

Proszę zmienić swój nick. Moderator.
Axel06.12.2019, 22:15
Kolejna sesja rady miejskiej jest 27 grudnia. Przychodzimy i domagamy się dopłat do wywozu śmieci. Nie będzie nas Watycha robił w konia. Mówił, że kocha i szanuje a tu Smog, MOK i podwyżki
Gustaf06.12.2019, 21:57
Jedna wiadomość pozytywna z całego zamieszania że śmieciami, mianowicie deklaracja, że będą zwalniać pracownikow. I bardzo dobrze!!! Mam nadzieje, że nie tylko w UM ale i w gminach, powiatach itd. Kto ma do czynienia z tymi instytucjami wie ile tam ludzi, popierających pensje, a kompletnie nieproduktywnych i zbędnych. Pracują całe rodziny, małżeństwa, kuzynostwa itd. Choć i tak prędzej będą brali kredyty niż to zrobią ale przynajmniej miło poczytać . Pozdrawiam wszystkich, a teraz wyciągać pieniądze i płacić ....
Jestem na nie06.12.2019, 21:57
Brawo brawo sami piszecie że to monopol jest a czy to jest zgodne z prawem nie wiem .... Ale jedno jest pewne Że jak jakiś ......... Pomyśli o wprowadzeniu limitu na odbiór odpadów to ciekawy jestem jaka jest maxymalna skala stacji monitoringu jakości powietrza . A może by tak się blokami zająć ? Do jednego boxu ma dostęp x ludzi i co kogo obchodzi gdzie worek da a co innego na prywatnej posesji tam łatwo karę nałożyć za zła segregację .
Baran06.12.2019, 21:55
@Lekko
Zauważ że dawna władza rozwiązywała problemy ( woda, wysypisko śmieci.) obecna je mnoży, szczególnie przez Lekko wydającą pieniądze panią. Czas domagać się od władzy pracowitości. Niech szukają oszczędności ograniczą wydatki dworu kolesiów i dopłacą do śmieci.
Troche poczytajcie06.12.2019, 21:55
Każdy będzie musiał serwować, każdy będzie płacił więc może to rozwiązanie smogu bo jak już będą tyle płacić i segregować to się im palić odechce pomyślcie, a po 2 jesteśmy uzależnieni od firm.odbierajacych śmieci ta cena to szach mat bo przecież ktoś te śmieci musi odebrać a że firmy czują się pewnie bp innych nie ma wyjścia miasto nie ma. Ogladałem też wczoraj ten reportaż o firmach śmieciowych niestety taka prawda i co ma tu Burmistrz postawiony pod murem musi bo inaczej będziecie tonąć we własnych śmieciach. Poczytajcie wszędzie idą ceny w górę niestety ktoś wymyślił nowelizacje ustawy po coś a jak zwykle obrywa najniższy szczebel i zwykły człowiek.
besala06.12.2019, 21:49
Porażające! O konieczności zmian dotyczących segregacji śmieci i opłat za ich zagospodarowanie wszystkie samorządy wiedzą od wielu miesięcy. Mędrcy z UM Nowy Targ problem ten postawili na sesji w grudniu, aby nie było czasu na dyskusje, na dokonanie szczegółowych obliczeń, na znalezienie rozwiązań satysfakcjonujących i obywateli i urzędników. Czy jest to nieudolność tylko czy też cynizm obecnie sprawujących władzę w naszym mieście?
śmietek06.12.2019, 21:47
była komisja końcem listopada gdzie było mówione,że ceny wzrosną.to dlaczego w ostatniej chwili,godzinę przed sesją zwołana została komisja? pani Drąg-Iłęga sama mówiła,że jest to ważny problem który należny dokładnie przedyskutować, a jednak nie ma zastrzeżeń odnośnie powołania komisji 1 godz przed sesją. Takie wrażenie radna zrobiła jakby chciała się wytłumaczyć przed mieszkańcami, że jak zagłosuje za to nie będzie jej wina, ani włodarzy. To raczej wszystko jest ustawione.
Z Huby06.12.2019, 21:44
@ może wydawało ci się że byl zascianek bo mieszkałeś w Maniowach, a tam rzadko autobusy jeździły
Internauci06.12.2019, 21:38
Domagajmy się dopłat do wywozu nieczystości. Przyjdżmy na posiedzenie rady i wymuśmy na Watysze dopłaty. Jak nas przydzie 300 osób to nie będzie miał wyjścia. Skrzyknijmy się na fb.
...06.12.2019, 21:38
można było zobaczyć wczoraj program Anity Gargas o mafii śmieciowej na dolnym śląsku ale tak jest w całej Polsce.. a najlepiej zamiast jęczeć że spólki śmieciowe się dogadały w sprawie cen trzeba założyć własną miejską jak w Zakopanem
toja06.12.2019, 21:38
aga proponuje radnych bez diet super
Ministrant06.12.2019, 21:37
@Głos ludu wystarczy ze dostajesz 500+. Śmiecisz to Segreguj
sąsiad i ja06.12.2019, 21:31
To jest efekt domina pisowskiej"dobrej zmiany". Musi wszystko drożeć, bo drenują przedsiębiorców, żeby było na rozdawnictwo socjalne, dla kościoła itp. Ten mały zawistny człowiek z Żoliborza rozmontuje państwo.
Piotr06.12.2019, 21:29
Dziwne,a przed wyborami jest cud miód,po wyborach nima! i trzeba doić...
Lekko06.12.2019, 21:29
W mieście się coś dzieje i jest szansa by miasto wreszcie wyszło z zaścianka jakim było za czasów dawnej władzy. Wolę inwestycje i rozwój kultury niż dopłacanie do śmieci bo ludzie i tak będą dalej nie segregować tak jak to robią teraz co wpływa na ceny odpadów. Dopłaty nic tu nie pomogą bo tak jak ludzie palą byle czym to i śmieci nie segregują.
Gosia06.12.2019, 21:27
I wten właśnie sposób ludzie spalaja swoje śmieci.
Kto dalej zastanawia się nad smogiem w Nowym Targu???
Aldik06.12.2019, 21:26
Niech każdy dba o swoje śmieci i prawidlowo segreguje a nie dopłat chce i tak wrzuca do kosza jak chce. Potem nie ma się co dziwić że trzeba dużo płacić skoro się samemu nie dba o segregację.
Aga06.12.2019, 21:25
Oszczędności. Owszem można. Po co zatrudniony został pan Arek niedawno? Można jednemu Wice od promocji podziękować. Jeden zastępca wystarczy. Dzięki jednemu wice mamy klopoty bo uparł się na mega drogi remont moku. Jednego lub dwoch urzędników z każdego wydziału zwolnić, i tak jest ich za dużo. Prezesowi ntvk i zgm obniżyć pensję bo zarabiają za dużo. Innym prezesom spółek tez po tysiu zabrać. No i wreszcie radnym obniżyć diety o 1000 zl. Proszę nie dziękować za radę
Lepiej06.12.2019, 21:02
Pan Liszka i inni radni niech sie zajmą pensjami w urzędzie miasta. W moku od lat pensje są niezbyt wysokie, zeby nie powiedziec marne wiec to nikła oszczędność. Za to panienki od niczego w promocji zarabiają nie mało. Proszę sprawdzić
Głos ludu06.12.2019, 20:54
Mieszkańcy chodźmy na następną sesję i domagajmy się dopłat do śmieci. Jest taka możliwość tylko Watycha i skarbnik chcą. Oszczędności się znajdą z niewykorzystanych środków w 2019 r.
ja06.12.2019, 20:33
panie liszka daj już pan spokój !! wstydu oszczędź .
Wieszcz06.12.2019, 20:30
Watycha nie kocha nie szanuje tylko podwyżki i smog nam funduje
Wojtek06.12.2019, 20:29
To ja chce 50 mi 100% podwyżki u mojego szefa. Na pewno mi da...
Brutus06.12.2019, 20:14
Panie Watycha jest możliwość dopłacenia przez miasto do śmieci dla mieszkańców. Zamiast wydawać na pierdoły to niech pan uruchomi te dopłaty bo inaczej na taczkach pana wywieziemy. Dokąd można przerzucać koszty na ludzi. Po co ten MOK za 35 mln jak miał być za 15 mln?
Mieszkan06.12.2019, 20:14
Kartele śmieciowe mają się na Podhalu w najlepsze ;(
śliczny06.12.2019, 20:04
Matko jedyna.Teraz faktycznie żona mnie zabije(ty śmieciu czasami do mnie mówi).Będzie se płaciła tylko dwadzieścia dwa za miesiąc.(złoty mniej bo mnie w kawałkach z zamrażarki co miesiąc na kompost).
Kuba06.12.2019, 19:56
Pójdzie wszystko w piec
Zobacz pełną wersję podhale24.pl